LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

Microsoft Enterprise Windows Driver Kit

 • Windows Software Developer Kit til Windows 10
 • Windows Driver Kit til Windows 10
 • Visual C++ Build-værktøjer 2015

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller et af dets lokale associerede selskaber) og dig. Læs dem venligst. De gælder for ovennævnte software, som omfatter det medie, hvorpå du eventuelt har modtaget softwaren. Vilkårene gælder også for alle Microsoft-

 • opdateringer
 • tillæg
 • internetbaserede tjenester og
 • supporttjenester

til denne software, medmindre andre vilkår følger med dem. I så fald gælder disse vilkår.

Brug softwaren til at acceptere vilkårene. Hvis du ikke accepterer dem, skal du ikke bruge softwaren.
*******************************************************************
Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående varige rettigheder.

 1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER.
  1. Installation og brug. En bruger må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren på sine enheder til at designe, udvikle og teste programmerne. Du kan også installere, bruge og/eller installere et vilkårligt antal kopier af softwaren via et netværksstyringssystem, som en del af et billede til skrivebordet og på computerenheder i det interne virksomhedsnetværk for at designe, udvikle og teste de programmer, der kører på et Microsoft-operativsystem. De enkelte kopier skal være komplette, herunder alle meddelelser om ophavsret og varemærker. Du skal kræve, at slutbrugere accepterer de vilkår, der beskytter softwaren og disse licensvilkår.
  2. Inkluderede Microsoft-programmer. Softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. Disse licensvilkår bestemmer din brug af de inkluderede Microsoft-programmer.
  3. Hjælpeprogrammer. Softwaren indeholder bestemte komponenter, som er angivet på listen Hjælpeprogrammer. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. Afhængigt af den aktuelle version af softwaren svarer antallet af hjælpeprogramfiler, som du modtager sammen med softwaren, muligvis ikke til antallet på listen Hjælpeprogrammer. Medmindre andet er angivet på listen Hjælpeprogrammer for bestemte filer, kan du kopiere og installere de hjælpeprogrammer, du får du sammen med softwaren, på andre tredjepartscomputere. Hjælpeprogrammerne kan kun bruges til at fejlfinde og installere de programmer og databaser, du har udviklet med softwaren. Du skal slette alle hjælpeprogrammer, der er installeret på en tredjepartscomputer, i den situation, der optræder først: (i) når du er færdig med fejlfinding eller installation af dine programmer eller (ii) 30 (tredive) dage efter installationen af hjælpeprogrammerne på computeren. Vi vil muligvis føje yderligere filer til denne liste fra tid til anden.
  4. Build-serverlisten. Softwaren indeholder bestemte komponenter, der er anført på Build-serverlisten på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Du kan installere kopier af de filer, der er anført på listen, på dine build-computere, udelukkende med henblik på at kompilere, bygge, teste og arkivere dine programmer. Disse komponenter kan kun bruges til at oprette og konfigurere build-systemer internt i organisationen til understøttelse af det interne build-miljø. Komponenterne giver ingen eksterne distributionsrettigheder til softwaren og giver ikke mulighed at levere et build-miljø som en service til tredjeparter. Vi vil muligvis føje yderligere filer til denne liste fra tid til anden.
  5. Tredjepartsprogrammer. Softwaren kan omfatte tredjepartskode, som Microsoft – og ikke tredjeparten – giver dig licens til i forbindelse med denne aftale. Eventuelle bemærkninger til tredjepartskoden medtages til din orientering og findes i credits.rtf- eller ThirdPartyNotices.txt-filen, som er knyttet til softwaren.
 2. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGSRETTIGHEDER.
  1. Distribuerbar kode. Softwaren indeholder kode, som du har tilladelse til at distribuere i de programmer, du udvikler, hvis du opfylder nedenstående betingelser.
   1. Ret til at bruge og distribuere. De kode- og tekstfiler, der er anført nedenfor, er "distribuerbar kode".
    1. REDIST. TXT-filer. Du kan kopiere og distribuere kode af typen objektkode, som er anført i REDIST. TXT-filer, samt alle de filer, der er anført på REDIST-listen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Tredjepartsdistribution. Du kan tillade distributører af dine programmer at kopiere og distribuere den distribuerbare kode som en del af disse programmer.
