Pokyny k programu Azure Tech Groups

Začínáme

Místní skupiny uživatelů poskytují vývojářům a zájemcům o studium nových technologií příležitost setkat se s dalšími specialisty, studenty a nadšenci ve svém okolí. Tyto skupiny poskytují prostředí pro navazování kontaktů, získávání nových dovedností, spolupráci na projektech a sdílení odborných znalostí. Program Azure Tech Groups propojuje místní skupiny uživatelů Azure mezi sebou a dál je propojuje s odborníky z Microsoftu a s širší technickou komunitou Azure.

Výhody programu

Skupiny v rámci programu Azure Tech Groups získávají podporu, inspiraci, hlubší propojení s komunitou Azure a také následující výhody:

 • Čtvrtletní hovory s vedoucími skupin, které umožňují propojovat se s dalšími evangelisty Azure a odborníky společnosti Microsoft, sdílet osvědčené postupy a učit se od ostatních vedoucích komunit.
 • Přístup k exkluzivnímu komunitnímu prostoru pro vedoucí skupin na webu Microsoft Tech Community.
 • Dřívější přístup k obsahu souvisejícímu s Azure, jako jsou elektronické knihy, videa s návody, osvědčené postupy, ukázky kódu a doprovodné materiály k architektuře.
 • Zdroje informací a nástroje (například obsah typu event-in-a-box) vytvořené technickými odborníky, které mají členy skupiny seznámit s nejnovějšími produkty a službami Azure.

Komunikace v rámci programu

Vedoucí a spoluvedoucí skupin budou od společnosti Microsoft pravidelně dostávat bulletiny s novinkami, aktualizacemi a zajímavostmi z tohoto programu, informacemi o nadcházejících akcích a možnostech vzdělávání a užitečnými informačními zdroji. Každého čtvrt roku budou mít vedoucí a spoluvedoucí skupin možnost účastnit se online hovoru s týmem společnosti Microsoft. Před každou takovouto schůzkou budou zasílány pozvánky a agenda. Pro případ, že některý z hovorů zmeškáte, budou jejich záznamy a příslušné prezentace k dispozici v informačních zdrojích pro vedoucí skupin na GitHubu.

Azure Tech Groups – centrum pro vedoucí

Jako vedoucí skupiny budete mít přístup do centra pro vedoucí Azure Tech Groups – Leaders Hub na webu Microsoft Tech Community. Jedná se o speciální centrum, kde se můžete spojit s ostatními členy Azure Tech Groups a týmem Microsoftu v rámci diskuzí, přečíst si o důležitých novinkách, aktualizacích a funkcích na blogu a v sekci nápadů sdílet osvědčené postupy, návrhy a další inspiraci.

Vedoucí a spoluvedoucí skupin získají přístup v rámci procesu onboardingu a mohou si tento obsah okamžitě prohlédnout. Pokud se chcete účastnit diskusí a přidat si toto centrum do nabídky My Hubs (Moje centra), musíte se stát členem. Pokud se chcete stát členem, na stránce pro vedoucí skupin klikněte na Join (Zapojit se). Azure Tech Groups - Leaders Hub - click join to become a member

Postup pro zjištění ID uživatele:

 1. Přejděte na https://techcommunity.microsoft.com/.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.
 3. V pravém horním rohu klikněte na svůj avatar a vyberte Můj profil.
 4. Číslo na konci adresy URL je vaše ID uživatele.

Příklad: ID uživatele pro https://techcommunity.microsoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/123456" je 123456.

Kurátorovaný obsah

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o novém obsahu a iniciativách týmu Azure. Získejte přístup k prezentacím, testovacím prostředím, videím, dovednostním úkolům a dalšímu obsahu určenému k použití na schůzkách vaší skupiny uživatelů.

Prostředky a nástroje

Tady najdete užitečné informační zdroje a nástroje na podporu vašich schůzek, ať už pořádáte osobní, nebo virtuální setkání. Pokud chcete vyhledat nebo sdílet obsah, podívejte se do sekce Azure Tech Community.

