Οποιοσδήποτε προγραμματιστής.  Οποιαδήποτε εφαρμογή.  Οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Connect(); 2017 Live Stream

Γρήγορα αποτελέσματα

Δημιουργία εφαρμογής

Κινητές συσκευές
Εφαρμογές των Windows
PC/Υπολογιστής
Cloud
Web (ASP.NET)
Παιχνίδια
Μεικτή πραγματικότητα
Bot
Πρόσθετα του Office
SharePoint
Skype
Microsoft Graph
.NET
C++
Java
NodeJS
Python
TypeScript

Προσθήκη υπηρεσίας

Πόροι