Tania Allard

Data Science / ML / Research engineering / MLOps

Connect

Životopis

Tonia pracuje v Microsoftu jako poradce pro cloudový vývoj. Získala titul PhD na University of Manchester (Spojené království). Zaměřuje se na vědecké výpočty, softwarové inženýrství ve výzkumu, inovace v datových vědách a využití řešení strojového učení v reálném světě.

Před nástupem k Microsoftu pracovala jako softwarový inženýr se zaměřením na výzkum v celé řadě projektů, od digitálních sociálních věd přes lingvistiku až po fyziku a strojírenství. Pracovala také na projektech řízených daty na pomezí datových věd a technického výzkumu. Tania se zajímá zejména o reprodukovatelnost strojového učení, open source a ověřování dat.

Je přispěvatelkou celé řady opensourcových projektů a také členkou a pověřenkyní celé řady výborů. Ve volném čase se věnuje vzpírání a četbě a účastní se festivalů zaměřených na piva z malých pivovarů.

Dovednosti

  • Machine Learning
  • Datové vědy
  • Velký objem dat
  • Inženýrství se zaměřením na výzkum
  • Vědecké výpočty
  • MLOps/DataOps