   2. Krav til distribution. For enhver distribuerbar kode, du distribuerer, skal du
    1. føje vigtige primære funktioner til den i dine programmer,
    2. for enhver distribuerbar kode med filtypenavnet .lib kun distribuere resultater af kørslen af en sådan distribuerbar kode via en linkfunktion i dit program,
    3. kun distribuere distribuerbar kode, der er inkluderet i et installationsprogram, som en del af installationsprogrammet uden ændringer,
    4. kræve, at distributører og eksterne slutbrugere accepterer vilkår, der som minimum beskytter den lige så godt som denne aftale,
    5. vise din gyldige meddelelse om ophavsret på dine programmer og
    6. forsvare og holde Microsoft skadesløs fra eventuelle krav, herunder advokatbistand i relation til distributionen eller brugen af dine programmer.
   3. Distributionsbegrænsninger. Du må ikke
    1. ændre ophavsret-, varemærke- eller patentmeddelelser i den distribuerbare kode,
    2. bruge Microsoft-varemærker i dine programmers navne eller på en måde, der antyder, at dine programmer stammer fra eller er attesteret af Microsoft,
    3. distribuere distribuerbar kode, som skal køres på en anden platform end Windows-platformen,
    4. medtage distribuerbar kode i skadelige, vildledende eller ulovlige programmer eller
    5. redigere eller distribuere kildekoden til distribuerbar kode, så dele af den bliver underlagt en udelukket licens. En udelukket licens kræver som betingelse for brug, ændring eller distribution, at
     1. koden vil blive afsløret eller distribueret i form af kildekode, eller at
     2. andre har ret til at ændre den.
   4. Distributionsrettigheder til funktioner, der gøres tilgængelige med softwaren.
    1. Krav til Windows-app. Hvis du ønsker at udbyde dit program i Microsoft Store, skal programmet overholde certificeringen, sådan som den er defineret og beskrevet i Appudvikleraftalen, som i øjeblikket findes på: msdn.microsoft.com/da-dk/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing Maps. Softwaren kan indeholde funktioner, der henter indhold som f.eks kort, billeder og andre data via applikationsprogrammeringsgrænsefladen for Bing Maps ("API'en til Bing Maps") – eller en efterfølgende varemærket grænseflade – for at oprette rapporter med visning af data oven på kort, luftfotos og hybridbilleder. Hvis disse funktioner er inkluderet, kan du kun bruge dem til at oprette og få vist dynamiske eller statiske dokumenter i forbindelse med og gennem adgangsmetoder og -former, som er integreret i softwaren. Ellers kan du muligvis ikke kopiere, gemme, arkivere eller oprette en database over objektoplysningerne, herunder de virksomhedsnavne, adresser og geokoder, der er tilgængelige via API'en til Bing Maps. Du må muligvis ikke bruge API'en til Bing Maps til at levere sensorbaseret vejledning/routing eller bruge en API til vejtrafikdata eller fugleperspektivkort, og tilknyttet indhold er også underlagt de supplerende vilkår og betingelser på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. API'er til supplerende kortlægning. Softwaren kan omfatte applikationsprogrammeringsgrænseflader, der leverer kort og andre relaterede kortlægningsfunktioner og -tjenester, der ikke leveres af Bing ("API'erne til supplerende kortlægning"). Disse API'er til supplerende kortlægning er underlagt supplerende vilkår og betingelser og kan kræve betaling af gebyrer til Microsoft og/eller tredjepartsudbydere ud fra brugen eller omfanget af brugen af sådanne API'er til supplerende kortlægning. Disse vilkår og betingelser oplyses, når du modtager de nødvendige licensnøgler for brugen af sådanne API'er til supplerende kortlægning, eller når du gennemser eller modtager dokumentation i relation til brugen af API'erne til supplerende kortlægning.
 4. Push-beskeder. Microsoft Push-beskedtjenesten må ikke bruges til at sende beskeder, der er af afgørende vigtighed eller på anden vis kan påvirke livsvigtige anliggender, herunder uden begrænsning vigtige meddelelser i relation til en medicinsk enhed eller tilstand. MICROSOFT FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR FOR, AT BRUGEN AF MICROSOFT PUSH-BESKEDTJENESTEN ELLER LEVERING AF MICROSOFT PUSH-BESKEDTJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, UDEN FEJL ELLER I ØVRIGT MED GARANTI OPTRÆDER I REALTID.
