Σφάλμα δικτύου 0x2efd, Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας εξαιτίας του σφάλματος 00002efd.

Not reproducible Issue #10458722

Details

Created
Jan 8, 2017
Privacy
This issue is public.
Found in
 • Microsoft Edge
Found in build #
14.14393
Reports
Reported by 1 person

Sign in to watch or report this issue.

Steps to reproduce

Attachments

0 attachments

  Comments and activity

  • Microsoft Edge Team

   Changed Assigned To to “Brad E.”

   Changed Status to “Not reproducible”

  • Hello,

   Thank you for providing this information about the issue. Unfortunately, we cannot test nor reproduce these results with the information provided; your error mentions a network problem. Please reopen this case when you have the replication steps or screenshots for us to review.

   Best Wishes,
   The MS Edge Team

  You need to sign in to your Microsoft account to add a comment.

  Sign in