Uživatelská příručka pro 3D Builder

Načtení objektu

Úvodní obrazovka aplikace 3D Builder Úvodní obrazovka 3D Builderu

3D objekty můžete načíst třemi různými způsoby. Můžete si vybrat model v knihovně 3D Builderu, načíst ho z externího souboru nebo vytvořit nový pomocí snímače Kinect verze 2 (viz 3D skenování).

Z externího souboru můžete model načíst pomocí ikony Načíst obrázek. 3D Builder aktuálně podporuje tyto formáty souborů:

  • 3MF (načtení a uložení)
  • VRML (jenom načtení)
  • OBJ (načtení a uložení)
  • PLY (načtení a uložení)
  • STL (načtení a uložení)

Obrázky, které pořídíte pomocí webkamery, můžete přeměnit na trojrozměrné nebo můžete použít soubory BMP, JPG, PNG a TGA.

Pohyb kamery

Akce Myš Dotykové ovládání
Otočit kamerou Klikněte a táhněte levým tlačítkem.

Táhněte jedním prstem.

Otočit kamerou

Posunout kameru Klikněte a táhněte pravým tlačítkem.

Táhněte dvěma prsty nebo třemi prsty (s uzamčením přiblížení).

Posunout kameru

Přiblížení kamery Rolovací kolečko

Stáhněte nebo roztáhněte prsty.

Přiblížit kameru stažením prstů Oddálit kameru roztažením prstů

Zaostřit Poklikejte.

Poklepejte.

Otočit kamerou

Objektový režim

Ovládací prvek Popis Zkratka

Objektový režim

Aktivovat objektový režim

Aktivuje/deaktivuje objektový režim. Není

Duplikovat

Vytvořit duplikát označeného objektu

Vytvoří duplikát označeného 3D objektu. Ctrl + Shift + C

Odstranit

Odstranit označený objekt

Odstraní označený objekt. Ctrl + X

Usadit

Umístit vybraný objekt naplocho na tiskovou plochu

Umožní vám umístit a položit 3D objekt naplocho na tiskovou plochu. Není

Seskupit

Seskupit vybrané objekty

Seskupí výběr. Ctrl + G

Zrušit seskupení

Zrušit seskupení vybraných objektů

Zruší seskupení výběru. Ctrl + Shift + G

Zobrazit na střed

Umístit kameru na vybraný objekt

Umístí kameru na střed vybraného 3D objektu. Ctrl+O

Souborový režim

Ovládací prvek Popis Zkratka

Soubor

Aktivovat souborový režim

Aktivuje/deaktivuje souborový režim. Kliknutí pravým tlačítkem

Nová scéna

Odstranit objekty na aktuální scéně

Odstraní všechny objekty na aktuální scéně. Ctrl + N

Přidat kus

Přidat do modelu nový soubor

Přidá do modelu nový soubor. Ctrl + L

Uložit

Uložit model do souboru

Uloží 3D model do souboru 3MF, STL, OBJ nebo PLY. Ctrl + S

O tomto modelu

Změnit informace o modelu

Umožní vám změnit informace o modelu (například název a popis).

Ctrl + B

Alt + Enter

Nahlásit problém

Poskytnout svůj názor společnosti Microsoft

Umožní vám, abyste společnosti Microsoft poskytli svůj názor na nějaký problém. Není

Nastavení

Změnit nastavení scény

Umožní vám změnit nastavení scény (například jednotky a nastavení 3D vykreslování). Ctrl+T

Režim úprav

Režim úprav: Obecné ovládací prvky

Ovládací prvek Popis Zkratka

Reliéf

Přejít do reliéfového režimu

Přejde do reliéfového režimu, ve kterém můžete na vybraném 3D objektu vytvářet reliéf ve tvaru textu nebo obrazce. Není

Rozdělit

Přejít do režimu rovinného řezu

Přejde do režimu rovinného řezu, ve kterém můžete udělat řez vybraným 3D objektem. Není

Zjednodušit

Zjednodušit vykreslování vybraných objektů

Sníží počet trojúhelníků použitých k vykreslení 3D objektu. Není

Vyhladit

Vyhladit povrch vybraného objektu

Zprůměruje povrch vybraných 3D objektů a vyhladí je. Není

Odečíst

Potlačit průniky s vybranými objekty

Potlačí všechno, co aktuálně proniká do vybraného 3D objektu. Není

Průnik

Zachovat průnik vybraných objektů

Zachová průnik několika vybraných 3D objektů. Není

Sloučit

Sloučit vybrané objekty

Sloučí několik vybraných 3D objektů a vytvoří z nich jeden objekt. Není

Vytlačit dolů

Vytlačit materiál pod mezní výškou

Umožní vám vybrat výškovou hranici modelu a vytlačit materiál pod touto hranicí, aby dosáhl na základní plochu. Není

Režim úprav: Reliéf

Ovládací prvek Popis Zkratka

Text jako reliéf

Zadat text reliéfu

Umožní vám zadat text, který se na modelu vytvoří jako reliéf. Není

Obrazec jako reliéf

Vytvořit reliéf ze souboru nebo ikony

Umožní vám vytvořit reliéf z ikony nebo souboru.

Poznámka: Reliéf ze nejlíp vytváří z jednoduchých binárních ikon.

Není

Rovinná projekce

Optimalizovat pro rovinný povrch

Optimalizuje reliéf pro rovinný povrch. Z

Válcová projekce

Válcová projekce

Optimalizuje reliéf pro válcový povrch. X

Sférická projekce

Optimalizovat pro sférický povrch

Optimalizuje reliéf pro sférický povrch. C

Přijmout

Použít reliéf

Použije reliéf na 3D objekt. Enter

Zrušit

Opustit reliéfový režim

Ukončí reliéfový režim. Escape


Režim úprav: Rovinný řez

Ovládací prvek Popis Zkratka

Režim přesouvání

Přesunout rovinu v jednom rozměru

Umožní vám přesunout rovinu v jednom rozměru. R

Režim otáčení

Otočit rovinu

Umožní vám otáčet rovinou. E

Zachovat vršek

Rozdělit objekt a zachovat jen část nad rovinou

Rozdělí objekt a zachová jen část nad rovinou. Z

Zachovat spodek

Rozdělit objekt a zachovat jen část pod rovinou

Rozdělí objekt a zachová jen část pod rovinou. X

Zachovat obě části

Rozdělit objekt a zachovat obě části

Rozdělí objekt a zachová obě části. C

Přijmout

Použít reliéf

Použije rovinný řez na objekt. Enter

Zrušit

Opustit režim rovinného řezu

Ukončí režim rovinného řezu a zruší plánované operace. Escape
Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line