Testování a nasazení

Zapracujte na kvalitě s testovacími nástroji a procesy a potom odpovídajícím způsobem desktopovou aplikaci nasaďte a udržujte.

Přidejte instrumentaci, abyste mohli diagnostikovat chyby a zapisovat informace trasování nebo monitorovat a měřit úroveň výkonu aplikace, sítě nebo hardwaru.

Získejte nástroje, které potřebujete pro automatické a manuální testování aplikací, ovladačů, middlewaru a systémového softwaru. Hodně těchto nástrojů je obsažených v sadách Windows SDK a Windows Driver Kit.

Testujte a laďte pomocí sady Visual Studio nebo ladících nástrojů Windows. Pozorujte chování svých aplikací za běhu, trasujte a protokolujte události a hledejte chyby v logice.

Instalujte, konfigurujte a udržujte své aplikace efektivně, abyste zabránili konfliktům ve verzích a snížili náklady na vlastnictví (TCO) u svých zákazníků.

Potřebujete pomoct?

Nemusíte se propracovávat nástrahami vývoje sami. Společnost Microsoft nabízí odbornou podporu a komunitní fóra MSDN, které vám pomohou najít řešení.

Doporučené nástroje

Instalujte své aplikace efektivně a snižte tak náklady na vlastnictví (TCO) u svých zákazníků.

Sada Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) je kolekce nástrojů, které můžete použít k přizpůsobení, posouzení a nasazení operačních systémů Windows na nové počítače.

Microsoft Platform Ready Test Tool pro Windows Server 2012 R2 pomáhá testovat, jestli je vaše aplikace kompatibilní s nejnovějšími platformami Microsoftu.

Další informace

Definujte události, které chcete publikovat, do relace kanálu nebo Trasování událostí pro Windows, abyste mohli trasovat nebo protokolovat události během ladění chyb.

Zpracování chyb použijte pro kritické scénáře, kdy může vaše desktopová aplikace požadovat po uživateli zásah ze strany uživatele nebo se není schopná sama opravit.

Model UI Automation Microsoft poskytuje programový přístup k většině elementů uživatelského rozhraní. Použijte ho pro vytvoření řešení, jako jsou produkty technologií pro usnadnění a automatizované testovací skripty pro uživatelská rozhraní.

Nasaďte nové klienty prostřednictvím síťové instalace Windows bez nutnosti instalace z disku.

Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line