Αποκτήστε ένα περιβάλλον ανάπτυξης των Windows 11

Ξεκινήστε τη δημιουργία εφαρμογών Windows γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια εικονική μηχανή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows, των εργαλείων προγραμματισμού, των SDK και των δειγμάτων

Λήψη εικονικής μηχανής

Επί του παρόντος, συσκευάζουμε τις εικονικές μηχανές μας για τέσσερις διαφορετικές επιλογές λογισμικού λειτουργίας αναπαράστασης: VMWare, Hyper-V, VirtualBox και Parallels.

Windows 11 Enterprise - Λήψη 20 GB

Αυτή η εικονική μηχανή θα λήξει στις 09/01/22.

Αυτή η εικονική μηχανή αξιολόγησης περιέχει:

 • Windows 11 Enterprise (αξιολόγηση)

 • Windows 10 SDK, έκδοση 2004 (10.0.19041.0)

 • Visual Studio 2019 (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 09/10/21) με ενεργοποιημένες τις ροές εργασιών UWP, επιφάνειας εργασίας .NET και Azure - περιλαμβάνει επίσης την επέκταση Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 09/10/21)

 • Υποσύστημα των Windows για Linux ενεργοποιημένο με το Ubuntu εγκατεστημένο

 • Δυνατότητα λειτουργίας προγραμματιστή

 • Εγκατεστημένο Τερματικό Windows

  Κατακερματισμοί αρχείων

  Όνομα Μήκος Κατακερματισμός αρχείου
  WinDev2110Eval.HyperVGen1.zip 19381045857 AC799E316BCE1C2186A9D887B8892DD6D3718DE6A2ECF1B67361D092BC71D064
  WinDev2110Eval.Parallels.zip 18967493016 6F2B984B50ECAF2828D2D569946F20EE1A1AF1B3B85929DA145A36CFF665A0C2
  WinDev2110Eval.VirtualBox.zip 19967312214 6BA7157C79214F52C092EC67B351BE13B50AC6F5AE44C500B775CCFA8F62FCD0
  WinDev2110Eval.VMware.zip 22081433297 A128012C633FAD46A8CA657D6DF4C316B7538E8FE57C7B33413E4FBDA9E21BDC

Οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για τις εικονικές μηχανές των Windows 11 υπερισχύουν τυχόν όρων άδειας χρήσης των Windows που περιλαμβάνονται στις εικονικές μηχανές και βρίσκονται σε διένεξη με αυτούς.