Vilkår og betingelser for Windows Phone Preview for Developers

Disse vilkår og betingelser for Windows Phone Preview for Developers ("Aftalen"), er en aftale mellem Microsoft Corporation ("Microsoft") og dig. Din brug af Leveringen udgør din bindende accept af alle vilkår og betingelser i denne Aftale.

1. Meddelelser

 1. Dataforbrug/mobiloperatør. Når du bruger Leveringerne, kan du blive pålagt gebyrer af din mobiloperatør vedrørende taleopkald, internetadgang, dataoverførsel og andre tjenester i henhold til vilkårene i datatjenesteplanen eller andre aftaler, du har indgået med mobiloperatøren. Du er alene ansvarlig for disse gebyrer. Din mobiloperatør kan også have særlige vilkår og betingelser, vilkår for anvendelse og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, som du skal overholde. Windows Phone kan også automatisk søge efter og installere opdateringer på din Windows Phone via Windows Phone-opdateringsteknologien i Windows Phone-softwaren. Hvis din Windows Phone er netværkscertificeret, kan du styre brugen af mobildata fra indstillingerne for mobildata, der findes i de generelle telefonindstillinger.
 2. Ikke-kommerciel kvalitet. Leveringerne kan være en foreløbig version, der muligvis ikke er kompatible eller fungerer så godt som et kommercielt detailtilbud. Leveringerne fungerer muligvis ikke korrekt og skal ikke betragtes som en erstatning for dit primære telekommunikationssystem.
 3. Registreringsdatabasenøgle/dataindsamling. Appen Windows Phone Preview for Developers vil placere en registreringsdatabasenøgle på din Windows Phone, der gør det muligt for appen at vise opdateringer. Microsoft indsamler ikke oplysninger om din Windows Phone gennem appen.

2. Definitioner

 1. "Leveringer" betyder følgende:
  1. Appen Windows Phone Preview for Developers og Windows Phone-software og -opdateringer, der leveres til dig i henhold til denne Aftale, herunder Tredjepartssoftware (som defineret nedenfor).
  2. Foreløbige tjenester, der er tilgængelige via Windows Phone og andre foreløbige materialer, som Microsoft kan levere i forbindelse med Windows Phone
  3. Eventuelle supporttjenester.
 2. "Windows Phone(s)" betyder en mobiltelefon eller udviklingshardware, der kører (i) Windows Phone-operativsystemsoftware, herunder tilknyttede tjenester, der tilbydes af Microsoft og (ii) Tredjepartssoftware.

3. Licenstildeling

 1. Licens til Leveringer. Microsoft giver dig en ikke-eksklusiv, afgiftsfri, personlig, ikke-overdragelig licens til at bruge Leveringerne udelukkende til:
  1. Installation på en Windows Phone, der ejes af dig, herunder eventuelle opdateringer
  2. Evaluering og test af Leveringerne
  3. Design, udvikling eller test af din hardware, software og/eller produkttilbud i tjenesten udelukkende i forbindelse med Windows Phone
  4. Levering af feedback til Microsoft.
 2. Licensbegrænsninger og reservation af rettigheder. Denne Aftale giver dig licens til at bruge Leveringerne i henhold til afsnit 3(a). Microsoft har ikke til hensigt at sælge eller på anden måde at overføre Leveringerne eller nogen immaterielle rettigheder i leveringerne til dig. Bortset fra hvad der udtrykkeligt er givet i licens i henhold til afsnit 3(a), bevarer Microsoft og Microsofts licensgivere deres rettigheder, adkomst og interesse i Leveringerne, og ingen andre immaterielle rettigheder eller licensrettigheder tildeles til dig, hverken udtrykkeligt, underforstået, gennem estoppel eller på anden måde.
 3. Licensbegrænsninger. Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i denne Aftale eller er tilladt i henhold til lovgivningen, vil du ikke tillade eller autorisere tredjepart til at:
  1. Genskabe, ændre, oversætte, forbedre, dekompilere, foretage disassemblering eller reverse engineering eller oprette afledte arbejder af Leveringerne
  2. Sælge, udleje, lease eller på anden måde placere Leveringerne i nogen handelskanal
  3. Viderelicensere Leveringerne
  4. Levere, gøre tilgængelig for eller tillade brug af Leveringerne af tredjemand, der ikke er din medarbejder eller kontraktansatte undtagen med skriftlig tilladelse fra Microsoft og underlagt vilkårene i afsnit 7 i denne Aftale.
 4. Tredjepartssoftware. Leveringerne kan indeholde software fra tredjepart og tilhørende opdateringer, ("Tredjepartssoftware"). Din brug af denne Tredjepartssoftware kan være underlagt separate licensaftaler, der indeholder yderligere vilkår og betingelser ("Licensaftaler for Tredjepartssoftware"). Ud over vilkårene og betingelserne i denne Aftale accepterer du at overholde disse Licensaftaler for Tredjepartssoftware, når du bruger Tredjepartssoftwaren.
 5. Yderligere vilkår. Du kan blive bedt om at acceptere yderligere kontraktvilkår, som styrer din installation og brug af andre programmer eller tjenester, der tilbydes i forbindelse med Windows Phone. Disse kontraktbetingelser er adskilt fra og ændrer eller erstatter ikke vilkårene i denne Aftale.

