Ehdot ja määräykset: Windows Phone Preview kehittäjille

Nämä Windows Phone Preview kehittäjille -sovelluksen ehdot ja määräykset ("Sopimus") ovat Microsoft Corporationin ("Microsoft") ja sinun välisesi. Minkä tahansa Tuotteen käyttäminen tarkoittaa tämän Sopimuksen kaikkien ehtojen sitovaa hyväksymistä.

1. Huomautukset

 1. Datakäyttö/matkapuhelinoperaattori. Tuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa matkapuhelinoperaattorisi veloittamia maksuja äänipalveluiden, internetyhteyden, tiedonsiirron tai muiden palvelujen osalta matkapuhelinoperaattorisi kanssa solmimasi datakäyttösopimuksen tai muiden sopimusten mukaisesti. Olet yksin vastuussa kaikista näistä kustannuksista. Matkapuhelinoperaattorillasi saattaa olla myös erityisiä käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä, joita sinun on noudatettava. Windows Phone -laite saattaa myös automaattisesti tarkistaa päivitykset ja asentaa ne automaattisesti Windows Phone -laitteeseen Windows Phone -ohjelmiston Windows Phone Update -tekniikan avulla. Jos Windows Phone -laitteesi on vahvistettu verkon käyttäjäksi, voit hallita matkapuhelinverkon datakäyttöä puhelimen yleisistä datakäytön asetuksista.
 2. Ei-kaupallinen laatu. Tuotteet voivat olla ennakkoversioita, eivätkä niiden yhteensopivuus ja toimivuus välttämättä ole kaupallisen, yleisessä myynnissä olevan tuotteen tasolla. Tuotteet eivät välttämättä toimi oikein, eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan ensisijaisia televiestinnän välineitäsi.
 3. Rekisteriavain / tietojen kerääminen. Windows Phone Preview kehittäjille -sovellus määrittää Windows Phone -laitteeseesi rekisteriavaimen, jotta sovellus voisi noutaa esiversion päivityksiä. Microsoft ei kerää sovelluksen kautta tietoja Windows Phone -laitteestasi.

2. Määritelmät

 1. "Tuotteet" tarkoittaa seuraavaa:
  1. Windows Phone Preview kehittäjille -sovellus sekä Windows Phone -ohjelmisto ja sen päivitykset tämän Sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kaikki Kolmannen osapuolen ohjelmistot (määritelty alla)
  2. Windows Phone -laitteen kautta saatavilla olevat ennakkoversiopalvelut sekä muu ennakkoversiomateriaali, jonka Microsoft saattaa toimittaa Windows Phone -laitteen mukana
  3. mahdolliset tukipalvelut.
 2. "Windows Phone -laite/-laitteet" tarkoittaa matkapuhelinta tai kehityslaitteistoa, johon on asennettu (i) Windows Phone -käyttöjärjestelmäohjelmisto ja siihen liittyvät Microsoftin palvelut sekä (ii) mikä tahansa Kolmannen osapuolen ohjelmisto.

