Windows 10 SDK

Windows 10 SDK (10.0.19041.0) Windows 10:lle, versio 2004, sisältää uusimmat resurssit, kirjastot, metatiedot ja työkalut Windows 10 -sovellusten kehittämistä varten.

Käytä tätä SDK:ta, kun haluat kehittää universaali Windows-ympäristö (UWP)- ja Win32-sovelluksia Windows 10:n versiota 20H2 ja aikaisempia Windows-versioita varten.

Aloittaminen

Voit hankkia Windows 10 SDK:n kahdella tavalla: asentamalla sen tältä verkkosivustolta valitsemalla latauslinkin tai valitsemalla Visual Studio 2019 -asennusohjelman valinnaisista komponenteista “Windows 10 SDK (10.0.19041.0)”.

Tee seuraavat toimet ennen tämän SDK:n asentamista:

 1. Lue kaikki järjestelmävaatimukset
 2. Sulje Visual Studio 2019 ennen asennusta.
 3. Lue julkaisutiedot ja tunnetut ongelmat.

Järjestelmävaatimukset

Windows SDK asettaa seuraavat vähimmäisvaatimukset järjestelmälle:

Tuetut käyttöjärjestelmät

 • Universaalin Windows-ympäristön (UWP) sovelluksen suunnittelu
  • Windows 10:n versio 1507 tai uudempi versio: Home, Professional, Education ja Enterprise (LTSB ja S eivät ole tuettuja)
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 ja Windows Server 2012 R2 (vain komentorivi)
 • Win32-sovellusten kehittäminen
  • Windows 10:n versio 1507 tai uudempi versio
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 ja Windows Server 2012 R2 (vain komentorivi)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

(Vanhemmat käyttöjärjestelmät eivät tue kaikkia työkaluja.)

Laitteistovaatimukset

 • Vähintään 1,6 GHz:n suoritin
 • 1 Gt RAM-muistia
 • 4 Gt vapaata kiintolevytilaa

SDK:n lisävaatimukset

Asennus Windows 8.1:een ja sitä vanhempiin käyttöjärjestelmiin vaatii päivityksen KB2999226. Jos haluat suorittaa asennuksen Windows Updaten kautta, asenna viimeisimmät suositellut päivitykset ja korjaustiedostot Microsoft Updatesta ennen Windows SDK:n asentamista.

Uudet ominaisuudet

Windows 10 SDK Windows 10:n versiolle 2004 tarjoaa jännittäviä uusia ohjelmointirajapintoja sekä päivitettyjä työkaluja Windows-sovellusten kehittämiseen. Lue lisää Windows 10:n version 2004 uusista ominaisuuksista.

Ohjelmointirajapinnat

Näet Windows 10:n version 2004 myötä esitellyt uudet ohjelmointirajapinnat seuraavasta: Windows 10:n uudet ominaisuudet kehittäjille, koontiversio 19041.

api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib:n poistaminen

Tässä julkaisussa api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib on poistettu Windows SDK:sta. api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib:tä vastaan linkittävät sovellukset voivat korvata sen OneCoreUAP.lib:llä.

irprops.lib:n poistaminen

Tässä julkaisussa irprops.lib on poistettu Windows SDK:sta. irprops.lib:tä vastaan linkittävät sovellukset voivat korvauksena vaihtaa bthprops.lib:hen.

wuapicommon.h:n ja wuapicommon.idl:n poistaminen

Tässä julkaisussa olemme siirtäneet ENUM tagServerSelectionin wuapicommon.h:sta wupai.h:hon ja poistaneet otsikon. Jos haluat käyttää ENUM tagServerSelectionia, sinun on sisällytettävä wuapi.h tai wuapi.idl.

Windows 10 WinRT API Pack

Windows 10 WinRT API Packin avulla voit lisätä uusimpien Windowsin suorituspalvelun ohjelmointirajapintojen tuen .NET Framework 4.5+- ja .NET Core 3.0+ -kirjastoihin ja -sovelluksiin. Jos haluat käsitellä Windows 10 WinRT API Packia, tutustu Microsoft.Windows.SDK.Contracts-NuGet-pakettiin.

Universal C Runtime (UCRT)

Printf-funktioryhmä noudattaa nyt IEEE 754 -pyöristyssääntöjä tulostettaessa tarkkaan esitettäviä liukulukuja, ja se noudattaa fesetround-toiminnon kutsujen kautta pyydettyä pyöristystilaa. Aiempi toiminta on käytettävissä linkitettäessä kohteeseen legacy_stdio_float_rounding.obj.

