Paige Bailey

Data/AI/ML

Connect

Bio

Jeg er uddannet inden for geovidenskab (geofysik, karbonatgeologi) og datalogi (dataanalyse), og mit tidlige arbejdsliv var inden for datavidenskab og udvikling af plug-ins til energiindustrien. Tekniske kompetencer: Python (10 år) og R (4 år) med 2 års erfaring med at bygge dataprodukter ved hjælp af Hadoop og de tilknyttede dongler (især Spark). Når jeg ikke sidder og arbejder foran firkantede skærme, er jeg vild med vandreture/kajakroning/køre mountain bike i Texas' fantastiske Green Belt, dyrke æbler og forsøge at spille bas (og det sidste går ikke så godt). Jeg brænder for vedvarende energi og forskning i klimaforandringer, forbedre STEM-uddannelse og at styrke lokale myndigheder via datavidenskab https://twitter.com/DynamicWebPaige

Tekniske kompetencer

  • Data/Machine Learning/kunstig intelligens

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer