Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows

Χρησιμοποιήστε το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows, για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας προτού την υποβάλετε στο Microsoft Store ή για να ελέγξετε τις υπάρχουσες εφαρμογές επιφάνειας εργασίας σας.

Λήψη του κιτ

Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows στο Windows SDK

Το Windows SDK περιλαμβάνει το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας για το Microsoft Store (για Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8), καθώς και για το Πρόγραμμα πιστοποίησης για τα Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 και Windows 7 για εφαρμογές επιφάνειας εργασίας. Το Windows SDK δεν περιλαμβάνει μεταγλωττιστή ή περιβάλλον δόμησης.

Τι νέο υπάρχει

29 Μαρτίου 2017

Η τελευταία έκδοση του Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows είναι διαθέσιμη για τη δοκιμή εφαρμογών για Windows 10, 1703 και προηγούμενες. Ορισμένες νέες δυνατότητες στην Αναβάθμιση Δημιουργικότητας είναι οι εξής:

 • Τώρα, το κιτ υποστηρίζει δοκιμές για τις εφαρμογές Γέφυρας υπολογιστή των Windows. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες της εφαρμογής σας να δημοσιευτεί στο Microsoft Store ή να πιστοποιηθεί.
 • Το Κιτ μπορεί τώρα να ενσωματωθεί σε μια αυτοματοποιημένη δοκιμή όπου δεν υπάρχει περίοδος λειτουργίας χρήστη αλληλεπίδρασης.
 • Η δοκιμή Επικύρωσης προκαταβολικής εκκίνησης εφαρμογής δεν υποστηρίζεται πλέον στο κιτ.

Γνωστά προβλήματα

Ακολουθεί μια λίστα γνωστών προβλημάτων με το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows:

 • Κατά τη δοκιμή, αν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης τερματιστεί αλλά αφήσει ενεργές διεργασίες ή παράθυρα να εκτελούνται, το κιτ πιστοποίησης εφαρμογών μπορεί να εντοπίσει ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης πρέπει να εκτελέσει και άλλες ενέργειες. Σε αυτήν την περίπτωση, το κιτ εμφανίζεται μπλοκαρισμένο στην εκτέλεση της εργασίας "Αρχεία ανίχνευσης εγκατάστασης διεργασίας" και δεν είναι δυνατή η συνέχιση με το UI.

  Λύση: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης, κλείστε με μη αυτόματο τρόπο οποιεσδήποτε ενεργές διαδικασίες ή παράθυρα τα οποία δημιούργησε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

 • Για UWA ARM ή για οποιαδήποτε εφαρμογή UWA που δεν στοχεύει τον υπολογιστή ή το OneCore της οικογένειας συσκευών, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην τελική αναφορά με τη φράση "Δεν εκτελέστηκαν όλες οι δοκιμές κατά την επικύρωση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την υποβολή σας στο Microsoft Store.". Αυτό το μήνυμα δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης δεν ακύρωσε την επιλογή δοκιμών με μη αυτόματο τρόπο.

  Ανάλυση: δ/υ

 • Για εφαρμογές Γέφυρας υπολογιστή με χρήση του Windows SDK έκδοση 10.0.15063, παραβλέψτε τυχόν αποτυχίες στη δοκιμή πόρων διακήρυξης εφαρμογής που επισημαίνουν ότι η εικόνα σας δεν αντιστοιχεί στις αναμενόμενες διαστάσεις, αν αυτές οι διαστάσεις αποκλίνουν κατά ένα pixel. Η δοκιμή θα πρέπει να έχει ανοχή +/-1 pixel. π.χ. Ένα μικρό πλακίδιο στο 125% θα ήταν 88.75x88.75px. Αν γίνει στρογγυλοποίηση στα 89x89px δεν θα πληροί τους περιορισμούς μεγέθους 88x88px.

  Ανάλυση: δ/υ

Πρόσθετοι πόροι