Λήψη περιβάλλοντος ανάπτυξης των Windows 10

Ξεκινήστε τη δημιουργία εφαρμογών Windows γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια εικονική μηχανή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows, των εργαλείων προγραμματισμού, των SDK και των δειγμάτων

Λήψη εικονικής μηχανής

Επί του παρόντος, συσκευάζουμε τις εικονικές μηχανές μας για τέσσερις διαφορετικές επιλογές λογισμικού λειτουργίας αναπαράστασης: VMWare, Hyper-V, VirtualBox και Parallels.

Windows 10 Enterprise - Λήψη 20 GB

Αυτή η εικονική μηχανή θα λήξει στις 14/3/21.

Αυτή η εικονική μηχανή αξιολόγησης περιέχει:

 • Windows 10, έκδοση 2004 (10.0.19041.0)

 • Windows 10 SDK, έκδοση 2004 (10.0.19041.0)

 • Visual Studio 2019 (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/12/20) με ενεργοποιημένες τις ροές εργασιών UWP, επιφάνειας εργασίας .NET και Azure, ενώ περιλαμβάνει επίσης την επέκταση Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/12/20)

 • Υποσύστημα των Windows για Linux ενεργοποιημένο με το Ubuntu εγκατεστημένο

 • Δυνατότητα λειτουργίας προγραμματιστή

  Κατακερματισμοί αρχείων

  Όνομα Μήκος Κατακερματισμός αρχείου
  WinDev2012Eval.HyperVGen1.zip 20681678391 AA35887FE2D2D7C732649264478BC5952985F926D4478C6DFF883529FF4E3DC5
  WinDev2012Eval.Parallels.zip 21436498407 443211BE754DE2A82580669035F177BBAE49FF9EDD57D8E5139AF3C1A8F8CB92
  WinDev2012Eval.VirtualBox.zip 21185533467 C8F6B0FDDD7D821E12AB9F5EDC2951CA714A33142990CEA3211D7925130E41F0
  WinDev2012Eval.VMware.zip 22466260144 6425A890CF66F9180F75AAF1DCF411AB84ACA2C6CE3F6F18224E523042342879

Οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για τις εικονικές μηχανές των Windows 10 υπερισχύουν τυχόν όρων άδειας χρήσης των Windows που περιλαμβάνονται στις εικονικές μηχανές και βρίσκονται σε διένεξη με αυτούς.