4. Support

Leveringerne leveres, "som de er og forefindes", og Microsoft yder muligvis ikke supporttjenester for dem. Leveringerne omfatter foreløbig software, der måske ikke er kompatibel eller fungerer så godt som endelige, kommercielt tilgængelige produkter. Windows Phone-softwaren kan være designet til at stoppe med at fungere efter en bestemt dato. Microsoft er ikke ansvarlig for at gendanne Windows Phone til en fungerende tilstand eller for at gendanne mistede data. Microsoft, Microsofts licensgivere eller Microsofts leverandører er ikke forpligtet til at gøre foreløbige Leveringer kommercielt tilgængelige.

5. Feedback

Hvis du giver Microsoft feedback om Leveringerne, giver du dermed uden beregning Microsoft en ikke-eksklusiv licens i forbindelse med immaterielle rettigheder, du ejer eller kontrollerer, til at oprette, bruge, ændre, distribuere og på anden vis kommercielt udnytte din feedback som en del af et Microsoft-tilbud. Du må ikke give feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft skal licensere sin software eller dokumentation til tredjeparter, fordi Microsoft inkluderer din feedback heri.

6. Løbetid og udløb

 1. Løbetid. Denne Aftale er gældende, indtil den opsiges.
 2. Opsigelse af praktiske årsager. Du accepterer, at Microsoft kan opsige Aftalen til enhver tid uden forudgående varsel, af en hvilken som helst grund og uden ansvar.
 3. Virkning af opsigelse. Ved opsigelsen og på Microsofts anmodning skal du straks returnere alle Leveringer i henhold til denne Aftale til Microsoft. Medmindre andet kræves af Microsoft, kan du dog beholde den Windows Phone-software, der er installeret på en Windows Phone, der ejes af dig, så længe du bruger softwaren i henhold til vilkårene i denne Aftale.
 4. Fortsættelse. Afsnit 3(b) til (d), 5, 6, 7, 8 og 9 vil forblive i kraft efter udløb eller opsigelse af denne Aftale.

7. Garantifraskrivelse

 1. Generelt. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, leveres Leveringerne til dig, "som de er og forefindes" og med alle mangler. Du bærer det fulde ansvar for brug af Leveringerne. Undtagen som angivet heri, frasiger Microsoft på vegne af sig selv, sine licensgivere og sine leverandører sig udtrykkeligt alle andre udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte garantier. Dette omfatter garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse af rettigheder. Microsoft, Microsofts licensgivere og Microsofts leverandører garanterer ikke for, at Leveringerne er fejlfri, eller at betjeningen af Windows Phones vil være sikker eller uden forstyrrelser.
 2. INSTALLATION AF WINDOWS PHONE-SOFTWARE PÅ EN WINDOWS PHONE, SOM DU EJER.
  VED INSTALLATION AF WINDOWS PHONE-SOFTWAREOPDATERINGER, DER ER TILGÆNGELIGE VIA DETTE PROGRAM, KAN FØLGENDE OPSTÅ:
  1. DU SKAL SANDSYNLIGVIS ANNULLERE EN EVENTUEL GÆLDENDE GARANIT FRA OEM-PRODUCENTEN, ODM-PRODUCENTEN ELLER MOBILOPERATØRGARANTI FOR TELEFONEN.
  2. DU KAN PÅFØRE DIN UOPRETTELIG SKADE PÅ DIN TELEFON, HERUNDER TAB AF ALLE DATA. DATA OMFATTER SMS-BESKEDER, SPILOPLYSNINGER OG PROGRAMOPLYSNINGER SAMT MUSIK, VIDEOER, BILLEDER OG MAIL. YDERLIGERE DATA, DER IKKE ER ANGIVET HER, KAN OGSÅ GÅ TABT.
 3. DU ACCEPTERER AT FRASKRIVE DIG SUPPORT AF DIN WINDOWS PHONE FRA PRODUCENTEN AF DIN WINDOWS PHONE OG MOBILOPERATØREN FOR DET NETVÆRK, SOM DIN WINDOWS PHONE KØRER PÅ. DU ACCEPTERER AT FRASKRIVE DIG ENHVER RET TIL AT RETURNERE DIN WINDOWS PHONE TIL OEM-PRODUCENTEN, ODM-PRODUCENTEN ELLER MOBILOPERATØREN.