 5. API til navneområdet Tale. Brug af talegenkendelsesfunktionen via API'er til navneområdet Tale i et program kræver understøttelse af en tjeneste til talegenkendelse. Tjenesten kan kræve netværksforbindelse på tidspunktet for genkendelsen (f.eks. ved brug af en foruddefineret grammatik). Tjenesten kan desuden indsamle talerelaterede data for at kunne levere og forbedre tjenesten. Talerelaterede data kan f.eks. omfatte oplysninger i relation til størrelses- og strengudtryk i en grammatik.

  Hvis en bruger skal kunne bruge talegenkendelse på telefonen, er det nødvendigt først at acceptere bestemte vilkår for anvendelse. Vilkårene for anvendelse underretter brugeren, når data i relation til talegenkendelsestjenesten indsamles og bruges til at levere og forbedre tjenesten. Hvis en bruger ikke kan acceptere vilkårene for anvendelse, og talegenkendelse forsøges af programmet, fungerer handlingen ikke og der returneres en fejl til programmet.
 6. Brug af API. Vi kan overvåge og indsamle data i relation til et programs brug af API'er med henblik på at levere, forbedre og tilpasse Microsoft-produkter og tjenester. Slutbrugeroplysninger, der indsamles af Microsofts overvågnings- og dataindsamlingsfunktioner i relation til dit programs brug af API'er, er underlagt Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for forbrugere.
 7. Placeringsstruktur. Softwaren kan indeholde en placeringsstrukturkomponent, der muliggør understøttelse af placeringstjenester i programmerne. Ud over de andre begrænsninger i denne aftale, skal du overholde alle gældende lokale love og bestemmelser i brugen af placeringsstrukturkomponenten eller resten af softwaren.
 8. Adgang til enheds-id. Softwaren kan indeholde en komponent, der gør det muligt for programmer at få adgang til enheds-id'et for den enhed, der kører programmet. Ud over de andre begrænsninger i denne aftale, skal du overholde alle gældende lokale love og bestemmelser i brugen af komponenten for adgang til enheds-id'er eller resten af softwaren.
 9. PlayReady-understøttelse. Softwaren kan indeholde Windows-emulatoren, som indeholder Microsofts PlayReady-teknologi for indholdsadgang. Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady-teknologien for indholdsadgang til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Denne software bruger PlayReady-teknologien til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Microsoft kan beslutte at tilbagekalde softwarens muligheden for at bruge PlayReady-beskyttet indhold af flere årsager, herunder men ikke begrænset til: (i) misligholdelse eller potentiel misligholdelse af PlayReady-teknologi, (ii) proaktiv stabilitetsforbedring og (iii) indholdsejeres krav om tilbagekaldelse, fordi softwaren ikke overholder begrænsningerne for indholdets brug. Tilbagekaldelse må ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady, for at de kan få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen, og kan muligvis ikke installere andre opdateringer eller opgraderinger til operativsystemet.
 10. Pakkeadministratorer. Softwaren kan omfatte pakkeadministratorer, f.eks. NuGet, som giver dig mulighed for at hente andre softwarepakker fra Microsoft og tredjeparter til brug sammen med programmet. Disse pakker hører under deres egne licenser og ikke denne aftale. Microsoft distribuerer ikke eller udsteder ingen licenser eller garantier for nogen tredjepartspakker.
 11. Skrifttypekomponenter. Mens softwaren kører, kan du bruge skrifttyperne til visning og udskrivning af indhold. Du kan kun integrere skrifttyper i indhold, som tillades af integreringsbegrænsningerne i skrifttyperne, og midlertidigt hente dem til en printer eller en anden outputenhed med henblik på at udskrive indhold.
