3D Builder -käyttöopas

Objektin lataaminen

3D Builder -sovelluksen aloitusnäyttö 3D Builder -aloitusnäyttö

3D-objekteja voidaan ladata kolmella tavalla. Käyttäjä voi joko valita mallin 3D Builder -kirjastosta, ladata mallin ulkoisesta tiedostosta tai luoda uuden mallin Kinect v2 -sensorin skannauksesta (katso 3D Scan).

Objektin voi ladata tiedostosta painamalla latauskuvaketta. 3D Builder tukee tällä hetkellä seuraavia tiedostomuotoja:

  • 3MF (lataus ja tallennus)
  • VRML (vain lataus)
  • OBJ (lataus ja tallennus)
  • PLY (lataus ja tallennus)
  • STL (lataus ja tallennus)

Voit ottaa kuvia verkkokameralla ja muuntaa ne 3D-muotoon tai käyttää BMP-, JPG, PNG- ja TGA-tiedostoja.

Kameran liikkeet

Toiminto Hiiri Kosketus
Kameran kiertäminen Vetäminen ykköspainiketta painamalla

Vetäminen yhdellä sormella

Kameran kiertäminen

Kameran panorointi Vetäminen kakkospainiketta painamalla

Vetäminen 2 sormella, vetäminen 3 sormella (zoomauksen lukitus)

Kameran panorointi

Kameran zoomaus Hiirellä vierittäminen

Nipistys ja venytys

Kameran zoomaus nipistämällä Kameran zoomaus venyttämällä

Kohdistus Kaksoisnapsautus

Kaksoisnapautus

Kameran kiertäminen

Objektitila

Ohjausobjekti Kuvaus Pikanäppäin

Objektitila

Ota käyttöön objektitila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä objektitilan. Ei ole

Kloonaa

Luo valitun objektin kaksoiskappale

Luo valitun 3D-objektin kaksoiskappaleen. Ctrl + Vaihto + C

Poista

Poista valittu objekti

Poistaa valitun objektin. Ctrl + X

Asettelu

Aseta valittu objekti tulostusalustalle

Voit asettaa valitun 3D-objektin vaakatasoon tulostusalustalle. Ei ole

Ryhmä

Ryhmittele valitut objektit

Ryhmittelee valinnan. Ctrl + G

Pura ryhmittely

Pura valittujen objektien ryhmittely

Purkaa valinnan ryhmittelyn. Ctrl + Vaihto + G

Keskitä näkymä

Keskitä kamera valittuun objektiin

Keskittää kameran valittuun 3D-objektiin. Ctrl + O

Tiedostotila

Ohjausobjekti Kuvaus Pikanäppäin

Tiedosto

Ota käyttöön tiedostotila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä tiedostotilan. Hiiren kakkospainikkeen napsautus

Uusi näkymä

Poista nykyisen näkymän objektit

Poistaa nykyisen näkymän kaikki objektit. Ctrl + N

Lisää osa

Lisää malliin uusi tiedosto

Lisää malliin uuden tiedoston. Ctrl + L

Tallenna

Tallenna malli tiedostoon

Tallentaa 3D-mallin 3MF, STL-, OBJ- tai PLY-tiedostoon. Ctrl + S

Tietoja tästä mallista

Muuta mallin tietoja

Voit muuttaa mallin (esimerkiksi otsikon ja kuvauksen) tietoja.

Ctrl + B

Alt + Enter

Ilmoita ongelmasta

Anna palautetta Microsoftille

Voit antaa Microsoftille palautetta ongelmasta. Ei ole

Asetukset

Muuta näkymän asetuksia

Voit muuttaa näkymän asetuksia (esimerkiksi yksikköjä ja 3D-hahmontamisasetuksia). Ctrl + T

Muokkaustila

Muokkaustila: Yleiset ohjausobjektit

Ohjausobjekti Kuvaus Pikanäppäin

Kohokuvio

Siirry kohokuviotilaan

Siirtyy kohokuviotilaan, jossa voit kohottaa valitun 3D-objektin tekstiä tai kuvaa. Ei ole

Jaa osiin

Siirry tason leikkaustilaan

Siirtää tason leikkaustilaan, jossa voit leikata valitun 3D-objektin. Ei ole

Yksinkertaista

Yksinkertaista valittujen objektien hahmontamista

Pienentää valitun 3D-objektin hahmontamisessa käytettävien kolmioiden määrää. Ei ole

Tasoita

Tasoita valittujen objektien pinta

Tasoittaa valittujen 3D-objektien pinnan keskiarvoon. Ei ole

Vähennä

Vähennä valittujen objektien leikkaukset

Vähentää kaikki kohteet, jotka leikkaavat valitun 3D-objektin. Ei ole

Leikkaa

Säilytä valittujen objektien leikkaus

Säilyttää useiden valittujen 3D-objektien leikkauksen. Ei ole

Yhdistä

Yhdistä valitut objektit

Luo yhden objektin yhdistämällä useita valittuja 3D-objekteja. Ei ole

Työnnä alaspäin

Työnnä materiaaleja ulospäin kynnysarvon alle

Voit valita mallille korkeuskynnysarvon ja työntää materiaaleja sen alapuolelle pohjatasoon asti. Ei ole

Muokkaustila: Kohokuvio

Ohjausobjekti Kuvaus Pikanäppäin

Tekstikohokuvio

Syötä kohotettava teksti

Voit kirjoittaa kohotettavan tekstin. Ei ole

Kuvakohokuvio

Luo kohokuvio tiedostosta tai kuvakkeesta

Voit luoda kohokuvion kuvakkeesta tai tiedostosta.

Huomautus: Kuvakohokuvio toimii parhaimmin yksinkertaisten binaarikuvakkeiden kanssa.

Ei ole

Tason projektio

Optimoi tason pinnalle

Optimoi kohokuvion tason pinnalle. Z

Lieriöprojektio

Lieriöprojektio

Optimoi kohokuvion lieriömäiselle pinnalle. X

Palloprojektio

Optimoi pallonmuotoiselle pinnalle

Optimoi kohokuvion pallonmuotoiselle pinnalle. C

Hyväksy

Käytä kohokuviota

Käytä kohokuviota 3D-objektiin. Enter

Peruuta

Poistu kohokuviotilasta

Sulkee kohokuviotilan. Esc


Muokkaustila: Tason leikkaus

Ohjausobjekti Kuvaus Pikanäppäin

Siirtotila

Siirrä tasoa yhdessä dimensiossa

Voit siirtää tasoa yhdessä dimensiossa. R

Kiertotila

Kierrä tasoa

Voit kiertää tasoa. E

Säilytä yläosa

Leikkaa objekti ja säilytä tason yllä oleva osa

Voit leikata objektin ja säilyttää vain tason yllä olevan osan. Z

Säilytä alaosa

Leikkaa objekti ja säilytä tason alapuolella oleva osa

Voit leikata objektin ja säilyttää vain tason alapuolella olevan osan. X

Säilytä molemmat

Leikkaa objekti ja säilytä molemmat osat

Voit leikata objektin ja säilyttää molemmat osat. C

Hyväksy

Käytä kohokuviota

Käyttää tason leikkausta objektiin. Enter

Peruuta

Poistu tason leikkaustilasta

Sulkee tason leikkaustilan ja hylkää toiminnot. Esc
Oliko tästä sivusta hyötyä?
Lisäpalautetta?
Kiitos. Arvostamme palautettasi.
Seuraa meitä Twitter Blogi Facebook Twitter Blogi Facebook WeChat viiva