Erik St. Martin

Linux

Connect

Esittely

Olen erityisen kiinnostunut sellaisista laajasti skaalautuvista hajautetuista järjestelmistä, joiden rakentamiseen liittyy jokin haastava ongelma.

Urani alussa työskentelin pitkään verkkokehittäjänä Disneyllä verkkokauppaympäristöjen parissa Java-kielellä ja Disneyn omalla sisäisellä kielellä. Myöhemmin tutustuin ohjelmointiin yhä laajemmin ja syvällisemmin, kun kiinnostukseni erityisen teknisiin aihealueisiin, järjestelmäohjelmointiin ja hajautettuun käsittelyyn on kasvanut intohimoksi. Sitten työskentelin useiden vuosien ajan startup-yrityksissä luoden laajasti skaalautuvia hajautettuja järjestelmiä esimerkiksi petosten havaitsemista varten käyttäen lähinnä Ruby- ja Go-kieliä. Olen myös työskennellyt muun muassa Comcastilla Kubernetesin, Dockerin ja hajautettujen, vikasietoisten järjestelmien parissa, joiden tarkoitus oli suoratoistaa kaapelikuvaa miljoonille käyttäjille ympäri maata.

Teknisten roolien lisäksi olen ollut erityisen kiinnostunut Go-ohjelmointikielen, Kubernetesin ja Dockerin ympärille muodostuneiden yhteisöjen kehittämisestä ja opettamisesta. Olen osallistunut kaikkiin näihin projekteihin, ollut mukana kirjoittamassa Go in Action -kirjaa ja juontamassa Go-aiheista podcastia sekä toiminut vuosittaisen Go-ohjelmointikieleen keskittyvän konferenssin, GopherConin, järjestäjänä.

Vapaa-ajalla minua kiinnostaa tietoturva sekä Linuxin ytimen, kokoonpanon, sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan opiskelu.

Osaaminen

  • Linux
  • Säilöt / Kubernetes
  • Hajautetut järjestelmät
  • Go
  • Avoin lähdekoodi