Amy Boyd

Data / AI / ML

Connect

Životopis

Po vystudování počítačových věd a dokončení výzkumného projektu zaměřeného na zpracování přirozeného jazyka a strojové učení jsem nastoupil na stáž u Bingu, vyhledávacího stroje Microsoftu. Teď pracuji v Microsoftu jako poradce pro cloudový vývoj.

Zajímají mne datové vědy a strojové učení a moje dřívější zkušenosti mi umožnily pracovat v celé řadě různých oblastí datových věd (vizualizace, ML, velké objemy dat a IoT) a také spolupracovat na projektech se zákazníky po celém světě.

Jako poradce pro cloudový vývoj pomáhám vývojářům využívat technologie Microsoftu, zejména služby AI v Azure, a to prostřednictvím obsahu, výuky i ukázkového kódu. Najdete mne online na výše uvedených odkazech nebo mne můžete kontaktovat na jednotlivých akcích.

Dovednosti

  • Machine Learning
  • Python
  • Cognitive Services
  • Roboti
  • Power BI

Projekty