Αρχειοθήκη Windows SDK και εξομοιωτών

Αυτή η αρχειοθήκη περιλαμβάνει εκδόσεις και ενημερώσεις SDK για προηγούμενες εκδόσεις της πλατφόρμας των Windows και του Windows Phone, καθώς και για εκδόσεις του εξομοιωτή που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τις δοκιμές εμπειρίας χρήστη για εμπειρίες κινητών συσκευών.

Για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Visual Studio και των εργαλείων προγραμματισμού των Windows 10, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία λήψης και εργαλεία για τα Windows.

Windows 10

Κυκλοφορία
Windows 10 SDK, έκδοση 2004 (10.0.19041.0)

Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10, έκδοση 2004. Περιλαμβάνει τις ενημερώσεις συντήρησης 10.0.19041.685. Ενημερώθηκε στις 16/12/20

 • Διορθώθηκαν τα μη αναμενόμενα και δύσκολα στη διάγνωση σφάλματα που παρουσιάζονταν κατά τη σύνδεση τόσο βιβλιοθηκών-ομπρελών όσο και εγγενών βιβλιοθηκών λειτουργικού συστήματος (για παράδειγμα, onecoreuap.lib και kernel32.lib)
 • Διορθώθηκε το ζήτημα που εμπόδιζε τη λειτουργία του AppVerifier
 • Διορθώθηκε το ζήτημα που προκαλούσε την αποτυχία του WACK με το μήνυμα "Η εργασία απέτυχε να ενεργοποιήσει το HighVersionLie"

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ISO
Windows 10 SDK, έκδοση 1903 (10.0.18362.1)

Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10, έκδοση 1903.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ISO
Windows 10 SDK, έκδοση 1809 (10.0.17763.0) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10, έκδοση 1809. Περιλαμβάνει τις ενημερώσεις συντήρησης 10.0.17763.132.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows παρουσίαζε σφάλμα για οποιαδήποτε εφαρμογή δήλωνε περισσότερες από μία οικογένειες συσκευών στη διακήρυξη
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου αποτύγχανε η ανάπτυξη ενός πακέτου MSIX από το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών για τα Windows
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου έργα UWP που χρησιμοποιούσαν πολλά MinTargetPlatformVersions αποτύγχαναν με σφάλμα δομής που σχετιζόταν με την XAML.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η προέλευση από το SelectorAutomationPeer σε IDL δημιουργεί το σφάλμα MIDL "Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο μοτίβο πίνακα".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ISO
Windows 10 SDK, έκδοση 1803 (10.0.17134.12) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με την Ενημέρωση Απριλίου των Windows 10 (έκδοση 1803). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK
Windows 10 SDK (10.0.16299.91) και Εξομοιωτής της Microsoft για Windows 10 Mobile (10.0.15254.1) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με το Windows 10 Fall Creators Update (έκδοση 1709). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
Windows 10 SDK (10.0.15063.468) και Εξομοιωτής της Microsoft για Windows 10 Mobile (10.0.15254.1) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας (έκδοση 1703).
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου παρουσιάζονταν σφάλματα δόμησης κατά τη συμπερίληψη του events.h
 • Υποστήριξη νεότερων δοκιμών για το Κιτ πιστοποίησης εφαρμογών
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το εργαλείο WinAppDeploycmd δεν μπορούσε να συνδεθεί σε ένα τηλέφωνο μέσω USB
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου το UWP Remote Deployment Pipeline καταναλώνει σιωπηρά τις εξαιρέσεις SMB.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
Windows 10 SDK (10.0.14393.795) και Εξομοιωτής της Microsoft για Windows 10 Mobile (10.0.14393.0) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με την Επετειακή έκδοση των Windows 10 (έκδοση 1607).

Αυτή η ενημέρωση που δεν σχετίζεται με την ασφάλεια περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας.

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου οι προγραμματιστές δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν εφαρμογές UWP στα Windows 7 επειδή αποτυγχάνει η φόρτωση του MRMSupport.dll.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου τα MidlRT και MDMerge δεν μπορούσαν να εκτελεστούν στα Windows 7
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου δεν μπορούσε να γίνει εγκατάσταση του SDK στα Windows
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Store παλαιού τύπου σε ένα τηλέφωνο 8.1 προκαλούσε τερματισμό λειτουργίας του Visual Studio
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα όπου τα δεδομένα εφαρμογών δεν διατηρούταν στις απομακρυσμένες περιόδους λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων κατά την κατάργηση εγγραφής των εφαρμογών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
Windows 10 SDK (10.0.10586.212) και Εξομοιωτής της Microsoft για Windows 10 Mobile (10.0.10586.11) Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10, έκδοση 1511 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
Windows 10 SDK (10.0.10240) και Εξομοιωτής της Microsoft για Windows 10 Mobile (10.0.10240). Κυκλοφόρησε σε συνδυασμό με τα Windows 10, έκδοση 1507.

