MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

Microsoftin Windows-ohjainpaketti yrityksille

 • Windows 10:n ohjelmankehityspaketti
 • Windows 10:n ohjainpaketti
 • Visual C++ -koontityökalut 2015

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot muodostavat Microsoft Corporationin (tai asuinpaikkasi perusteella jonkin sen tytäryhtiön) ja sinun välisen sopimuksen. Lue ne. Ehdot koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja mahdollista tietovälinettä, jolla ohjelmisto on toimitettu. Ehdot koskevat myös ohjelmistoon liittyviä Microsoftin

 • päivityksiä,
 • täydennyksiä,
 • Internet-palveluja ja
 • tukipalveluja,

ellei niiden mukana toimiteta muita ehtoja. Tällöin noudatetaan kyseisiä ehtoja.

Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä ohjelmistoa.
*******************************************************************
Jos noudatat näitä käyttöoikeusehtoja, saat alla luetellut pysyvät oikeudet.

 1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.
  1. Asennus ja käyttö. Yksi käyttäjä voi asentaa käyttöön haluamansa määrän ohjelmiston kopioita asiakkaan laitteisiin ohjelmien suunnittelua, kehittämistä ja testausta varten. Asiakas voi lisäksi asentaa, käyttää ja/tai levittää verkonhallintajärjestelmän kautta tai työpöydän näköistiedoston osana haluamansa määrän ohjelmiston kopioita yrityksen sisäisessä verkossa oleviin tietokoneisiin Microsoft-käyttöjärjestelmässä käytettävien ohjelmien suunnittelua, kehittämistä ja testaamista varten. Kukin kopion on oltava täydellinen kaikkia tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskevia ilmoituksia myöten. Loppukäyttäjiä on vaadittava hyväksymään ohjelmistoa suojaavat ehdot sekä nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot.
  2. Sisältyvät Microsoftin ohjelmat. Ohjelmisto sisältää muita Microsoftin ohjelmia. Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat sisältyvien Microsoftin ohjelmien käyttöä.
  3. Apuohjelmat. Ohjelmisto sisältää osia, jotka on määritetty apuohjelmaluettelossa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. Eri ohjelmistoversioissa ohjelmiston mukana saatavien apuohjelmatiedostojen määrä ei välttämättä vastaa apuohjelmaluettelossa mainittujen apuohjelmien määrää. Ellei apuohjelmaluettelossa tiettyjen tiedostojen kohdalla toisin mainita, asiakas voi kopioida ja asentaa ohjelmiston mukana saamansa apuohjelmat muihin kolmansien osapuolten tietokoneisiin. Näitä apuohjelmia on lupa käyttää vain ohjelmiston mukana kehitettyjen ohjelmien ja tietokantojen levittämiseen ja niiden sisältämien virheiden korjaamiseen. Asiakkaan on poistettava kaikki kolmannen osapuolen tietokoneeseen asennetut apuohjelmat (i) lopetettuaan ohjelmien levittämisen tai niiden virheiden korjaamisen tai (ii) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun apuohjelmat on asennettu kyseiseen tietokoneeseen, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on ensin. Microsoft voi lisätä tiedostoja luetteloon aika ajoin.
  4. Koontipalvelinluettelo. Ohjelmisto sisältää osia, jotka on määritetty koontipalvelinluettelossa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Asiakas saa asentaa luettelossa mainittujen tiedostojen kopioita koontitietokoneisiin yksinomaan ohjelmiensa kääntämistä, koontia, tarkistamista ja arkistointia varten. Osia on lupa käyttää vain asiakkaan organisaation sisäisten koontijärjestelmien luomiseen ja määrittämiseen sisäisen koontiympäristön tueksi. Nämä osat eivät anna ulkoisia jakeluoikeuksia mihinkään ohjelmiston osaan eivätkä anna asiakkaalle lupaa tarjota koontiympäristöä palveluna kolmansille osapuolille. Microsoft voi lisätä tiedostoja luetteloon aika ajoin.
  5. Kolmansien osapuolten ohjelmat. Ohjelmisto voi sisältää kolmannen osapuolen koodia, jonka käyttöoikeuden Microsoft, ei kyseinen kolmas osapuoli, tarjoaa asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla. Mahdolliset kolmannen osapuolen koodia koskevat huomautukset on sisällytetty vain tiedoksi, ja ne löytyvät ohjelmistoon liittyvästä credits.rtf- tai ThirdPartyNotices.txt-tiedostosta.
