Bridget Kromhout

Linux

Connect

Životopis

Bridget Kromhout je hlavní poradce pro cloudový vývoj u Microsoftu. Zaměření jejích studií informatiky bylo teoretické, ale nyní se věnuje hmatatelným věcem (pokud se dá cloud považovat za hmatatelný). Po 15 letech práce jako provozní inženýr vyměnila možnost být na telefonu za nutnost být na palubě letadla. Jako častý řečník a člen programového výboru na technických konferencích globální organizaci devopsdays a doma v Minneapolis i její místní komunitu. Publikuje podcasty na webu Arrested DevOps, blogy na webu bridgetkromhout.com a je aktivní ve Twitterversu.