Zajistěte si úspěch v Microsoft Storu ve Windows

Pete Brown

Microsoft Store ve Windows je důvěryhodné místo, kde zákazníci mohou procházet a instalovat aplikace pro počítače s Windows. Právě sem společnost Microsoft investuje s cílem upozornit na aplikace a obsah pro počítače, propagovat je a podporovat jejich pořizování. Microsoft to s Microsoft Storem ve Windows myslí vážně a pokračuje v investicích, aby se zajistilo, že bude splňovat potřeby vývojářů i koncových uživatelů.

Screenshot s názvem videa

Giorgio Sardo, generální ředitel Microsoft Storu pro Windows, se dělí o pět nejoblíbenějších možností, které Store poskytuje.

Výhody pro vás a vaše aplikace při publikování v Microsoft Storu ve Windows:

  • Vaše aplikace je nyní součástí stejného katalogu, který zákazníci vyhledávají při hledání aplikací, což pomáhá zvyšovat počet jejích pořízení.
  • Vaše aplikace může být potenciálně propagována ve Storu, což pomáhá dál zvyšovat počet jejích pořízení.
  • Vaši zákazníci si mohou nainstalovat aplikaci z Microsoft Storu ve Windows s větší jistotou.
  • Pokud se tak rozhodnete, můžete si pro nákupy z aplikací zavést vlastní obchodní systém bez ohledu na technologii použitou k vytvoření neherní aplikace a ponechat si veškeré příjmy.
  • Tradiční desktopové aplikace (aplikace Win32) nyní můžete do obchodu přenést beze změny kódu, stávajících instalačních balíčků .msi nebo .exe, a to za předpokladu, že aplikace v ostatních ohledech vyhovuje zásadám Storu (zásady budou k dispozici 28. června 2021).
  • Budete mít možnost ze Storu získat metriky a údaje o pořizování, a to i pro tradiční desktopové aplikace.

Microsoft Store ve Windows už celé roky podporuje aplikace pro UPW (Univerzální platforma Windows), progresivní webové aplikace (PWA) a desktopové aplikace v balíčcích MSIX (dříve APPX). V roce 2021 jsme společně s představeném nového obchodu přidali podporu pro tradiční desktopové aplikace.

Když mluvíme o „tradiční desktopové aplikaci“, máme na mysli neherní aplikaci vytvořenou pomocí libovolného jazyka nebo architektury uživatelského rozhraní, která cílí na rozhraní API Win32 a běží přímo v operačním systému Windows. Jsou to například aplikace v .NET včetně WPF a Windows Forms, aplikace v C++ využívající MFC, Qt, JUCE nebo jiné architektury uživatelského rozhraní, Electron a další aplikace využívající webové technologie, aplikace v Javě, konzolové aplikace a další. Tyto aplikace se instalují pomocí souboru .exe nebo balíčku .msi.

Pokud máte skvělou tradiční neherní desktopovou aplikaci, která splňuje zásady Microsoft Storu, můžete ji nyní umístit do Microsoft Storu ve Windows přidat, aniž byste museli provádět jakékoli změny v kódu nebo instalačním programu, a to vše při zachování stávajícího obchodního systému a sítě pro doručování obsahu.

Mám tradiční desktopovou aplikaci, ale publikuji prostřednictvím mých webových stránek. Proč ji mám publikovat v tomto obchodě?

Výhody publikování v Microsoft Storu ve Windows jsem zmínil výše, stejně jako naši novou podporu tradičních desktopových aplikací. Mnozí vývojáři však chtějí, aby se celá instalace odehrávala přímo na jejich vlastních webových stránkách, aby zákazník neopouštěl webové stránky a mohl na místě po dokončení instalace sledovat další výzvy k akci (například připojení k fóru, stažení dalších částí atd.).

Uvědomujeme si, jakou hodnotu to má. Zároveň ale víme, že pro mnoho zákazníků je otázka důvěra v aplikaci staženou z webu poměrně složitá. Navíc jsou na webu dnes běžně k dispozici falešná tlačítka pro stahování, takže uživatelé mají strach kliknout na cokoli neznámého. V současné době mohou vývojáři webových aplikací vyvolat klientskou aplikaci Microsoft Store z webové stránky pomocí odznáčku Store, ale jedná se o plně imerzivní aplikaci a prostředí, které není určené výhradně ke stahování.

Pro zlepšení procesu pro vývojáře a zákazníky vytváříme pop-up obchod, aplikaci pro počítače se systémem Windows, která se vyvolává pomocí značek na webové stránce. Když zákazník klikne na instalační tlačítko, zůstane na webu a zobrazí se mu malé dialogové okno nativní pro Windows, které se postará o kompletní instalaci. Aplikace je stále uvedena v seznamu, lze ji najít a nainstalovat prostřednictvím klienta Microsoft Storu a zachovává si všechny stejné analytické funkce, ale nyní můžete zákazníka udržet na vašem webu, aby dokončil další úkoly nebo se dále zapojil. Kromě toho se celkový instalační proces pro zákazníka zjednoduší na jediné automaticky otevírané okno.