 2. MUUT KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET JA/TAI KÄYTTÖOIKEUDET.
  1. Jaeltava koodi. Ohjelmisto sisältää koodia, jota asiakkaalla on lupa jaella kehittämissään ohjelmissa alla olevien ehtojen mukaisesti.
   1. Käyttö- ja jakeluoikeus. Koodi ja alla mainitut tekstitiedostot ovat ”jaeltavaa koodia”.
    1. REDIST.TXT-tiedostot. Asiakas saa kopioida ja jaella objektikoodimuodossa koodia, joka on esitetty REDIST.TXT-tiedostoissa ja muissa tiedostoissa, jotka näkyvät REDIST-luettelossa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Jakelu kolmansien osapuolten kautta. Asiakas voi antaa ohjelmiensa jakelijoille luvan kopioida ja jaella jaeltavaa koodia ohjelmien osana.
   2. Jakelua koskevat vaatimukset. Kaiken jaeltavan koodin kohdalla asiakkaan täytyy
    1. lisätä siihen merkittäviä ensisijaisia toimintoja ohjelmissaan;
    2. jaella .lib-tiedostotunnisteella varustetusta koodista vain kyseisen jaeltavan koodin suorittamisen tuloksia linkittimen kautta ohjelman mukana;
    3. jaella asennusohjelmaan sisältyvää jaeltavaa koodia vain kyseisen asennusohjelman osana muokkaamattomana;
    4. vaatia jakelijoita ja ulkopuolisia loppukäyttäjiä hyväksymään ehdot, jotka suojaavat sitä vähintään yhtä paljon kuin tämä sopimus;
    5. asettaa voimassa oleva tekijänoikeusilmoitus näkyville ohjelmiinsa ja
    6. vapauttaa Microsoft kaikista mahdollisista vaatimuksista, mukaan lukien asianajopalkkioista, jotka liittyvät asiakkaan ohjelmien jakeluun tai käyttöön.
   3. Jakelua koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa
    1. muuttaa jaeltavaan koodiin sisältyviä tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai patentti-ilmoituksia;
    2. käyttää Microsoftin tavaramerkkejä ohjelmien nimissä tai tavalla, josta voi saada sen käsityksen, että ohjelmat ovat peräisin Microsoftilta tai Microsoftin hyväksymiä;
    3. jakaa jaeltavaa koodia suoritettavaksi muussa kuin Windows-ympäristössä;
    4. liittää jaeltavaa koodia haittaohjelmiin, petollisiin tai laittomiin ohjelmiin; tai
    5. muokata tai jaella minkään jaeltavan koodin lähdekoodia siten, että osa siitä joutuu Excluded License -käyttöoikeuden piiriin. Excluded License -käyttöoikeus edellyttää käytön, muokkauksen tai jakelun ehtona, että
     1. koodi luovutetaan tai jaellaan lähdekoodimuodossa; tai
     2. muilla on oikeus muokata sitä.
