Windows 10 SDK

Sada Windows 10 SDK (10.0.19041.0) pro Windows 10 verze 2004 obsahuje nejnovější hlavičky, knihovny, metadata a nástroje k vytváření aplikací pro Windows 10.

Využijte tuto sadu SDK k vytváření aplikací pro Univerzální platformu Windows (UPW) a Win32 pro Windows 10 verze 20H2 a předchozí verze Windows.

Začínáme

Sadu Windows 10 SDK můžete získat dvěma způsoby: můžete si ji nainstalovat z této stránky výběrem odkazu pro stažení nebo můžete ve volitelných součástech instalačního programu pro Visual Studio 2019 vybrat Windows 10 SDK (10.0.19041.0).

Před instalací této sady SDK:

 1. Zkontrolujte všechny požadavky na systém.
 2. Před spuštěním instalace ukončete Visual Studio 2019.
 3. Projděte si poznámky k verzi a známé problémy.

Požadavky na systém

Sada Windows SDK má následující minimální požadavky na systém:

Podporované operační systémy

 • Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows (UPW)
  • Windows 10 verze 1507 nebo vyšší: Home, Professional, Education a Enterprise (edice LTSB a S nejsou podporovány)
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 a Windows Server 2012 R2 (jenom příkazový řádek)
 • Vývoj aplikací pro Win32
  • Windows 10 verze 1507 nebo vyšší
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 a Windows Server 2012 R2 (jenom příkazový řádek)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

(Ve starších operačních systémech nejsou podporované všechny nástroje.)

Požadavky na hardware

 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší
 • 1 GB paměti RAM
 • 4 GB volného místa na pevném disku

Další požadavky sady SDK

Instalace ve Windows 8.1 a starších operačních systémech vyžaduje aktualizaci KB2999226. Pokud instalujete prostřednictvím služby Windows Update, nainstalujte si před instalací sady Windows SDK nejnovější doporučené aktualizace a opravy ze služby Microsoft Update.

Novinky

Sada Windows 10 SDK pro Windows 10 verze 2004 nabízí skvělá nová rozhraní API a aktualizované nástroje pro vývoj aplikací pro Windows. Další informace o nových funkcích ve Windows 10 verze 2004

Rozhraní API

Nová rozhraní API zavedená ve Windows 10 verze 2004 najdete tady: Novinky ve Windows 10 pro vývojáře, build 19041

Odebrání knihovny api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib

V této verzi se ze sady Windows SDK odebrala knihovna api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib. Aplikace, které využívaly knihovnu api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib, můžou přejít na knihovnu OneCoreUAP.lib.

Odebrání knihovny irprops.lib

V této verzi se ze sady Windows SDK odebrala knihovna irprops.lib. Aplikace, které využívaly knihovnu irprops.lib, můžou přejít na knihovnu bthprops.lib.

Odebrání souborů wuapicommon.h a wuapicommon.idl

V této verzi jsme přesunuli metodu ENUM tagServerSelection ze souboru wuapicommon.h do souboru wupai.h a odebrali jsme hlavičku. Pokud chcete použít metodu ENUM tagServerSelection, musíte vložit soubor wuapi.h nebo wuapi.idl.

Windows 10 WinRT API Pack

Sada Windows 10 WinRT API Pack umožňuje přidat nejnovější rozhraní API prostředí Windows Runtime pro podporu aplikací a knihoven .NET Framework 4.5+ a .NET Core 3.0+. Přístup k sadě Windows 10 WinRT API Pack najdete v balíčku NuGet Microsoft.Windows.SDK.Contracts.

UCRT (Universal C Runtime)

Řada funkcí printf teď při tisku přesně reprezentovatelných čísel s plovoucí desetinnou čárkou dodržuje pravidla zaokrouhlování IEEE 754 a bude dodržovat režim zaokrouhlování vyžádaný prostřednictvím volání fesetround. Při propojení s legacy_stdio_float_rounding.obj je k dispozici starší verze chování.

