Επιλογή τεχνολογίας για παιχνίδια των Windows 10

Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες γραφικών που είναι διαθέσιμες για χρήση στα παιχνίδια των Windows 10. Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε εξαρτάται από τον τύπο του παιχνιδιού που αναπτύσσετε, την εμπειρία και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά το περιβάλλον ανάπτυξης και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις δυνατοτήτων του παιχνιδιού σας. Θα χρησιμοποιήσετε C#, C++ ή JavaScript; DirectX, XAML ή HTML5;

Μάθετε περισσότερα που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την κατάλληλη επιλογή για το παιχνίδι σας.

Επιλογή τεχνολογίας

DirectX

Το Microsoft DirectX είναι η επιλογή που πρέπει να κάνετε για γραφικά και πολυμέσα 2D και 3D με τις υψηλότερες επιδόσεις. Το Direct3D 12, μια νέα δυνατότητα των Windows 10, παρέχει την ισχύ ενός API τύπου κονσόλας και είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό από ποτέ. Το παιχνίδι σας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το σύγχρονο υλικό γραφικών και να διαθέτει περισσότερα αντικείμενα, πιο εμπλουτισμένες σκηνές και βελτιωμένα εφέ. Το Direct3D 12 παρέχει βελτιστοποιημένα γραφικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows 10, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών και του Xbox One. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη γνώριμη διοχέτευση γραφικών Direct3D 11, θα επωφεληθείτε και σε αυτή την περίπτωση από τις νέες δυνατότητες απόδοσης και βελτιστοποίησης που έχουν προστεθεί στο Direct3D 11.3. Επίσης, εάν είστε δοκιμασμένος και επιτυχημένος προγραμματιστής API των Windows με εμπειρία στο Win32, θα εξακολουθήσετε να έχετε αυτή την επιλογή στα Windows 10.

Οι εκτεταμένες δυνατότητες του DirectX και η πλήρης ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα παρέχουν την ισχύ και τις επιδόσεις που χρειάζονται ακόμη και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια.

XAML

Η XAML είναι μια εύκολη στη χρήση γλώσσα δηλωτικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με εύχρηστες δυνατότητες, όπως οι κινήσεις, οι πίνακες διάταξης, η σύνδεση δεδομένων, τα ανυσματικά γραφικά μεταβλητού μεγέθους, η δυναμική αλλαγή μεγέθους και τα γραφικά σκηνών. Η XAML έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε περιβάλλον εργασίας χρήστη, μενού, γραφικά σκηνής (sprite) και γραφικά 2D για παιχνίδια. Για να διευκολύνει τη διάταξη του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, η XAML είναι συμβατή με εργαλεία σχεδίασης και ανάπτυξης όπως το Expression Blend και το Microsoft Visual Studio. Η XAML χρησιμοποιείται ευρέως με τη C#, αλλά η C++ αποτελεί επίσης μια καλή επιλογή εάν αυτή είναι η προτιμώμενη γλώσσα σας ή εάν το παιχνίδι σας έχει υψηλές απαιτήσεις από τη CPU.

HTML5

Η Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HyperText Markup Language - HTML) είναι μια κοινή γλώσσα σήμανσης περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που χρησιμοποιείται για ιστοσελίδες, εφαρμογές και εμπλουτισμένα προγράμματα-πελάτη. Τα παιχνίδια των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν την HTML5 ως επίπεδο παρουσίασης ολοκληρωμένων δυνατοτήτων με τις γνώριμες δυνατότητες της HTML, πρόσβαση στην Ενιαία πλατφόρμα των Windows και υποστήριξη για σύγχρονες δυνατότητες web όπως το AppCache, οι εργασίες web, ο καμβάς, η μεταφορά και απόθεση, ο ασύγχρονος προγραμματισμός και τα SVG. Στο παρασκήνιο, η απόδοση HTML εκμεταλλεύεται την ισχύ της επιτάχυνσης υλικού DirectX, ώστε να συνεχίσετε να έχετε τα πλεονεκτήματα επιδόσεων του DirectX χωρίς να χρειάζεται να γράψετε επιπλέον κώδικα. Η HTML5 είναι μια καλή επιλογή εάν είστε έμπειρος στην ανάπτυξη εφαρμογών web, εάν δημιουργείτε ένα παιχνίδι web ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε επίπεδα γλώσσας και γραφικών με ευκολότερη προσέγγιση από ότι με τις άλλες επιλογές. Η HTML5 χρησιμοποιείται με την JavaScript, αλλά μπορεί επίσης να καλεί στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με C# ή C++/CX.