   4. Ohjelmiston kautta käyttöön tarjottavien toimintojen jakeluoikeudet.
    1. Windows-sovelluksia koskevat vaatimukset. Jos asiakas aikoo tarjota ohjelmaansa Microsoft Storessa, ohjelman on noudatettava sovelluskehittäjän sopimuksessa määritettyjä ja kuvattuja vaatimuksia. Sopimus on nähtävissä osoitteessa msdn.microsoft.com/fi-fi/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing Maps. Ohjelmisto voi sisältää toimintoja, jotka noutavat sisältöä, kuten karttoja, kuvia ja muita tietoja, Bing Mapsin (tai sitä seuraavan sovelluksen) ohjelmointirajapinnasta (”Bing Maps -ohjelmointirajapinta”) luodakseen raportteja, joissa näytetään tietoja karttojen sekä ilma- ja hybridikuvien yhteydessä. Jos ohjelmisto sisältää näitä toimintoja, asiakkaalla on lupa käyttää niitä dynaamisten tai staattisten asiakirjojen luomiseen ja tarkasteluun ainoastaan ohjelmistoon integroitujen menetelmien ja käyttötapojen yhteydessä ja niiden kautta. Asiakas ei saa muutoin kopioida, tallentaa ja arkistoida yhteisön tietoja tai luoda niistä tietokantaa. Tämä koskee Bing Maps -ohjelmointirajapinnan kautta saatavilla olevia yritysten nimiä, osoitteita ja geokoodeja. Asiakas ei saa tarjota Bing Maps -ohjelmointirajapinnan avulla anturipohjaisia opasteita tai reittitietoja eikä käyttää mitään tieliikennetietojen tai ilmakuvakarttojen ohjelmointirajapintoja. Tällaista sisältöä koskevat myös lisäehdot, jotka ovat nähtävillä osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Muut karttaohjelmointirajapinnat. Ohjelmisto voi sisältää ohjelmointirajapintoja, joiden tarjoamat kartat ja muut niihin liittyvät karttatoiminnot ja -palvelut eivät ole Bingin tarjoamia (”muut karttaohjelmointirajapinnat”). Näitä muita karttaohjelmointirajapintoja koskevat lisäehdot, ja ne voivat edellyttää niiden käyttöön tai käyttömäärään perustuvien maksujen suorittamista Microsoftille ja/tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajille. Nämä ehdot toimitetaan asiakkaalle, kun asiakas hankkii kyseisten karttaohjelmointirajapintojen käyttöön tarvittavat käyttöoikeusavaimet tai lukee tai vastaanottaa kyseisten karttaohjelmointirajapintojen käyttöön liittyviä ohjeita.
 4. Pikailmoitukset. Microsoftin pikailmoituspalvelun kautta ei saa lähettää ilmoituksia, jotka ovat erittäin tärkeitä liiketoiminnan tai hengen ja terveyden kannalta, mukaan lukien rajoituksetta lääketieteellisiin laitteisiin tai terveydentilaan liittyvät erittäin tärkeät ilmoitukset. MICROSOFT KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI TAKUUT SIITÄ, ETTÄ MICROSOFTIN PIKAILMOITUSPALVELUN KÄYTTÖ TAI PALVELUN KAUTTA LÄHETETTÄVIEN ILMOITUSTEN TOIMITUS ON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI TOIMII MUUTOIN REAALIAIKAISESTI.
 5. Puheentunnistuksen nimitilan ohjelmointirajapinta. Puheentunnistustoimintojen käyttö puheentunnistuksen nimitilan ohjelmointirajapinnan kautta jossakin ohjelmassa edellyttää puheentunnistuspalvelun tukea. Palvelu saattaa edellyttää verkkoyhteyttä tunnistamisen aikana (esimerkiksi käytettäessä etukäteen määritettyä kielioppia). Lisäksi palvelu voi kerätä puheeseen liittyviä tietoja palvelun tarjoamista ja kehittämistä varten. Puheentunnistukseen liittyvät tiedot voivat sisältää esimerkiksi kieliopin kokoon ja merkkijonolauseisiin liittyviä tietoja.

  Lisäksi käyttäjän on ensin hyväksyttävä tietyt käyttöehdot voidakseen käyttää puheentunnistusta puhelimessa. Käyttöehdot kertovat käyttäjälle, että puheentunnistuspalvelun käyttöön liittyviä tietoja kerätään ja niitä käytetään palvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja ja yrittää käyttää puheentunnistusta sovelluksessa, se ei toimi ja sovelluksessa näkyy virheilmoitus.
 6. Ohjelmointirajapintojen käyttö. Microsoft saattaa valvoa, miten ohjelma käyttää ohjelmointirajapintoja, ja kerätä siitä tietoja voidakseen tarjota, kehittää ja mukauttaa tuotteitaan ja palvelujaan. Microsoftin valvonta- ja tiedonkeruutoimintojen keräämiin loppukäyttäjätietoihin, jotka liittyvät asiakkaan ohjelman tapaan käyttää ohjelmointirajapintoja, sovelletaan Microsoftin kuluttajia koskevia tietosuojatietoja.
 7. Paikkatietoviitekehys. Ohjelmisto voi sisältää paikkatietojen viitekehysosan, joka mahdollistaa paikkatietopalvelujen tuen ohjelmissa. Asiakkaan on muiden tässä sopimuksessa esitettyjen rajoitusten lisäksi noudatettava kaikkia voimassa olevia paikallisia lakeja ja säädöksiä käyttäessään paikkatietojen viitekehysosaa tai ohjelmiston muita osia.
