Ilustrace grafů a souborů v telefonu

Zapojte své zákazníky

Podpořte zapojení a spokojenost zákazníků pomocí funkcí, jako jsou nabízená oznámení, cílené nabídky a reakce na zpětnou vazbu a recenze.

Poznání cílové skupiny

Pojmová ilustrace výsečového grafu na přenosném počítači

Definování segmentů zákazníků

Řídicí panel můžete použít k definování segmentů zákazníků vaší aplikace na základě demografických nebo výnosových kritérií, která zvolíte.

DEFINOVAT SEGMENTY
Pojmová ilustrace dodávky, která veze zařízení s Windows se spuštěnou aplikací

Cílené nabídky

Zobrazujte atraktivní přizpůsobený obsah určitým segmentům zákazníků, s kterým se zvýší zapojení, udržení a monetizace.

PROPAGOVAT NABÍDKY
Pojmový obrázek zařízení znázorňující nabízená oznámení

Cílená nabízená oznámení

Pomocí řídicího panelu můžete vytvářet a posílat nabízená oznámení segmentům zákazníků vaší aplikace a zároveň každé oznámení přizpůsobit pro každou cílovou skupinu.

ODESLAT OZNÁMENÍ

Provádění experimentů a spojení se zákazníky

Pojmový obrázek tabletu obklopeného zkumavkami a jiným vědeckým vybavením

Testování A/B

Provádějte ve svých aplikacích experimenty, kterými změříte účinnost změn funkcí, než změny povolíte pro všechny zákazníky.

PROVÉST TESTY A/B
Pojmová ilustrace osoby píšící na přenosném počítači

Zpětná vazba k aplikaci

Vybídněte svoje zákazníky s Windows 10, aby vám sdělili, co si myslí. Nasměrujte je na Centrum Feedback, kde můžou odesílat problémy, návrhy a hlasy na podporu funkcí. Pak jejich zpětnou vazbu projděte a reagujte na ni na řídicím panelu.

ZÍSKAT ZPĚTNOU VAZBU
Pojmová ilustrace osoby, která zalévá rostoucí rostlinu

Reagujte na recenze

Buďte v kontaktu se svými zákazníky a komunikujte s nimi pomocí veřejných nebo soukromých reakcí na jejich recenze. Můžete je odesílat buď na řídicím panelu, nebo pomocí našich rozhraní API REST.

REAGOVAT NA RECENZE
Pojmový obrázek telefonu, ze kterého vystupuje 3D datový graf

Analýza komunikace

Sledujte aktivity komunikace se zákazníky pomocí těchto sestav.