3. Käyttöoikeuden myöntäminen

 1. Tuotteiden käyttöoikeus. Microsoft myöntää sinulle oikeuden käyttää Tuotteita. Tämä oikeus on maksuton ja henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä tai yksinomainen. Oikeus koskee Tuotteiden käyttöä yksinomaan seuraaviin tarkoituksiin:
  1. asennus omistamaasi Windows Phone -laitteeseen mukaan lukien kaikki päivitykset
  2. tuotteiden arviointi ja testaus
  3. yksinomaan Windows Phone -laitteeseesi liittyvän laitteistosi, ohjelmistosi ja/tai palvelutuotteesi suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen
  4. palautteen antaminen Microsoftille.
 2. Käyttöoikeuden rajoitukset ja oikeuksien pidättäminen. Tämä Sopimus antaa sinulle oikeuden käyttää Tuotteita kohdassa 3(a) mainituilla tavoilla. Microsoftin tarkoitus ei ole myydä tai muulla tavoin siirtää sinulle Tuotteita tai mitään Tuotteiden tekijänoikeuksia. Pois lukien kohdassa 3(a) erikseen mainitut käyttöoikeudet, Microsoft ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki Tuotteisiin liittyvät tekijänoikeudet, eikä sinulle myönnetä muita tekijänoikeuksia tai käyttöoikeuksia nimenomaisesti tai implisiittisesti, estoppel-periaatteen mukaisesti tai muulla tavalla.
 3. Käyttöoikeuden rajoitukset. Pois lukien tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainitut tai lain sallimat käyttötavat, et saa tai sallia kolmannen osapuolen
  1. kopioida, muokata, parantaa tai purkaa Tuotteita, selvittää niiden lähdekoodia tai valmistustapaa, tai kehittää Tuotteista johdettuja tuotteita
  2. myydä, vuokrata, liisata tai muutoin sijoittaa Tuotteita myyntiin
  3. myöntää Tuotteiden alikäyttöoikeuksia
  4. tarjota, saattaa käytettäväksi tai sallia Tuotteiden käyttöä kolmannelle osapuolelle, joka ei ole työntekijäsi tai alihankkijasi, ilman Microsoftin kirjallista lupaa ja vain tämän Sopimuksen kappaleen 7 ehtojen mukaisesti.
 4. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Tuotteet voivat sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja niiden päivityksiä ("Kolmannen osapuolen ohjelmisto"). Tämän Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöä saattavat koskea erilliset käyttöoikeussopimukset, joissa voi olla lisäehtoja ("Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöoikeussopimukset"). Tässä Sopimuksessa mainittujen käyttöehtojen lisäksi hyväksyt Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöoikeussopimukset, kun käytät Kolmannen osapuolen ohjelmistoa.
 5. Lisäehdot. Sinua saatetaan pyytää hyväksymään sopimuksen lisäehdot, jotka määrittävät muiden Windows Phone -laitteen yhteydessä tarjottujen ohjelmistojen tai palveluiden asennusta ja käyttöä. Nämä sopimusehdot ovat tästä Sopimuksesta erilliset, eivätkä ne muuta tai korvaa tämän Sopimuksen ehtoja.

4. Tuki

Tuotteet tarjotaan "sellaisinaan" eikä Microsoft välttämättä tarjoa niille tukipalveluja. Tuotteet sisältävät ennakkoversio-ohjelmistoja, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia tai toimi yhtä hyvin kuin lopulliset, kaupallisesti saatavilla olevat tuotteet. Windows Phone -ohjelmisto saatetaan suunnitella lakkaamaan toimimasta tietyn päivämäärän jälkeen. Microsoft ei vastaa Windows Phone -laitteen palauttamisesta toimintakuntoon tai kadonneiden tietojen palauttamisesta. Microsoftia tai sen lisenssinantajia tai toimittajia ei vaadita tuomaan Tuotteiden mitään ennakkoversiota kaupallisesti saataville.

5. Palaute

Jos annat Microsoftille palautetta Tuotteista, annat Microsoftille ilman veloitusta omistamiisi tai hallitsemiisi tekijänoikeuksiin ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää, muokata, jakaa sekä muutoin kaupallistaa palautettasi osana mitä tahansa Microsoftin tarjontaa. Et saa antaa palautetta, joka edellyttää, että Microsoftin on myönnettävä kolmansille osapuolille käyttöoikeus ohjelmistoonsa tai ohjeisiinsa, koska Microsoft sisällyttää palautteesi niihin.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 1. Voimassaolo. Tämä Sopimus on voimassa, kunnes sen voimassaolo päätetään.
 2. Päättäminen ilman erityistä syytä. Hyväksyt, että Microsoft voi välittömästi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ilman ilmoitusta, mistä tahansa syystä ja ilman vastuita.
 3. Päättämisen voimaantulo. Päättämisen yhteydessä ja Microsoftin pyynnöstä palautat Microsoftille kaikki tämän Sopimuksen alaiset Tuotteet. Ellei Microsoft erikseen pyydä, voit kuitenkin säilyttää Windows Phone -laitteeseesi asennetun Windows Phone -ohjelmiston, jonka omistat niin kauan kuin käytät ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 4. Voimassa pysyminen. Kappaleet 3(b) - 3(d), 5, 6, 7, 8 ja 9 pysyvät voimassa myös tämän Sopimuksen päättämisen jälkeen.