Nástroje

Certifikační sada aplikací pro Windows

V této verzi sady Windows SDK se do seznamu podporovaných rozhraní API v certifikační sadě aplikací a Windows Storu přidalo několik nových rozhraní API. Pokud seznam podporovaných rozhraní API obsahuje některá rozhraní API, která se v sadě Visual Studio zobrazují jako neaktivní nebo zakázaná, můžete k nim získat přístup malou změnou zdrojového souboru. Další informace najdete v tomto známém problému.

Kromě přidání rozhraní API došlo k následujícím změnám testů:

Aktualizované testy

 • Test ValidateContentUriRules bude pouze informační. Selhání testu se zobrazí jako upozornění.

Odebrané testy

 • Přístupový test WebView WinRT pro webové aplikace
 • Test PackageSizeCheck pro aplikace pro UPW
 • Test SupportedApi pro aplikace Přemostění na desktop
 • Test AppContainerCheck z nástroje BinScope pro aplikace pro UPW
 • Kontrola ServiceWorker pro všechny typy aplikací

Nové testy

 • Test High-DPI. Nový test pro aplikace Přemostění na desktop zkontroluje, jestli aplikace využívá funkci podporující DPI, a zobrazí upozornění v případě, že tato funkce není uvedená. Tento test vám pomůže nastavit aplikaci tak, aby zohledňovala DPI monitoru. Podrobnosti o DPI najdete v tématu Vývoj desktopových aplikací s vysokým rozlišením DPI ve Windows.

Message Compiler (mc.exe)

Aktualizace zahrnují:

 • V souborech .mc se nově detekuje znak Unicode BOM (Byte Order Mark). Pokud soubor .mc začíná znakem BOM UTF-8, načte se v kódování UTF-8. Pokud soubor začíná znakem BOM UTF-16LE, načte se v kódování UTF-16LE. Pokud je zadaný parametr -u, soubor se načte v kódování UTF-16LE. Jinak se načte s použitím aktuální znakové stránky (CP_ACP).
 • Nově se zabraňuje problémům s pravidlem ODR (One Definition Rule) v pomocných trasováních událostí pro Windows v C/C++ vygenerovaných kompilátorem MC, které způsobují konfliktní makra konfigurace (například pokud jsou dva soubory .cpp s konfliktními definicemi makra MCGEN_EVENTWRITETRANSFER propojené se stejným binárním souborem, pomocná trasování událostí pro Windows vygenerovaná kompilátorem MC teď budou respektovat definici makra MCGEN_EVENTWRITETRANSFER v obou souborech .cpp místo toho, aby náhodně vybírala jednu z nich).

Preprocesor trasování Windows (tracewpp.exe)

Aktualizace zahrnují:

 • Nově se podporují vstupní soubory v kódování Unicode (.ini, .tpl a zdrojový kód). Vstupní soubory, které začínají znakem BOM (Byte Order Mark) UTF-8 nebo UTF-16, se načtou v kódování Unicode. Vstupní soubory, které nezačínají znakem BOM, se načtou s použitím aktuální znakové stránky (CP_ACP). V zájmu zajištění zpětné kompatibility se v případě zadání parametru příkazového řádku -UnicodeIgnore budou soubory začínající znakem BOM UTF-16 považovat za prázdné.
 • Nově se podporují výstupní soubory v kódování Unicode (.tmh). Výstupní soubory se ve výchozím nastavení budou kódovat s použitím aktuální znakové stránky (CP_ACP). Pokud chcete generovat výstupní soubory v kódování Unicode, použijte parametry příkazového řádku -cp:UTF-8 nebo -cp:UTF-16.
 • Změna chování: nástroj tracewpp teď převádí veškerý vstupní text do kódování Unicode, provádí předběžné zpracování v kódování Unicode a převádí výstupní text do zadaného výstupního kódování. Starší verze tracewpp se vyhýbaly převodům kódování Unicode a při zpracování textu přebíraly jednobajtovou znakovou sadu. To může vést ke změnám chování v případě, že vstupní soubory neodpovídají aktuální znakové stránce. V případě problému zvažte převod vstupních souborů do kódování UTF-8 (pomocí znaku BOM) nebo použití parametru příkazového řádku -cp:UTF-8, abyste se vyhnuli nejednoznačnosti kódování.

