Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows

Πριν υποβάλετε την εφαρμογή σας για πιστοποίηση και καταχώρηση στο Windows Store, χρησιμοποιήστε το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows, για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμη.

Λήψη του κιτ

Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows στο Windows SDK

Το Windows SDK περιλαμβάνει το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας για το Windows Store (για Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8), καθώς και για το Πρόγραμμα πιστοποίησης για τα Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7 για εφαρμογές επιφάνειας εργασίας. Το Windows SDK δεν περιλαμβάνει μεταγλωττιστή ή περιβάλλον δόμησης.

Τι νέο υπάρχει

18 Νοεμβρίου 2015: Αυτή η έκδοση του Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows ενημερώθηκε, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες αλλαγές δοκιμών:

 • Η δοκιμή Προεκκίνησης εφαρμογής είναι πλέον ενεργοποιημένη. Αυτή η δοκιμή προεκκινεί προληπτικά εφαρμογές και τις διατηρεί στο παρασκήνιο, επαληθεύοντας ότι χειρίζονται σωστά το σενάριο πριν από την εκκίνηση.
 • Η δοκιμή Πόροι εφαρμογής εκτελείται πλέον σωστά όσον αφορά εφαρμογές UWA. Οι αποτυχίες που δεν εντοπίζονταν από προηγούμενες εκδόσεις του κιτ, όπως εσφαλμένα μεγέθη εικόνων, θα εντοπίζονται πλέον. Το Windows Store θα αρχίσει να επιβάλλει απαιτήσεις μεγέθους εικόνων μέσω αυτής της εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2016.
 • Η δοκιμή Υποστηριζόμενα API δεν παρουσιάζει πια αποτυχία, αν η εφαρμογή καλεί εγκεκριμένα API μέσω των αντίστοιχων τακτικών αριθμητικών.

Γνωστά προβλήματα

Ακολουθεί μια λίστα γνωστών προβλημάτων με το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows:

 • Η δοκιμή Πόρων διακήρυξης εφαρμογής για το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows δεν εκτελείται σωστά για UWA. Η δοκιμή δεν παρουσιάζει αποτυχίες για μη έγκυρες εφαρμογές.

  Ανάλυση: Το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows ενημερώθηκε στο πλαίσιο του SDK που κυκλοφόρησε για τα Windows 10 Έκδοση 1511 και περιλαμβάνει το διορθωτικό πρόγραμμα για αυτήν τη δοκιμή, ώστε να εκτελείται σωστά και παρουσιάζει επιτυχία/αποτυχία σε UWA. Οι αποτυχίες που δεν εντοπίζονταν από προηγούμενες εκδόσεις του κιτ, όπως εσφαλμένα μεγέθη εικόνων, θα εντοπίζονται πλέον. Το Windows Store θα αρχίσει να επιβάλλει απαιτήσεις μεγέθους εικόνων μέσω αυτής της εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2016.
 • Κατά τη δοκιμή, αν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης τερματιστεί αλλά αφήσει ενεργές διεργασίες ή παράθυρα να εκτελούνται, το κιτ πιστοποίησης εφαρμογών μπορεί να εντοπίσει ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να εκτελέσει και άλλες ενέργειες. Σε αυτήν την περίπτωση, το κιτ εμφανίζεται μπλοκαρισμένο στην εκτέλεση της εργασίας "Αρχεία ανίχνευσης εγκατάστασης διεργασίας" και δεν είναι δυνατή η συνέχιση με το UI.

  Ανάλυση: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης, κλείστε με μη αυτόματο τρόπο τις ενεργές διεργασίες ή τα παράθυρα τα οποία δημιούργησε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 • Για UWA ARM ή για οποιαδήποτε εφαρμογή UWA που δεν στοχεύει τον υπολογιστή ή το OneCore της οικογένειας συσκευών, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην τελική αναφορά με τη φράση “Δεν εκτελέστηκαν όλες οι δοκιμές κατά την επικύρωση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την υποβολή σας στο Store.”. Αυτό το μήνυμα δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης δεν ακύρωσε την επιλογή δοκιμών με μη αυτόματο τρόπο.

  Ανάλυση: δ/υ
Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;
Έχετε άλλα σχόλια;
Ευχαριστούμε! Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας.
Ακολουθήστε μας Twitter Ιστολόγιο Facebook Twitter Ιστολόγιο Facebook συνομιλία web γραμμή