7. Ei takuuta

 1. Yleistä. Tuotteet toimitetaan lain sallimissa rajoissa sinulle "sellaisinaan" kaikkine virheineen. Olet vastuussa kaikista Tuotteiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Pois lukien tässä Sopimuksessa mainitut seikat, Microsoft nimenomaisesti sanoutuu irti Microsoftin sekä Microsoftin lisenssinantajien ja toimittajien puolesta kaikista nimenomaisista, oletetuista ja lakisääteisistä takuista. Tämä sisältää takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen ja takuut omistusoikeudesta tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Microsoft, sen lisenssinantajat tai toimittajat eivät anna takuita, että Tuotteet ovat virheettömiä tai että Windows Phone -laitteiden toiminta on suojattua tai keskeytymätöntä.
 2. WINDOWS PHONE -OHJELMISTON ASENNUS OMISTAMAASI WINDOWS PHONE -LAITTEESEEN.
  TÄMÄN OHJELMAN KAUTTA SAATAVIEN WINDOWS PHONE -OHJELMISTON PÄIVITYSTEN ASENTAMINEN SAATTAA VAIKUTTAA SEURAAVASTI:
  1. TODENNÄKÖISESTI MITÄTÖIT SOVELLETTAVAT LAITTEEN ALKUPERÄISEN LAITEVALMISTAJAN, ALKUPERÄISEN SUUNNITTELUVALMISTAJAN TAI MATKAPUHELINOPERAATTORIN TAKUUT.
  2. SAATAT AIHEUTTAA KORJAAMATONTA VAHINKOA LAITTEELLESI, ESIMERKIKSI MENETTÄÄ KAIKKI LAITTEEN TIEDOT. TIETOJA OVAT ESIMERKIKSI TEKSTIVIESTIT, PELI- JA SOVELLUSTIEDOT, MUSIIKKI, VIDEOT, VALOKUVAT JA SÄHKÖPOSTIT. MYÖS MUITA TIETOJA, JOITA EI OLE LUETELTU TÄSSÄ, SAATETAAN MENETTÄÄ.
 3. HYVÄKSYT, ETTÄ LUOVUT KAIKESTA WINDOWS PHONE -LAITTEESI TUESTA SEKÄ WINDOWS PHONE -LAITTEESI VALMISTAJAN ETTÄ WINDOWS PHONE -LAITTEESEESI VERKKOPALVELUT TARJOAVAN MATKAPUHELINOPERAATTORIN OSALTA. HYVÄKSYT, ETTÄ LUOVUT KAIKISTA OIKEUKSISTA PALAUTTAA WINDOWS PHONE -LAITTEESI ALKUPERÄISELLE LAITEVALMISTAJALLE, ALKUPERÄISELLE SUUNNITTELUVALMISTAJALLE TAI MATKAPUHELINOPERAATTORILLE.

8. VASTUUVAPAUS JA VAPAUS KORVAUSVASTUUSTA.

Voit vaatia Microsoftilta, sen lisenssinantajilta ja toimittajilta korvauksia vain suorista vahingoista ja enintään 5,00 $ (Yhdysvaltain dollaria). Et voi vaatia mitään muita vahingonkorvauksia, mukaan lukien välilliset vahingonkorvaukset, korvaukset menetetyistä tuloista, erityiset vahingonkorvaukset, epäsuorat vahingonkorvaukset, satunnaiset vahingonkorvaukset ja rangaistuksenalaiset vahingonkorvaukset.