Σημείωση: Η έκδοση αυτή θα εμφανιστεί ως 10.0.26624 κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ
Εξομοιωτής Microsoft HoloLens Εκτελέστε εφαρμογές στο Windows Holographic σε μια εικονική μηχανή χωρίς HoloLens. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης ολογραφικά πρότυπα έργων DirectX για το Visual Studio ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ

Παλαιότερες εκδόσεις

Κυκλοφορία
Windows 8.1 SDK

Αυτό το SDK, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2013, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών των Windows (για Windows 8.1 ή νεότερες εκδόσεις) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες web, εγγενή και διαχειριζόμενο κώδικα ή εφαρμογές επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιούν εγγενές ή διαχειριζόμενο μοντέλο προγραμματισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK
Εργαλεία ανάπτυξης για Windows Phone 8.1

Τα εργαλεία ανάπτυξης για Windows Phone 8.1 εγκαθίστανται με το Update 2 του Visual Studio Community 2015. Οι δυνατότητες του Update 2 περιλαμβάνουν νέους εξομοιωτές και πρότυπα ενιαίων εφαρμογών.

ΛΗΨΗ ΤΟΥ VISUAL STUDIO
Εξομοιωτές του Windows Phone 8.1

Το πακέτο εξομοιωτών του Windows Phone 8.1 προσθέτει έξι είδωλα εξομοιωτών σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Visual Studio 2013, ώστε να μπορείτε να δοκιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εφαρμογές σε τηλέφωνα που εκτελούν το Windows Phone 8.1. (Απαιτείται Visual Studio 2013 με το Update 2 ή νεότερη έκδοση).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ
Windows Phone 8.1 Update και εξομοιωτές

Υποστηρίζεται η χρήση εξομοιωτών σε δοκιμαστικά σενάρια για τηλέφωνα που εκτελούν Windows Phone 8.1 Update 1. (Απαιτείται Visual Studio 2013 με το Update 2 ή νεότερη έκδοση).

ΛΗΨΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ
Windows 8 SDK

Αυτό το SDK, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2012, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών των Windows (για Windows 8 ή προηγούμενες εκδόσεις) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες web, εγγενή και διαχειριζόμενο κώδικα ή εφαρμογές επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιούν εγγενές ή διαχειριζόμενο μοντέλο προγραμματισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK
Windows Phone SDK 8.0

Περιλαμβάνεται στο Visual Studio Community 2015 για υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών για συσκευές Windows Phone 8.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VISUAL STUDIO ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Εξομοιωτές του Windows Phone SDK 8.0 Update 3

Προσθέτει πέντε νέα είδωλα εξομοιωτών σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Windows Phone SDK 8.0. Όταν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημέρωση, θα μπορείτε να δοκιμάσετε τον τρόπο που θα λειτουργεί η εφαρμογή σας σε συσκευές που διαθέτουν το Update 3 (έκδοση 8.0.10492 ή νεότερες εκδόσεις) του Windows Phone 8. Αυτή η ενημέρωση απαιτεί το Visual Studio 2012 με το Windows Phone SDK 8.0 και το Update 4 ή νεότερη έκδοση ή το Visual Studio 2013 και την προαιρετική επιλογή του Windows Phone SDK 8.0 κατά την εγκατάσταση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ενημέρωση Windows Phone SDK 8.0 για το Windows Phone 8.0.10322 Προσθέτει τέσσερα νέα είδωλα εξομοιωτών σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Windows Phone SDK 8.0. Αυτή η ενημέρωση απαιτεί το Visual Studio 2012 με το Windows Phone SDK 8.0 και το Update 4 ή νεότερη έκδοση ή το Visual Studio 2013 και την προαιρετική επιλογή του Windows Phone SDK 8.0 κατά την εγκατάσταση. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ενημέρωση Windows Phone SDK για το Windows Phone 7.8

Προσθέτει δύο νέα είδωλα εξομοιωτών σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Windows Phone SDK. Αυτή η ενημέρωση υποστηρίζει το Windows Phone SDK 7.1 και το Windows Phone SDK 8.0. Με αυτήν την ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήστε την εμπειρία της οθόνης Έναρξης του Windows Phone 8 στις εφαρμογές Windows Phone 7.5 σας. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εφαρμογές σας στις συσκευές Windows Phone 7.8.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Windows Phone SDK 7.1

Εργαλεία που σας βοηθούν με την ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές Windows Phone 7.5 και Windows Phone 7.0.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ενημέρωση Windows Phone SDK 7.1.1

Προσφέρει πρόσθετη λειτουργικότητα στο Windows Phone SDK 7.1. Με αυτήν την ενημέρωση, είναι πιο εύκολο να αναπτύξετε εφαρμογές και παιχνίδια που είναι βελτιστοποιημένα για λειτουργία σε συσκευές με 256 MB.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Windows SDK για Windows 7 και .NET Framework 4

Αυτό το SDK, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2010, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών για Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 και για τις εκδόσεις 2.0, 3.0, 3.5 SP1 και 4.0 του .NET Framework.

Για να αποφύγετε προβλήματα με την εγκατάσταση, ανατρέξτε πρώτα σε αυτό το άρθρο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SDK ΛΗΨΗ ΤΟΥ DVD ISO

Περισσότεροι πόροι

Φύλλο δεδομένων κύκλου ζωής των Windows

Βρείτε τις κύριες ημερομηνίες για ενημερώσεις και λήξη υποστήριξης των Windows.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοιχεία λήψης Visual Studio

Κάντε λήψη νέων ή παλαιότερων εκδόσεων του Visual Studio.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιστολόγιο των Windows

Εγγραφείτε στο ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τα πιο πρόσφατα πακέτα αξιολόγησης SDK.

ΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SDK