Työkalut

Windowsin sovellusten sertifiointipaketti

Tässä Windows SDK:n versiossa Windowsin sovellusten sertifiointipaketin ja Windows-kaupan tuettujen ohjelmointirajapintojen joukkoon on lisätty joukko uusia ohjelmointirajapintoja. Jos tuettujen luettelossa on ohjelmointirajapintoja, jotka näkyvät harmaina tai eivät ole käytettävissä Visual Studiossa, pääset käyttämään niitä tekemällä pienen muutoksen lähdetiedostoon. Katso lisätietoja tästä tunnetusta ongelmasta.

Ohjelmointirajapintojen lisäämisen ohella testeihin on tehty seuraavat muutokset:

Päivitetyt testit:

 • ValidateContentUriRules on luonteeltaan vain tiedoksianto. Testivirheet esitetään varoituksina.

Poistetut testit

 • WebView WinRT -käyttöoikeustesti verkkosovellukselle
 • PackageSizeCheck-testi UWP-sovelluksia varten
 • SupportedApi-testi työpöydän siltatyökalusovelluksia varten
 • AppContainerCheck-testi kohteesta BinScope UWP-sovelluksia varten
 • ServiceWorker-tarkistus kaikkia sovellustyyppejä varten

Uudet testit

 • High-DPI -testi. Uusi työpöydän siltatyökalusovellusten testi tarkistaa, käyttääkö sovellus DPI-tietoista ominaisuutta ja varoittaa, ellei tätä ole määritetty. Tämä testi rohkaisee sinua tekemään sovelluksestasi näyttökohtaisen DPI-tietoisen. Lisätietoja DPI:stä saat kohteesta High DPI -työpöytäsovelluksen kehittäminen Windowsilla.

Message Compiler (mc.exe)

Päivityksiä ovat:

 • Tunnistaa nyt Unicode-tavujärjestysmerkin (BOM) .mc-tiedostoissa. Jos .mc-tiedosto alkaa UTF-8-tavujärjestysmerkillä, se luetaan UTF-8-tiedostona. Muussa tapauksessa, jos se alkaa UTF-16LE-tavujärjestysmerkillä, se luetaan UTF-16LE-tiedostona. Jos -u-parametri on määritetty, se luetaan UTF-16LE-tiedostona. Muussa tapauksessa se luetaan nykyistä koodisivua (CP_ACP) käyttäen.
 • Nyt vältetään MC-generoitujen C/C++ ETW -auttajien yhden määritelmän ehdon (ODR) ongelmat, jotka syntyvät määritysmakrojen ristiriidoista (esimerkiksi kun kaksi .cpp-tiedostoa, joiden MCGEN_EVENTWRITETRANSFER-määritelmät ovat ristiriidassa keskenään, linkitetään samaan binaaritiedostoon, MC-generoidut ETW-auttajat pyrkivät noudattamaan molempien .cpp-tiedostojen MCGEN_EVENTWRITETRANSFER-määritelmää sen sijaan että valitsisivat mielivaltaisesti jommankumman).

Windows Trace Preprocessor (tracewpp.exe)

Päivityksiä ovat:

 • Nyt tuetaan Unicode-syötetiedostoja (.ini, .tpl ja lähdekoodi). Syötetiedostot, jotka alkavat UTF-8- tai UTF-16-tavujärjestysmerkillä (BOM), luetaan Unicode-muodossa. Syötetiedostot, jotka eivät ala tavujärjestysmerkillä, luetaan nykyistä koodisivua käyttäen (CP_ACP). Jotta taattaisiin yhteensopivuus aikaisempien versioiden kanssa, UTF-16-tavujärjestysmerkillä alkavia tiedostoja käsitellään tyhjinä, jos komentorivin -UnicodeIgnore-parametri on määritetty.
 • Nyt tuetaan Unicode-tulostustiedostoja (.tmh). Tulostustiedostot koodataan käyttämällä nykyistä koodisivua (CP_ACP). Luo Unicode-tulostustiedostoja käyttämällä komentorivin parametreja -cp:UTF-8 tai -cp:UTF-16.
 • Käyttäytymisen muutos: tracewpp muuntaa nyt kaiken syötetekstin Unicode-muotoon, suorittaa prosessoinnin Unicode-muodossa ja muuntaa tulostustekstin määriteltyyn tulostuskoodausmuotoon. Aikaisemmat tracewpp-versiot välttivät Unicode-muunnoksia ja suorittivat tekstinkäsittelyn oletuksenaan yhden tavun merkistö. Tämä voi johtaa käyttäytymisen muutoksia tapauksissa, joissa syötetiedostot eivät ole nykyisen koodisivun mukaisia. Ongelmatapauksissa harkitse syötetiedostojen muuntamista UTF-8-muotoon (tavujärjestysmerkkeineen) ja/tai -cp:UTF-8-komentoriviparametrin käyttämistä koodauksen moniselitteisyyden välttämiseksi.