8. BEGRÆNSNING AF OG UDELUKKELSE AF AFHJÆLPNING OG SKADESERSTATNING

Du kan kun kræve direkte skadeserstatning fra Microsoft, Microsofts licensgivere og Microsofts leverandører op til et beløb på USD 5,00. Du kan ikke få erstatning for nogen andre skader, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte, hændelige eller pønalt begrundede skader.

Denne begrænsning gælder for

 • alt i relation til Leveringerne, tjenesterne eller indholdet (herunder kode) på tredjepartswebsteder og
 • erstatningskrav for kontraktbrud, brud på produktgaranti, garanti eller betingelse, objektivt ansvar, forsømmelighed eller anden tort, alt sammen i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Det gælder også, selvom Microsoft, Microsofts licensgivere eller Microsofts leverandører kendte til eller burde have kendt til muligheden for skaderne.

9. Diverse

 1. Relation. Denne Aftale etablerer ikke et partnerskab, et joint veture eller en bureaurelation mellem parterne, og den tildeler heller ikke en franchise.
 2. Meddelelser. Microsoft kan levere meddelelser til dig enten via elektronisk mail eller fysisk post ud fra de kontakt- og placeringsoplysninger, der er angivet på den første side i denne Aftale. Du skal straks underrette Microsoft skriftligt, hvis der er ændringer i disse oplysninger.
 3. Jurisdiktion og gældende lovgivning. Denne Aftale underlagt lovgivningen i staten Washington. I tilfælde af føderal jurisdiktion er parterne indforstået med, at de føderale domstole i King County i Washington skal have eksklusiv jurisdiktion og være eksklusivt værneting. Hvis det ikke er tilfældet, er partnerne indforstået med, at Superior Court i King County i Washington skal have eksklusiv jurisdiktion og være eksklusivt værneting.
 4. Advokatbistand. Hvis Microsoft eller du anvender advokater til at håndhæve bestemmelser i denne Aftale, er den vindende part berettiget til at få dækket sine rimelige advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter, herunder omkostninger og gebyrer i forbindelse med anke, konkursbehandling eller lignende.
 5. Overdragelse. Du må ikke overdrage denne Aftale uden Microsofts forudgående skriftlige samtykke.
 6. Afgifter. Du er alene ansvarlig for alle afgifter, der er knyttet til din modtagelse eller brug af Leveringerne.
 7. Eksportbegrænsninger. Leveringerne er underlagt amerikansk eksportlovgivning og -bestemmelser. Du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for Leveringerne. Disse love omfatter begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger under http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Fraskrivelse. En parts forsinkelse eller manglende udøvelse af en ret eller et sanktionsmiddel medfører ikke en fraskrivelse af denne ret eller dette sanktionsmiddel eller anden ret/andre sanktionsmidler.
 9. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis en kompetent jurisdiktion finder, at nogen bestemmelse i denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal de øvrige bestemmelser fortsat være fuldt gyldige.
 10. Integration og ændring.
  1. Fuldstændig aftale. Denne Aftale, inklusive eventuelle bilag, udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende aftalens genstand.
  2. Ændring. Hvis denne Aftale skal ændres, kræver det underskrift af begge parter.
Var denne side nyttig?
Har du mere feedback?
Tak! Vi sætter pris på din feedback.