JavaScript

Η JavaScript είναι μια δυναμική γλώσσα δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιείται ευρέως για σύγχρονες εφαρμογές web και εμπλουτισμένες εφαρμογές προγράμματος-πελάτη.

Οι εφαρμογές Windows της JavaScript έχουν πρόσβαση στις ισχυρές δυνατότητες της Ενιαίας πλατφόρμας των Windows με έναν εύκολο, διαισθητικό τρόπο—ως μέθοδοι και ιδιότητες αντικειμενοστραφών κλάσεων JavaScript. Η JavaScript αποτελεί καλή επιλογή για το παιχνίδι σας εάν προέρχεστε από ένα περιβάλλον ανάπτυξης web, είστε ήδη εξοικειωμένοι με την JavaScript ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε βιβλιοθήκες HTML5, CSS, WinJS ή JavaScript. Εάν η στόχευσή σας είναι η XAML, επιλέξτε καλύτερα τη C# ή την C++/CX. Εάν η στόχευσή σας είναι το DirectX, επιλέξτε C++/CX.

C++

Η C++/CX είναι μια γλώσσα υψηλών επιδόσεων, χαμηλής επιβάρυνσης η οποία παρέχει τον ισχυρό συνδυασμό ταχύτητας, συμβατότητας και πρόσβασης στην πλατφόρμα. Η C++/CX διευκολύνει τη χρήση όλων των εξαιρετικών δυνατοτήτων παιχνιδιών στα Windows 10, συμπεριλαμβανομένου του DirectX και του Xbox Live. Μπορείτε επίσης να επαναχρησιμοποιήσετε κώδικα και βιβλιοθήκες C++ που υπάρχουν ήδη. Η C++/CX δημιουργεί γρήγορο, εγγενή κώδικα που δεν προκαλεί επιβάρυνση με τη συλλογή άχρηστων στοιχείων, επομένως το παιχνίδι σας μπορεί να έχει εξαιρετικές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε τη C++/CX με DirectX ή XAML, ή δημιουργήστε ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό των δύο.

C#

Η C# (προφέρεται "C sharp") είναι μια σύγχρονη, καινοτόμος γλώσσα, η οποία είναι απλή, ισχυρή, ασφαλής και αντικειμενοστραφής. Η C# παρέχει τη δυνατότητα για πολύ γρήγορη ανάπτυξη διατηρώντας ταυτόχρονα την οικειότητα και την εκφραστικότητα των γλωσσών στυλ C. Μολονότι είναι εύκολη στη χρήση, η C# διαθέτει πολλές εξελιγμένες δυνατότητες γλώσσας, όπως ο πολυμορφισμός, οι παραπομπές, τα λάμδα, τα κλεισίματα, οι μέθοδοι επαναλήπτη, η συνδιακύμανση και οι παραστάσεις ενσωματωμένου στη γλώσσα ερωτήματος (Language-Integrated Query - LINQ). Η C# αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή εάν η στόχευσή σας είναι η XAML, θέλετε να ξεκινήσετε γρήγορα με την ανάπτυξη του παιχνιδιού σας ή έχετε προηγούμενη εμπειρία στη C#. Η C# χρησιμοποιείται κυρίως με την XAML, επομ��νως εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DirectX, επιλέξτε καλύτερα τη C++ ή γράψτε ένα μέρος του παιχνιδιού σας ως στοιχείο C++ που αλληλεπιδρά με το DirectX.

Συνδυασμός τεχνολογιών γραφικών

Η Υποδομή γραφικών της Microsoft (Microsoft DirectX Graphics Infrastructure - DXGI) παρέχει διαλειτουργικότητα και συμβατότητα για πολλές τεχνολογίες γραφικών. Για γραφικά υψηλών επιδόσεων, μπορείτε να συνδυάσετε XAML και DirectX, χρησιμοποιώντας την XAML για μενού και άλλα απλά στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και το DirectX για την απόδοση σύνθετων σκηνών 2D και 3D. Το DXGI παρέχει επίσης συμβατότητα μεταξύ των Direct2D, Direct3D, DirectWrite, DirectCompute και της Υποδομής πολυμέσων της Microsoft.

