Λήψη περιβάλλοντος ανάπτυξης των Windows 10

Ξεκινήστε τη δημιουργία εφαρμογών Windows γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια εικονική μηχανή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows, των εργαλείων προγραμματισμού, των SDK και των δειγμάτων

Λήψη εικονικής μηχανής

Επί του παρόντος, συσκευάζουμε τις εικονικές μηχανές μας για τέσσερις διαφορετικές επιλογές λογισμικού λειτουργίας αναπαράστασης: VMWare, Hyper-V, VirtualBox και Parallels.

Windows 10 Enterprise - Λήψη 20 GB

Αυτή η εικονική μηχανή θα λήξει στις 11/8/20.

Αυτή η εικονική μηχανή αξιολόγησης περιέχει:

 • Windows 10, έκδοση 1909 (10.0.18363.418)

 • Windows 10 SDK, έκδοση 1903 (10.0.18362.1)

 • Visual Studio 2019 (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/5/2020) με ενεργοποιημένες τις ροές εργασιών UWP, επιφάνειας εργασίας .NET και Azure. Περιλαμβάνει επίσης την επέκταση Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/5/2020)

 • Υποσύστημα των Windows για Linux ενεργοποιημένο με το Ubuntu εγκατεστημένο

 • Δυνατότητα λειτουργίας προγραμματιστή

  Κατακερματισμοί αρχείων

  Όνομα Μήκος Κατακερματισμός αρχείου
  WinDev2003Eval.HyperVGen1.zip 18865005506 677A89D5F1B00E2EF3E15D49FBE1F62A404F914F49EA9BBF0906A20DC5CE50F7
  WinDev2003Eval.Parallels.zip 19144265374 F0C5BEDF7DABE320C6905C2FFCD17445124FD8F3801E9D50FB530E02A440D6A0
  WinDev2003Eval.VirtualBox.zip 19321568482 B328F69A2FA0E9C8A0545F73DD00C56998252554B30C4AB4F87300ECA7A2B1CA
  WinDev2003Eval.VMware.zip 20520051818 6B26D41891B1CAFC55B4E3E706BDBFF7F653AA01D9B5DE6D7075D16F243C9524

Οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για τις εικονικές μηχανές των Windows 10 υπερισχύουν τυχόν όρων άδειας χρήσης των Windows που περιλαμβάνονται στις εικονικές μηχανές και βρίσκονται σε διένεξη με αυτούς.