Ανάπτυξη εφαρμογών UWP

Επισκόπηση της Ενιαίας πλατφόρμας των Windows

Δημιουργήστε και δημοσιεύστε εφαρμογές για οποιαδήποτε συσκευή Windows 10 —υπολογιστές, τηλέφωνα, Xbox One, HoloLens και άλλα— με την Ενιαία πλατφόρμα των Windows (UWP) που παρέχει προσαρμόσιμα στοιχεία ελέγχου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για διαφορετικές συσκευές και ένα κοινό σύνολο API που θα διατίθεται εγγυημένα σε όλες τις συσκευές που εκτελούν τα Windows 10.

Αναφορά API

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα API χρόνου εκτέλεσης των Windows (WinRT). Αυτά τα API προορίζονται για την ανάπτυξη εφαρμογών UWP στα Windows 10.

Τι νέο υπάρχει στο Fall Creators Update

Τα Windows 10 συνεχίζουν να εξελίσσονται. Το Fall Creators Update περιλαμβάνει βελτιώσεις για δυνατότητες σε κάθε τομέα, από το web μέχρι την πλατφόρμα UWP και από τις εφαρμογές για καταναλωτές μέχρι τα επαγγελματικά εργαλεία.

Μεταφορά της εφαρμογής σας

Αν έχετε ήδη μια εφαρμογή Windows Forms, WPF, Android ή iOS, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή για να δοκιμάσετε την πλατφόρμα UWP! Ελέγξτε τους πόρους για πληροφορίες σχετικά με το πώς να μεταφέρετε τον υπάρχοντα κώδικά σας στην πλατφόρμα UWP και να προσθέσετε εκπληκτικές νέες δυνατότητες, όπως τα δυναμικά πλακίδια και ειδοποιήσεις.

Άρθρα οδηγιών για εφαρμογές UWP στα Windows 10

Άλλες εκδόσεις και σχετικοί τύποι εφαρμογών

Άρθρα οδηγιών για τη δημιουργία εφαρμογών χρόνου εκτέλεσης των Windows που λειτουργούν σε Windows 8.x.

Άρθρα οδηγιών και έγγραφα αναφοράς API για ανάπτυξη Windows Phone Silverlight στα Windows 8.x.

Έγγραφα για τη δημιουργία εφαρμογών με API Win32 και COM.

Αποκτήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του WinJS, δοκιμάστε εκδόσεις επίδειξης και διαβάστε το υλικό εκμάθησης WinJS, για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε HTML, JavaScript και τη Βιβλιοθήκη των Windows για JavaScript για τη δημιουργία εφαρμογών UWP και εφαρμογών για άλλες πλατφόρμες.

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;
Έχετε άλλα σχόλια;
Ευχαριστούμε! Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας.
Ακολουθήστε μας Twitter Ιστολόγιο Facebook Twitter Ιστολόγιο Facebook WeChat line