Λήψη περιβάλλοντος ανάπτυξης των Windows 10

Ξεκινήστε τη δημιουργία εφαρμογών Windows γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια εικονική μηχανή με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows, των εργαλείων προγραμματισμού, των SDK και των δειγμάτων

Λήψη εικονικής μηχανής

Επί του παρόντος, συσκευάζουμε τις εικονικές μηχανές μας για τέσσερις διαφορετικές επιλογές λογισμικού λειτουργίας αναπαράστασης: VMWare, Hyper-V, VirtualBox και Parallels.

Windows 10 Enterprise - Λήψη 20 GB

Αυτή η εικονική μηχανή θα λήξει στις 13/4/20.

Αυτή η εικονική μηχανή αξιολόγησης περιέχει:

 • Windows 10, έκδοση 1909 (10.0.18363.418)

 • Windows 10 SDK, έκδοση 1903 (10.0.18362.1)

 • Visual Studio 2019 (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/01/2020) με ενεργοποιημένες τις ροές εργασιών UWP, επιφάνειας εργασίας .NET και Azure. Περιλαμβάνει επίσης την επέκταση Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (η πιο πρόσφατη έκδοση στις 15/01/2020)

 • Υποσύστημα των Windows για Linux ενεργοποιημένο με το Ubuntu εγκατεστημένο

 • Δυνατότητα λειτουργίας προγραμματιστή

  Κατακερματισμοί αρχείων

  Όνομα Μήκος Κατακερματισμός αρχείου
  WinDev2001Eval.HyperVGen1.zip 17188189901 8CB14CCEA2E169F1CF03C0B8914F5B7EB35207E238341261427F8EBEC4E0499F
  WinDev2001Eval.Parallels.zip 17498418252 6D8F6D7FDCB7719EAFDFDC31009FF8929C29DF4471EDBFCEBE1152975B09B742
  WinDev2001Eval.VirtualBox.zip 17619549379 2F6AA774D10E02CC5D275CAC4318582079F5C39852326674B1F34A69D7AC35CB
  WinDev2001Eval.VMware.zip 18758255670 4C4B2032037E6C7DECADE76DF9360E264DB9120BE0E6125128D268444A0DA4FD

Οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για τις εικονικές μηχανές των Windows 10 υπερισχύουν τυχόν όρων άδειας χρήσης των Windows που περιλαμβάνονται στις εικονικές μηχανές και βρίσκονται σε διένεξη με αυτούς.