Συνδυασμός γλωσσών με τη χρήση στοιχείων ελέγχου χρόνου εκτέλεσης των Windows

Με την Ενιαία πλατφόρμα των Windows, είναι εύκολο να συνδυάσετε στοιχεία που έχουν γραφτεί σε διαφορετικές γλώσσες. Δημιουργήστε στοιχεία ελέγχου χρόνου εκτέλεσης των Windows σε C++, C# ή Visual Basic και, στη συνέχεια, καλέστε τα από την JavaScript, τη C#, τη C++ ή τη Visual Basic. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να προγραμματίσετε τμήματα του παιχνιδιού στη γλώσσα της επιλογής σας. Τα στοιχεία σάς επιτρέπουν επίσης να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές βιβλιοθήκες που είναι διαθέσιμες μόνο σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, καθώς και να χρησιμοποιήσετε παλιό κώδικα που έχετε ήδη γράψει.

Μηχανισμοί παιχνιδιών

Η χρήση ενός μηχανισμού παιχνιδιών μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του παιχνιδιού και να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε γρήγορα να χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες όπως το DirectX 12.
Unity

Το DirectX 12 έρχεται στη Unity 5! Η Unity 5 θα υποστηρίζει το DirectX 12, μεταφέροντας τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα του Direct3D 12 στην πλατφόρμα ανάπτυξης Unity. Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη της διοχέτευσης γραφικών που έχει σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να αξιοποιεί πλήρως τους πολλούς πυρήνες και το σύγχρονο υλικό γραφικών. Με την Unity 5 και το DirectX 12 θα έχετε υψηλότερο ρυθμό καρέ, αυξημένη διάρκεια μπαταρίας και εκπληκτικά γραφικά.

Η Unity 5 είναι η επόμενη γενιά της βραβευμένης πλατφόρμας ανάπτυξης για τη δημιουργία παιχνιδιών 2D και 3D και εμπειριών αλληλεπίδρασης. Η Unity 5 σάς προσφέρει νέα εκπληκτική σχεδιαστική ισχύ και βελτιωμένες δυνατότητες γραφικών και απόδοσης.

Unreal Engine

Το Unreal Engine 4 είναι μια πλήρης οικογένεια εργαλείων ανάπτυξης παιχνιδιών για όλους τους τύπους παιχνιδιών και προγραμματιστών. Το Unreal Engine χρησιμοποιείται από προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο, για παιχνίδια για κινητές συσκευές έως και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια για κονσόλες παιχνιδιών και υπολογιστές. Τα μέλη του προγράμματος πρώιμης πρόσβασης στο DirectX 12, που εγγράφονται στο Unreal Engine 4, μπορούν να λάβουν πρόσβαση σε ένα έργο ανάπτυξης Unreal Engine 4.4 που υποστηρίζει το DirectX 12.

Περισσότερη ισχύς, καλύτερες επιδόσεις Το παιχνίδι σας στο DirectX12

Το Direct3D 12 δίνει τη δυνατότητα για βελτιώσεις επιδόσεων του παιχνιδιού σας στα Windows 10. Μάθετε πώς να σχεδιάσετε την αρχιτεκτονική του παιχνιδιού σας για βέλτιστη μείωση της επιβάρυνσης της CPU, αύξηση της αποτελεσματικότητας της GPU και βελτίωση της ευστάθειας του ρυθμού καρέ, χρησιμοποιώντας το νέο API του Direct3D 12. Κατανοήστε τις βασικές έννοιες για τη δόμηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παιχνιδιών μεγάλων επιδόσεων στο Direct3D 12 και δείτε πού θα βρείτε τους καλύτερους πόρους για να εμβαθύνετε περισσότερο.

Παρακολουθήστε αυτήν τη ομιλία GDC 2015 για την ανάπτυξη

Δημιουργία ενός παιχνιδιού για τα Windows 10

Γρήγορα αποτελέσματα

Στοιχεία λήψης, εργαλεία και πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη του παιχνιδιού σας για τα Windows 10.

Σχεδίαση

Συλλογές και οδηγίες για να πληροφορηθείτε και να εμπνευστείτε τη σχεδίασή σας.

Ανάπτυξη

Μια πλήρης βιβλιοθήκη τεκμηρίωσης και τεχνικών πληροφοριών για την ανάπτυξη στα Windows 10.

Δημοσίευση

Προγράμματα και συνεργασίες που θα σας βοηθήσουν με τη δημοσίευση του παιχνιδιού σας στο Windows Store για τηλέφωνα, υπολογιστές και το Xbox One.

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;
Έχετε άλλα σχόλια;
Ευχαριστούμε! Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας.
Ακολουθήστε μας Twitter Ιστολόγιο Facebook Twitter Ιστολόγιο Facebook WeChat line