Windows 10 SDK

Sada Windows 10 SDK (ver. 10.0.14393.795 – a aktualizace QFE pro verzi 10.01.14393.033) obsahuje nejnovější hlavičky, knihovny, metadata a nástroje k vytváření aplikací pro Windows 10. Když si nainstalujete tuto sadu SDK spolu s poslední verzí nástroje Visual Studio 2015 a prostředím IDE, získáte přístup k novým rozhraním API pro Windows 10. Sada Windows 10 SDK vám umožňuje vytvářet univerzální aplikace pro Windows i desktopové aplikace pro Windows 10 verze 1607.

Tato sada SDK taky podporuje vytváření aplikací pro Windows a desktopových aplikací pro Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008. Dřívější verze sad Windows SDK a Windows Phone SDK najdete na stránce archivu.

Poznámka: Pokud vyvíjíte desktopové aplikace (Win32) na konkrétní verzi Windows 10, musí verze sady SDK, kterou k jejich vývoji použijete, odpovídat verzi operačního systému, na kterou plánujete aplikace nasadit.

Pokud je třeba vaší cílovou platformou Windows 10 verze RTM, musíte si stáhnout sadu „Windows 10 RTM SDK (verze 10.0.26624.0) Microsoft Emulator pro Windows 10 Mobile“ a kompilovat vaši aplikaci pomocí této sady. Podobně, když je vaší cílovou platformou Windows 10 verze 1511, musíte si stáhnout sadu „Windows 10 1511 SDK (verze 10.0.10586.212) Microsoft Emulator pro Windows 10 Mobile“ a kompilovat vaši aplikaci pomocí této sady.

Začínáme

Před instalací byste měli vědět několik věcí.

  1. Než začnete instalovat, ukončete Visual Studio. Když bude Visual Studio spuštěné, může instalace sady SDK selhat. Přečtěte si něco o známých problémech s nástrojem.
  2. Pokud instalujete sadu Windows 10 SDK na jinou platformu než Windows 10, musíte si nainstalovat Universal CRT: KB2999226. Když si před instalací sady Windows SDK nainstalujete poslední doporučené aktualizace a záplaty pomocí služby Microsoft Update, snížíte riziko chyby v průběhu instalace na minimum.

Požadavky na systém

Sada Windows 10 SDK je optimalizovaná pro používání v systému Windows 10. Sada Windows 10 SDK je taky dostupná prostřednictvím aktualizace Visual Studio Update 3.

Podporované operační systémy
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012

Poznámka: Instalace na Windows 8.1 a starší operační systémy vyžaduje aktualizaci KB2999226. Pokud instalujete pomocí služby Windows Update, nainstalujte si před instalací sady Windows SDK poslední doporučené aktualizace a záplaty prostřednictvím této služby.

Ve starších operačních systémech nejsou podporované všechny nástroje.

Požadavky na hardware
  • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší
  • 1 GB paměti RAM
  • 4 GB volného místa na pevném disku
Další požadavky
  • Emulátor je podporovaný pouze u edicí Windows 8.1 (x64) Professional či novější nebo u edicí Windows 10 Pro nebo Enterprise (x64). Vyžaduje se taky procesor, který podporuje technologie Klient Hyper-V a Překlad adres druhé úrovně (SLAT).

Novinky

Sada Windows 10 SDK přináší mnoho úžasných nových rozhraní API a platforem pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows. Další informace najdete v článku o nových funkcích v aktualizaci Windows 10 verze 1607.

Aktualizace nástrojů

alljoyncodegenerator.exe

Ze sady Windows SDK jsme odebrali aplikaci alljoyncodegenerator.exe a nahradili ji rozšířením AllJoyn Studio pro Visual Studio 2015. Můžete si ho stáhnout tady z Galerie Visual Studia.

JavaScript Perf Analyzer

Nástroj JavaScript Perf Analyzer jsme ze sady Windows SDK odebrali. Pokud chcete provést analýzu výkonu JavaScriptu, použijte tlačítko F12 v prohlížeči Edge. Další informace najdete v dokumentaci vývojářských nástrojů dostupných po stisknutí tlačítka F12.

JSConstraintDebug.exe

JSConstraintsDebug je nástroj pro příkazový řádek, který poskytuje funkce pro ladění s použitím prostředí IDE (například Visual Studia) k validaci omezení JavaScriptu při vývoji ovladače tiskárny V4.

MakeAppx.exe

Makeappx nyní podporuje šifrování a dešifrování balíčků a sad prostředků aplikací. Další informace o nástroji MakeAppx.exe.

WinAppDeployCmd.exe

WinAppDeployCmd nyní nasazuje aplikace pro Univerzální platformu Windows na Xbox One, IoT, HoloLens a PC. Taky teď u těchto nových platforem podporuje volné nasazení souborů. Další informace najdete v článku o nasazování aplikací pro UWP pomocí nástroje WinAppDeployCmd.exe.

Ukázky

Ukázky aplikací pro Windows 10 jsou teď dostupné přes GitHub. Můžete si procházet kód na webu GitHub, naklonovat osobní kopii úložiště pomocí Gitu nebo si stáhnout archiv, ve kterém jsou zkomprimované všechny ukázky. Ceníme si vašeho názoru, proto když narazíte na problém nebo se budete chtít na něco zeptat, neváhejte prosím otevřít téma týkající se potíží v úložišti. Tyto ukázky jsou určené ke spuštění na stolním počítači, mobilu nebo budoucích zařízeních s podporou Univerzální platformy Windows. Další příklady najdete v Galerii kódů MSDN.

Emulátor Windows 10 Mobile

Emulátor pro Windows 10 Mobile je desktopová aplikace, která emuluje zařízení, na kterém běží emulátor Windows 10 pro mobilní zařízení. Představuje virtualizované prostředí, ve kterém můžete ladit a testovat aplikace systému Windows bez fyzického zařízení. Představuje taky izolované prostředí pro vaše prototypy aplikací. Další informace o emulátoru pro Windows 10 Mobile.

Předchozí verze sady SDK

Dříve vydané a podporované sady SDK a emulátory najdete na stránce archivu.

Známé problémy

Když bude spuštěné Visual Studio, může instalace sady Windows SDK selhat z důvodu závažné chyby. Než začnete instalovat, ukončete Visual Studio. Když bude Visual Studio spuštěné, může instalace sady SDK selhat. Přečtěte si něco o známých problémech s nástrojem.

Nejnovější poznámky k verzi najdete ve fóru vývojářů v systému Windows.

Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line