Tämä rajoitus koskee

 • kaikkia kolmannen osapuolen verkkosivustoilla olevia ratkaisuja, jotka liittyvät Tuotteisiin, palveluihin tai sisältöön
 • vaateita, jotka perustuvat sopimusrikkomuksiin, takuurikkomuksiin, sitoumuksiin tai ehtoihin, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai muuhun oikeudenloukkaukseen, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Tätä sovelletaan, vaikka Microsoft tai sen lisenssinantajat tai toimittajat olisivat tienneet tai niiden olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Muut ehdot

 1. Suhde. Tämä Sopimus ei luo kumppanuutta, yhteistä hanketta tai edustussuhdetta osapuolten välille, eikä se valtuuta edustamiseen.
 2. Huomautukset. Microsoft saattaa lähettää sinulle sähköpostilla tai fyysisenä postina ilmoituksia tämän Sopimuksen ensimmäisellä sivulla olevien yhteystietojen ja sijaintien perusteella. Jos nämä tiedot muuttuvat, ilmoitat siitä välittömästi Microsoftille kirjallisesti.
 3. Lainkäyttöalue ja sovellettava lainsäädäntö. Tähän Sopimukseen sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja. Jos on olemassa liittovaltion lainkäyttöalue, osapuolet suostuvat ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet King Countyn liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa, Yhdysvalloissa. Jos liittovaltion lainkäyttöaluetta ei ole, osapuolet suostuvat ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet King Countyn korkeimman oikeuden tuomioistuimessa Washingtonissa, Yhdysvalloissa.
 4. Asianajopalkkiot. Jos Microsoft palkkaa tai sinä palkkaat asianajajia tähän Sopimukseen liittyvien ristiriitaisuuksien ratkaisemiseen, voittanut osapuoli on oikeutettu perimään asianajajien kohtuulliset maksut ja muut kustannukset. Tähän sisältyvät myös kustannukset, jotka ovat aiheutuneet konkurssista, vetoomuksesta korkeampaan oikeusasteeseen tai vastaavasta toimenpiteestä.
 5. Sopimuksen siirto. Et voi siirtää tätä Sopimusta ilman Microsoftin ennalta antamaa kirjallista lupaa.
 6. Verot. Olet yksin vastuussa kaikista Tuotteiden vastaanottamiseen tai käyttöön liittyvistä veroista.
 7. Vientirajoitukset Tuotteisiin sovelletaan Yhdysvaltain vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Sinun on noudatettava kaikkia Tuotteita koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.microsoft.com/exporting.
 8. Oikeudesta luopuminen. Osapuolen viive minkä tahansa oikeuden tai korjaavien toimenpiteiden käyttämisessä tai oikeuden tai korjaavien toimenpiteiden käyttämättä jättäminen ei tarkoita luopumista oikeudesta kyseiseen tai mihinkään muuhun oikeuteen tai korjaavaan toimenpiteeseen.
 9. Erillisyys. Jos mikä tahansa tuomioistuin tai asianmukainen lainkäyttöalue päättää, että jokin osa tästä Sopimuksesta on laiton tai virheellinen tai tätä sopimuksen osaa ei voi saattaa voimaan, Sopimuksen muut osat pysyvät kuitenkin edelleen voimassa.
 10. Sopimuksen yhtenäisyys ja muutokset.
  1. Koko sopimus. Tämä Sopimus (mahdolliset liitteet mukaan lukien) on osapuolten välinen koko sopimus, joka koskee sopimuksen asiasisältöä.
  2. Lisäykset. Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolien allekirjoittamalla lisäyksellä.
Oliko tästä sivusta hyötyä?
Lisäpalautetta?
Kiitos. Arvostamme palautettasi.
Seuraa meitä Twitter Blogi Facebook Twitter Blogi Facebook WeChat viiva