 8. Laitetunnusten käyttö. Ohjelmisto voi sisältää osan, jonka avulla ohjelmat saavat tietoonsa ohjelmaa suorittavan laitteen laitetunnuksen. Asiakkaan on muiden tässä sopimuksessa esitettyjen rajoitusten lisäksi noudatettava kaikkia voimassa olevia paikallisia lakeja ja säädöksiä käyttäessään laitetietojen käyttöön liittyvää osaa tai ohjelmiston muita osia.
 9. PlayReady-tuki. Ohjelmisto voi sisältää Windows-emulaattorin, johon sisältyy Microsoftin PlayReady-sisällönkäyttötekniikka. Sisällön omistajat suojaavat Microsoft PlayReady -sisällönkäyttötekniikan avulla immateriaaliomaisuuttaan, esimerkiksi tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä. Tämä ohjelmisto käyttää PlayReady- ja/tai WMDRM-suojattua sisältöä PlayReady-tekniikan avulla. Microsoft voi päättää kumota ohjelmiston kykyyn käyttää PlayReady-suojattua sisältöä muun muassa seuraavista syistä: (i) PlayReady-tekniikan väärinkäyttö tai mahdollinen väärinkäyttö, (ii) ennakoivan vakauden parantaminen ja (iii) jos sisällön omistajat sitä edellyttävät sen vuoksi, että sisällön käyttörajoituksia ei voida ottaa ohjelmistossa käyttöön vaaditulla tavalla. Sisällön käyttöoikeuden kumoaminen ei yleensä vaikuta suojaamattomaan sisältöön tai sisältöön, joka on suojattu muilla sisällönkäyttötekniikoilla. Sisällön omistajat voivat vaatia asiakasta päivittämään PlayReadyn sisältönsä käyttöä varten. Jos asiakas kieltäytyy päivityksestä, hän ei voi käyttää päivitystä vaativaa sisältöä eikä pysty välttämättä asentamaan muita käyttöjärjestelmän päivityksiä tai uudempia versioita.
 10. Paketinhallinta. Ohjelmisto voi sisältää paketinhallintaohjelmia (esimerkiksi NuGet), joiden avulla asiakas voi ladata muita Microsoftin ja kolmansien osapuolten ohjelmistopaketteja käytettäväksi sovelluksen kanssa. Näitä paketteja koskevat niiden omat käyttöoikeudet, ei tämä sopimus. Microsoft ei jakele kolmansien osapuolten paketteja eikä myönnä niille käyttöoikeutta tai takuita.
 11. Fonttiosat. Kun ohjelmisto on käynnissä, asiakas saa käyttää sen fontteja sisällön esittämiseen ja tulostamiseen. Asiakas voi upottaa fontteja sisältöön vain fonttien upotusrajoitusten mukaisesti ja ladata niitä väliaikaisesti tulostimeen tai muuhun tulostuslaitteeseen sisällön tulostamista varten.
 12. H.264-/AVD-standardia ja VC-1-videostandardia koskeva huomautus. Tämä ohjelmisto voi sisältää H.264/MPEG-4 AVC- ja/tai VD-1-koodauksenpurkutekniikkaa. MPEG LA, L.L.C. vaatii seuraavan huomautuksen:
  • TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC- JA VC-1-PATENTTIPORTFOLION KÄYTTÖOIKEUKSILLA HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEOTA YLLÄ MAINITTUJEN STANDARDIEN MUKAISESTI (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (ii) PURKAA SELLAISEN AVC- JA VC-1-VIDEON KOODAUKSEN, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN TAI EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA KYSEISTEN VIDEOIDEN JAKAMISEEN. MITÄÄN KÄYTTÖOIKEUKSIA EI VOIDA LAAJENTAA KOSKEMAAN MITÄÄN MUITA TUOTTEITA RIIPPUMATTA SIITÄ, SISÄLTYYKÖ TÄLLAINEN TUOTE TÄHÄN OHJELMISTOON YKSITTÄISESSÄ ARTIKKELISSA. MITÄÄN MUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN LIITTYVÄÄ KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA OLE SYYTÄ OLETTAA. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. KATSO WWW.MPEGLA.COM.
