Οποιοσδήποτε προγραμματιστής. Οποιαδήποτε εφαρμογή. Οποιαδήποτε πλατφόρμα.