TraceLoggingProvider.h

Aktualizace zahrnují:

 • Nově se zabraňuje problémům s pravidlem ODR (One Definition Rule), které způsobují konfliktní makra konfigurace (například pokud jsou dva soubory .cpp s konfliktními definicemi makra TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER propojené se stejným binárním souborem, pomocné soubory TraceLoggingProvider.h teď budou respektovat definici makra TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER v obou souborech .cpp místo toho, aby náhodně vybíraly jednu z nich).
 • V kódu C++ se makro TraceLoggingWrite aktualizovalo tak, aby umožňovalo lepší sdílení kódu mezi podobnými událostmi pomocí variadických šablon.

Podepisování aplikací pomocí Podepsání pro Device Guard

Zjednodušujeme podepisování aplikací. Podepsání pro Device Guard je funkce Device Guard, která je dostupná v Microsoft Storu pro firmy a vzdělávání. Podepisování umožňuje firmám zaručit, že každá aplikace pochází z důvěryhodného zdroje. Naším cílem je zjednodušit podepisování balíčků MSIX. Projděte si dokumentaci k Podepsání pro Device Guard.

Ukázky

Ukázky aplikací pro Windows 10 jsou nyní dostupné na GitHubu. Můžete si procházet kód na GitHubu, naklonovat osobní kopii úložiště z Gitu nebo si stáhnout komprimovaný archiv se všemi ukázkami. Uvítáme zpětnou vazbu. Když narazíte na problém nebo se budete chtít na něco zeptat, neváhejte dané téma otevřít v úložišti. Tyto ukázky jsou určené ke spouštění na desktopových, mobilních nebo budoucích zařízeních s podporou Univerzální platformy Windows (UPW).

Předchozí verze sady SDK

Dříve vydané sady SDK a emulátory včetně podrobných informací o aktualizacích najdete na stránce archivu.

Přizpůsobení s ohledem na rozhraní API

Když budete používat nová rozhraní API, zvažte vytvoření své aplikace tak, aby byla adaptabilní a bylo ji možné správně spouštět na co možná nejširší řadě zařízení s Windows 10. Adaptabilní aplikace poskytuje nové funkce, kdykoli je příslušná zařízení a verze systému Windows podporují, ale jinak nabízí pouze funkce dostupné v rozpoznané verzi platformy. Podrobné informace o implementaci najdete v článku věnovaném kódu adaptivnímu pro verze.

Poznámky k verzi a známé problémy

Servisní aktualizace Windows 10 SDK (verze 2004 SDK, vydaná 16. prosince 2020) obsahuje následující opravy. Pokud narazíte na tyto problémy, doporučujeme, abyste si aktualizovali verzi sady SDK co nejdříve:

 • Vyřešily se nepředvídatelné a těžko diagnostikovatelné chyby při propojování zastřešujících knihoven a nativních knihoven operačních systémů (například onecoreuap.lib a kernel32.lib).
 • Vyřešil se problém, který bránil AppVerifieru v práci.
 • Vyřešil se problém, který způsoboval selhání WACK s chybou typu Úloha nepovolila HighVersionLie.

Známé problémy najdete v otázkách a odpovědích k winapi-sdk.

Žádosti o nové funkce pro vývojáře můžete odesílat prostřednictvím aplikace Centrum Feedback v kategorii Platforma nebo rozhraní API pro vývojáře.

Další zdroje informací

Položky ke stažení a nástroje

Získejte nejnovější edice sady Visual Studio vývojářských nástrojů pro Windows 10.

DALŠÍ INFORMACE

Archiv sad SDK

Tady najdete předchozí vydání sady Windows SDK a další nástroje.

PROHLÉDNOUT ARCHIV

Blog Windows

Přihlaste se k odběru našeho blogu a zajistěte si informace o nejnovějších testovací verzích SDK.

ZÍSKAT NOVINKY O TESTOVACÍCH VERZÍCH SDK

Informační list životního cyklu Windows

Projděte si klíčová data pro ukončení podpory a aktualizace verzí Windows.

PROJÍT SI INFORMAČNÍ LIST