 12. Meddelelse om H.264/AVD Visual- og VC-1 Video-standarden. Denne software kan omfatte H.264/MPEG-4 AVC- og/eller VD 1-afkodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver denne meddelelse:
  • "DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSERNE FOR AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC- OG VC-1-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, DER HAR BESKÆFTIGET SIG MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER LEVERET AF EN VIDEOLEVERANDØR, SOM HAR LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE DÆKKER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM ET SÅDANT PRODUKT FØLGER MED DENNE SOFTWARE I EN ENKELT VARE. INGEN LICENS ER TILDELT ELLER STILTIENDE INKLUDERET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN REKVIRERES HOS MPEG LA, L.L.C. SE WWW.MPEGLA.COM.
  Med henblik på tydeliggørelse af formålene, begrænser eller forhindrer denne meddelelse ikke brugen af softwaren til normal virksomhedsbrug, som er personlig for den pågældende virksomhed og dermed ikke omfatter (i) videredistribution af softwaren til tredjepart eller (ii) oprettelse af indhold med distributionsteknologier, der er kompatible VIDEOSTANDARDERNE med henblik på distribution til tredjeparter.
 13. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. De kan blive ændret eller annulleret til enhver tid.
  1. Samtykke til internetbaserede tjenester. Softwaren opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde vil du ikke modtage en særskilt meddelelse, når de opretter forbindelse. I nogle tilfælde kan du slå disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig. Du kan finde flere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Når du benytter softwaren, accepterer du, at Microsoft kan indsamle og bruge dine oplysninger som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.
   1. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger Internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks din internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version på den software, du bruger, og sprogkoden for den enhed, hvor du har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at stille de internetbaserede tjenester til rådighed for dig.
    • Program til forbedring af kundeoplevelsen (CEIP). Denne software bruger CEIP. CEIP sender automatisk oplysninger til Microsoft om din hardware, og hvordan du bruger softwaren. Vi bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig. CEIP overfører også jævnligt en lille fil til din computer. Denne fil hjælper os med at indsamle oplysninger om problemer, du har i forbindelse med brugen af softwaren. Når de er tilgængelige, kan nye oplysninger om fejlene, også hentes automatisk. Du kan få mere at vide om CEIP, og hvordan du slår det fra, på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitale certifikater. Softwaren bruger digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter identiteten af internetbrugere, som sender krypteringsoplysninger af x.509-standard. De kan også bruges til at signere filer og makroer digitalt for at verificere filindholdets integritet og oprindelse. Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte certifikater via internettet, når de er tilgængelige.
    • Fejlrapporter. Softwaren sender automatisk fejlrapporter til Microsoft. Rapporterne indeholder oplysninger om problemer, der forekommer i softwaren. Nogle gange indeholder rapporter oplysninger om andre programmer, der fungerer sammen med softwaren. Rapporter kan utilsigtet indeholde personlige oplysninger. For eksempel kan en rapport, der indeholder et øjebliksbillede af computerhukommelse, indeholde dit navn. En del af et dokument, som du arbejdede på, kan også medtages. Microsoft bruger ikke disse oplysninger til at identificere eller kontakte dig. Du kan finde flere oplysninger om fejlrapporter på http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Windows Application Certification Kit. Softwaren kontrollerer jævnligt en Windows Application Certification Kit-fil på download.microsoft.com for at sikre, at du har de nyeste certificeringstests, og se, om der er tilgængelige opdateringer. Hvis der findes en opdatering, bliver du orienteret og får tilsendt et link til et websted, hvor du kan downloade opdateringen. Du kan bruge Windows Application Certification Kit til at teste dine programmer, før du sender dem til en potentiel Microsoft-Windows-certificering og inkludering i Microsoft Store. De resultater, du modtager, er kun til orientering. Microsoft er ikke forpligtet til enten at (i) give dig en Windows-certificering til dine programmer og/eller ii) inkludere dit program i Microsoft Store.
     • Microsoft Digital Rights Management til Silverlight .
      Hvis du bruger Silverlight til at få adgang til indhold, der er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), for at kunne afspille indholdet, kan softwaren automatisk
      • anmode om rettigheder til medier fra en rettighedsserver på internettet og
      • hente og installere tilgængelige DRM-opdateringer.
      Du kan finde flere oplysninger om denne funktion, herunder vejledning i at slå automatiske opdateringer fra, ved at gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Webindholdsfunktioner. Funktioner i softwaren kan hente relateret indhold fra Microsoft og sende det til dig. For at kunne levere indholdet sørger disse funktioner for, at Microsoft får oplyst typen af operativsystem, navn og version på den benyttede software, browsertypen og sprogkoden for den enhed, hvor du har installeret softwaren. Eksempler på disse funktioner er multimedieklip, skabeloner, onlineuddannelse, onlinehjælp, hjælp og Appshelp. Du kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner.
