Přemostění na desktop

Přeneste své existující aplikace a hry do Microsoft Storu.

Ikona nasazení

Zjednodušené nasazení

Uživatelé můžou s důvěrou instalovat a aktualizovat aplikace a hry, které používají Přemostění na desktop. Pro vývojáře to znamená méně práce s tvorbou prostředí instalace a se zajišťováním aktuálnosti aplikací nainstalovaných u uživatelů.

Ikona Storu

Větší dosah a jednodušší monetizace

Distribuce prostřednictvím Microsoft Storu vám umožní oslovit milióny uživatelů Windows 10, kteří si mohou pořizovat aplikace a hry a provádět nákupy v rámci aplikací s použitím svých lokálních způsobů platby.

Ikona Napříč zařízeními

Více příležitostí na různých zařízeních

Pomocí přemostění na desktop můžete postupně migrovat svůj kód na Univerzální platformu Windows, abyste mohli zasáhnout všechna zařízení s Windows 10 včetně telefonů, Xbox One a HoloLens.

Možnosti převodu

Převeďte své aplikace a hry, aby je uživatelé mohli snadno instalovat a aktualizovat. Potom je distribuujte prostřednictvím Microsoft Storu nebo dál využívejte stávající kanály. Nakonec proveďte modernizaci prostřednictvím Univerzální platformy Windows (UPW), abyste zvýšili zapojení uživatelů a obsáhli všechna zařízení s Windows.

Převod desktopového řešení Distribuce přes Microsoft Store Modernizace s UPW
Jednodušší tvorba prostředí instalace
Rozdílové aktualizace
Žádné vložení malwaru
Čistá odinstalace
Důvěryhodná distribuce
Automatické aktualizace pro uživatele
Globální distribuce
Snadnější monetizace
Modernizace prostředí
Postupná migrace
Posun od monolitických řešení
Pokrytí všech zařízení s Windows

Přenesení desktopových aplikací do Microsoft Storu

Seznamte se s novými možnostmi a nástroji pro převod pomocí Přemostění na desktop a se způsoby, jak můžete pomocí funkcí UPW vylepšit své aplikace.

Další zdroje informací

Ikona Dokumentace

Dokumentace

Zjistěte, jak své aplikace přenesete pomocí Přemostění na desktop.

Ikona kódu

Ukázky kódu

Projděte si úplný kód různých scénářů Přemostění na desktop.

Ikona videa

Videa a školení

Projděte si kurz nebo se podívejte na videa o Přemostění na desktop.

Ikona chatu

Podpora a zpětná vazba

Najděte odpovědi na konkrétní otázky nebo nám řekněte, co si myslíte.