Zástupný symbol s šedým pozadím a vodoznakem dimenze bez obrázků

Pop-up obchod pomáhá rychle instalovat aplikace z webových stránek vydavatelů, aniž by se přerušily vaše pracovní postupy

Pop-up obchod bude k dispozici později v tomto roce. V té době vám poskytneme další informace, včetně pokynů k požadované značce.

Mám svou tradiční desktopovou aplikaci zabalit pomocí MSIX, nebo zůstat u instalačního programu, který používám dnes?

Chceme si být jistí, že máte možnost zvolit si způsob balení, který je pro vaši aplikaci a vaše zákazníky nejvhodnější.

Pokud chcete využívat funkce MSIX, jako je bezproblémová instalace, aktualizace a odinstalace a přírůstkové aktualizace, můžete aplikaci zabalit jako MSIX a publikovat ji ve Storu. MSIX je náš preferovaný způsob balení a distribuce aplikací. Další informace najdete tady.

Pomocí našeho nového programu pro publikování tradičních desktopových aplikací můžete také využít vlastní instalační program. Při tomto přístupu neodesíláte balíček, který má být uložen a distribuován úložištěm. Místo toho uvedete adresu URL s verzí balíčku .exe nebo .msi na svých webových stránkách nebo v síti pro doručování obsahu (CDN) a zároveň získáte výhody zařazení do katalogu obchodu. Pokud instalační program podporuje bezobslužný režim a aplikace a instalační program jsou v souladu se zásadami obchodu, nejsou nutné žádné změny. Další informace najdete tady.

Mám v obchodě aplikaci pro UPW, ale tradiční desktopová aplikace ještě není publikovaná. Mám ji publikovat? Mám nahradit aplikaci pro UPW desktopovou verzí?

Toto rozhodnutí v zásadě závisí na způsobu používání vašich aplikací a na vašem obchodním modelu. V obchodě můžete mít publikované oba typy aplikací. To má své opodstatnění pro vývojáře, kteří chtějí zákazníkům nabízet dvě různá prostředí. Zvažte jejich různé pojmenování podle sady funkcí nebo možností, úrovně produktu atd. Obecně nedoporučujeme, aby existovaly dvě téměř identické aplikace, které se liší pouze technologií použitou k jejich vytvoření, pokud neplánujete jednu z nich časem vyřadit.

Pokud se rozhodněte aplikaci pro UPW odstranit, ztratíte stávající hodnocení a komentáře k aplikaci. Kromě toho neexistuje žádný automatický způsob, jak zákazníky přesunout z nabídky UWP k desktopové nabídce, takže je k tomu musíte vyzvat v rámci aplikace pro UPW.

Stejně tak neexistuje žádný automatizovaný způsob, jak přesunout nákupy zákazníků z obchodního systému Microsoftu do vlastního obchodního systému, takže je obvykle nejlepší považovat tyto dvě aplikace za zcela oddělené, nebo mít v rámci vlastního obchodního systému ustanovení pro řešení těchto scénářů.

Mám progresivní webovou aplikaci (PWA), kterou zákazníci instalují prostřednictvím prohlížeče. Proč ji mám publikovat ve Storu?

PWA jsou aplikace založené na standardech webových technologií a vypadají jako nativní aplikace. Dají se instalovat prostřednictvím prohlížeče, jako je například Microsoft Edge. Uživatel však musí vědět, že pro pořízení aplikace musí přejít na webovou stránku nebo jiné místo, postupovat podle pokynů a nainstalovat prostředí, které se může lišit od aplikací vytvořených pomocí jiných technologií.

Když publikujete aplikaci PWA v Microsoft Storu ve Windows, stává se součástí stejného katalogu, který zákazníci používají při hledání aplikací v tomto obchodě. Vaše aplikace bude mít také ve srovnání s jinými aplikacemi používajícími nativní technologie konzistentní instalační prostředí. Tento způsob tak poskytuje další kanál pro distribuci s téměř nulovým úsilím, pomáhá zviditelnit vaši aplikaci a pomáhá zajistit, aby zákazníci měli k dispozici celý katalog aplikací na jednom místě.

Další informace o aplikacích PWA v Microsoft Storu ve Windows najdete tady.

Další informace

Tento článek shrnuje některé klíčové body týkající se publikování aplikací v Microsoft Storu ve Windows. Podrobnější informace o oznámeních z června 2021 najdete v těchto blogových příspěvcích:

Teď když o možnostech publikování v Microsoft Storu ve Windows víte víc, je dalším krokem publikování vaše aplikace v tomto obchodě. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaše skvělé aplikace!