   2. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysningerne, fejlrapporterne og CEIP-oplysningerne til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks hardware- og softwareleverandører. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software.
   3. Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge disse tjenester på nogen måde, som kan beskadige dem eller begrænse andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at opnå uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.
 14. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret, ikke solgt. Denne aftale giver dig kun udvalgte rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre den gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må du kun bruge softwaren, som du udtrykkeligt har fået tilladelse til i denne aftale. Når du gør det, skal du overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun lader dig bruge den på bestemte måder. Du må ikke
  1. udbedre nogen tekniske begrænsninger i softwaren,
  2. foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere softwaren, undtagen og kun i det omfang at den gældende lovgivning udtrykkeligt tillader det, på trods af denne begrænsning,
  3. oprette flere kopier af softwaren end angivet i denne aftale eller tilladt i henhold til den gældende lovgivning på trods af denne begrænsning,
  4. offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den,
  5. udleje, lease eller udlåne softwaren,
  6. overføre softwaren eller denne aftale til en tredjepart eller
  7. bruge softwaren til kommercielle softwarehostingtjenester.
 15. .NET FRAMEWORK-SOFTWARE. Softwaren indeholder Microsoft .NET Framework-software. Denne software er en del af Windows. Licensbetingelserne for Windows gælder for din brug af .NET Framework-softwaren.
 16. SIKKERHEDSKOPI. Du må tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at geninstallere softwaren.
 17. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til din computer eller det interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen som intern reference.
 18. EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning og -bestemmelser. Du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren. Disse love omfatter begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde flere oplysninger under www.microsoft.com/exporting.
 19. SUPPORTTJENESTER. Da denne software leveres, "som den er og forefindes", leverer vi muligvis ikke supporttjenester til den.
 20. FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne aftale og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, som du bruger, er den fulde aftale for softwaren og supporttjenesterne.
 21. GÆLDENDE LOVGIVNING.
  1. USA. Såfremt du har købt softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for brud på aftalen uden hensyntagen til modstridende retsprincipper. Lovgivningen i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og med hensyn til tort.
  2. Uden for USA. Hvis du har købt softwaren i et andet land, gælder lovene i det pågældende land.
 22. RETSVIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, som du erhvervede softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader dette.
 23. GARANTIFRASKRIVELSE. Softwaren er givet i licens "som den er og forefindes". Du bærer selv risikoen for brugen af softwaren. Microsoft giver ingen udtrykkelige produktgarantier, garantier eller betingelser. Du kan have yderligere forbrugerrettigheder eller lovbestemte garantier ifølge lokal lovgivning, hvilket denne aftale ikke kan ændre. I det omfang det er tilladt ifølge gældende lokal lovgivning, udelukker Microsoft stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.
  FOR Australien – Du har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår har til formål at påvirke disse rettigheder.
 24. BEGRÆNSNING AF OG UDELUKKELSE AF RETSMIDLER OG SKADESERSTATNING. Du kan kun kræve direkte skadeserstatning fra Microsoft og dennes leverandører op til et beløb på USD 5,00. Du kan ikke få erstatning for nogen andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.
  1. Denne begrænsning gælder for
   1. alt i relation til softwaren, tjenesterne eller indholdet (herunder kode) på tredjepartswebsteder eller i tredjepartsprogrammer og
   2. retskrav i forbindelse med kontraktbrud, brud på produktgaranti, garanti eller betingelse, objektivt ansvar, forsømmelighed eller anden tort, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
   Det gælder også, selvom Microsoft kendte til eller burde have kendt til muligheden for skaderne. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, fordi dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Bemærk: Da denne software distribueres i Quebec, Canada, er disse licensvilkår angivet nedenfor på fransk.
Remarque: Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des delsætninger dans ce contrat sont fournies ci dessous da français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Byla tato stránka užitečná?
Chcete nám říct ještě něco dalšího?
Děkujeme vám. Vašeho názoru si vážíme.
Sledujte nás Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line