Požadavky programu

Aby se vaše skupina mohla zapojit do programu Azure Tech Groups, musí splňovat následující kritéria:

 • Musí mít určeného vedoucího a spoluvedoucího skupiny, kteří budou vaši skupinu zastupovat ve vztahu k Microsoftu.
 • Musí mít zveřejněná pravidla chování, která jsou snadno přístupná na domovské stránce skupiny.
 • Nesmí od členů vybírat poplatek za účast na schůzkách, s výjimkou případů, kdy členové hradí náklady na místo konání nebo pořádání akce (např. jídlo a nápoje).
 • Musí udržovat pravidelnou frekvenci schůzek a každý rok uspořádat alespoň šest schůzek, které se týkají produktů a služeb Azure nebo se jimi zabývají.
 • Musí dodržovat pravidla chování programu Azure Tech Groups.

Vedení skupin

Skupiny, které se účastní programu Azure Tech Groups, musí určit vedoucího skupiny a spoluvedoucího, kteří budou pro danou skupinu fungovat jako primární a sekundární kontakt. Tím je zajištěno, že pokud se vedení skupiny v průběhu času změní, nebude skupina z tohoto programu vyřazena z důvodu chybějícího platného kontaktu.

Změny ve vedení

Chápeme, že se provoz a vedení skupin může v průběhu času měnit. Pokud vedoucí nebo spoluvedoucí skupiny skupinu opouští, měl by o tom vedoucí skupiny informovat tým programu Azure Tech Groups prostřednictvím e-mailu (azure-tech-groups@microsoft.com) a zajistit tak aktualizaci informací o této skupině.

Pravidla chování

Základem komunity jsou lidé. Aby komunita prosperovala, musí podporovat rozmanitost myšlení a zajišťovat bezpečnost svých členů. Společnost Microsoft je hluboce odhodlána podporovat rozmanitost a začlenění. Všichni zaměstnanci Microsoftu mají k dispozici bezpečné pracovní prostředí a kulturu vzájemného respektu a odpovědnosti. Stejné prostředí by měli mít i členové našich týmů a komunitní partneři.

Problémy s chováním se objevují jen zřídka. Ale když už se tak stane, diskuze jsou často velmi veřejné a vášnivé. Pro komunitu je proto nejlepší, aby se připravila předem:

 • Jasná a srozumitelná pravidla chování, která stanovují normy, na jejichž základě fungují projekty nebo akce
  • Doporučené chování a zásady komunity
  • Seznam běžných chování, která jsou zakázána (např. obtěžování)
 • Proces řešení problémů pro případy, kdy se tyto normy nedodrží

Pravidla chování by měla být zobrazena na úvodní stránce nebo webu vaší skupiny. Pokud je v současné době nemáte, projděte si následující příklady:

Prostředí bez poplatků

Aby se snížily vstupní bariéry a zajistil se přístup co největšímu počtu účastníků, neměli by členové programu Azure Tech Groups vybírat na schůzkách žádné vstupné. Některé průběžné náklady jsou ale povolené (tj. úhrada za místo konání, nápoje a další poplatky spojené s pořádáním akce).

Četnost schůzek

Řada skupin se v průběhu roku zabývá širokou škálou témat. Vaše skupina by měla každý rok uspořádat minimálně šest schůzek týkajících se Azure. Vzhledem k tomu, že se technologické prostředí rychle vyvíjí, doporučujeme plánovat schůzky v průběhu celého roku, abyste mohli využívat nejaktuálnější obsah pro nejnovější verze produktů a služeb.

Zapojení do programu

Pro přijetí do programu Azure Tech Groups je třeba podat jednoduchou přihlášku. Programový tým vyhodnotí jednotlivé skupiny a v průběhu roku je pravidelně dále přezkoumává. Přihlaste se hned teď.

Opuštění programu

Pokud vaše skupina už nechce být součástí Azure Tech Groups, budeme rádi, když se nám ozvete. Vedoucí skupin by měli kontaktovat tým Azure Tech Groups na adrese azure-tech-groups@microsoft.com.