TraceLoggingProvider.h

Päivityksiä ovat:

 • Nyt vältetään yhden määritelmän säännön (ODR) ongelmat, jotka syntyvät määritysmakrojen ristiriidoista (esimerkiksi kun kaksi .cpp-tiedostoa, joiden TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER-määritelmät ovat ristiriidassa keskenään, TraceLoggingProvider.h-auttajat pyrkivät noudattamaan molempien .cpp-tiedostojen TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER-määritelmää sen sijaan että valitsisivat mielivaltaisesti jommankumman).
 • C++-koodissa TraceLoggingWrite-makro on päivitetty mahdollistamaan parempi koodin jakaminen samanlaisten tapahtumien välillä variadisia malleja käyttäen.

Sovellusten allekirjoittaminen Device Guard -allekirjoitusta käyttämällä

Helpotamme sovellustesi allekirjoittamista. Device Guard -allekirjoitus on Device Guard -ominaisuus, joka on saatavissa Microsoft Storen yritys- ja koulutusportaalista. Allekirjoittamisella varmistetaan, että jokainen sovellus tulee luotettavasta lähteestä. Päämäärämme on helpottaa MSIX-paketin allekirjoittamista. Katso Device Guard -allekirjoituksen dokumentaatiota.

Esimerkit

Windows 10 -esimerkkisovellukset ovat nyt saatavana GitHubin kautta. Voit selata koodia GitHubissa, kloonata säilön henkilöhtaisen kopion Gitistä tai ladata kaikki esimerkkisovellukset pakattuna tiedostona. Arvostamme palautetta, joten voit vapaasti avata ongelman arkistossa, jos sinulla on ongelma tai kysymys. Nämä näytteet on suunniteltu toimimaan työpöydällä, mobiililaitteissa ja tulevaisuuden laitteissa, jotka tukevat Universaali Windows-ympäristö (UWP) -alustaa.

Aiemmat SDK-versiot

Aiemmin julkaistut SDK:t ja emulaattorit, mukaan lukien päivitystiedot, löytyvät arkistosivulta.

API:n kirkastuminen

Kun käytät uusia ohjelmointirajapintoja, harkitse sovelluksen kirjoittamista mukautuvaksi niin, että se toimii oikein laajalla valikoimalla Windows 10 -laitteita. Mukautuva sovellus ”kirkastuu” uusilla ominaisuuksilla aina, kun laitteet ja Windowsin versio tukee niitä, mutta muuten se tarjoaa vain käytettävissä olevat toiminnot havaitussa alustaversiossa. Käyttöönottoon liittyviä tietoja on Versioon mukautuvaa koodia käsittelevässä artikkelissa.

Julkaisutiedot ja tunnetut ongelmat

Windows 10 SDK, versio 2004 SDK ylläpitopäivitys (julkaistu 16.12.2020) sisältää seuraavat korjaukset. Jos kohtaat näitä ongelmia, niiden välttämiseksi suosittelemme, että päivität SDK-versiosi mahdollisimman pian:

 • Korjattu arvaamattomat ja vaikeasti diagnosoitavat kaatumiset linkitettäessä sekä kattokirjastoja että alkuperäisiä käyttöjärjestelmäkirjastoja (esimerkiksi onecoreuap.lib ja kernel32.lib)
 • Korjattu ongelma, joka esti AppVerifierin toiminnan
 • Korjattu ongelma, joka aiheutti WACK:n kaatumisen ”Task failed to enable HighVersionLie”

Tunnettujen ongelmien osalta katso winapi-sdk Q&A.

Lähetä uusia kehittäjäominaisuuksia koskevat pyynnöt Developer Platform/API -luokan palautekeskussovelluksen kautta.

Lisää resursseja

Ladattavat resurssit ja työkalut

Hanki uusimmat versiot Visual Studion ja Windows 10:n kehitystyökaluista.

LISÄTIETOJA

SDK-arkisto

Etsi Window SDK:n ja muiden työkalujen edelliset versiot.

KATSO ARKISTO

Windows-blogi

Pysy ajan tasalla uusimmista SDK-väliversioista tilaamalla blogimme.

HANKI SDK-VÄLIVERSIOIDEN UUTISET

Windowsin elinkaaren tiedote

Löydä Windowsin julkaisupäivitysten ja tuen päättymispäivien avainpäivämäärät.

LUE TIEDOTE