  Selvennyksen vuoksi tämä ilmoitus ei rajoita tai estä ohjelmiston käyttöä yrityksen omassa normaalissa liiketoiminnassa, johon ei sisälly (i) ohjelmiston kolmansille osapuolille levittämistä tai (ii) sisällön luomista VIDEOSTANDARDIEN mukaisilla tekniikoilla jaeltavaksi kolmansille osapuolille.
 13. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluita. Niitä voi muuttaa tai ne voi peruuttaa milloin tahansa.
  1. Internetin-pohjaisia palveluita koskeva suostumus. Ohjelmisto muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Joissakin tapauksissa näyttöön ei tule tällöin erillistä ilmoitusta. Nämä ominaisuudet voi joissakin tapauksissa poistaa käytöstä, tai ne voi jättää käyttämättä. Microsoft ei käytä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai yhteydenottoihin. Lisätietoja on tietosuojatiedoissa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy, että Microsoft saattaa kerätä ja käyttää hänen tietojaan tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla.
   1. Tietokoneen perustiedot. Seuraavat ominaisuudet käyttävät Internet-protokollia, jotka lähettävät asiaan liittyville järjestelmille tietokonetta koskevia tietoja, kuten IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, selaimen, käytössä olevan ohjelmiston nimen ja version sekä sen laitteen kielikoodin, johon ohjelmisto on asennettu. Näiden tietojen avulla Microsoft tarjoaa Internet-pohjaisia palveluja asiakkaalle.
    • Käyttömukavuuden kehitysohjelma (CEIP). Tämä ohjelmisto käyttää käyttömukavuuden kehitysohjelmaa. Käyttömukavuuden kehitysohjelma lähettää Microsoftille automaattisesti tietoja asiakkaan laitteistosta ja siitä, miten asiakas käyttää ohjelmistoa. Microsoft ei kuitenkaan käytä näitä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai yhteydenottoihin. Käyttömukavuuden kehitysohjelma lataa myös aika ajoin asiakkaan tietokoneeseen pienen tiedoston, jonka avulla Microsoft kerää tietoja ohjelmiston käyttöön liittyvistä ongelmista. Myös virheisiin liittyviä ohjetietoja saatetaan ladata tietokoneeseen automaattisesti, kun niitä tulee saataville. Lisätietoja käyttömukavuuden kehitysohjelmasta ja sen käytöstä poistamisesta on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitaaliset varmenteet. Ohjelmisto käyttää digitaalisia varmenteita, joiden avulla vahvistetaan X.509-standardin salaustietoja lähettävien Internet-käyttäjien henkilöllisyys. Varmenteita voidaan käyttää myös tiedostojen ja makrojen digitaaliseen allekirjoittamiseen, jotta tiedostojen sisällön aitous ja alkuperä voidaan varmistaa. Ohjelmisto noutaa varmenteet ja päivittää varmenteiden kumousluettelot Internetissä tarpeen mukaan.
    • Virheraportit. Tämä ohjelmisto lähettää virheraportteja automaattisesti Microsoftille. Nämä raportit sisältävät tietoja ohjelmistossa ilmenevistä ongelmista. Joskus raportit sisältävät tietoja muista ohjelmiston kanssa kommunikoivista ohjelmista. Raportit saattavat tahattomasti sisältää henkilökohtaisia tietoja. Esimerkiksi raportti, joka sisältää tietokoneen muistin tilannevedoksen, saattaa sisältää myös asiakkaan nimen. Lisäksi se voi sisältää osan asiakirjasta, jota asiakas oli parhaillaan käsittelemässä. Microsoft ei käytä näitä tietoja asiakkaan tunnistamiseen tai yhteydenottoihin. Lisätietoja virheraporteista on osoitteessa http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Windowsin sovellusten sertifiointipaketti. Jotta asiakkaalla olisi aina uusimmat sertifiointitestit, tämä ohjelmisto tarkistaa käynnistyessään aika ajoin download.microsft.com-sivustosta, onko Windowsin sovellusten sertifiointipakettiin saatavilla päivityksiä. Jos päivitys löytyy, näyttöön tulee kehote ja linkki sivustoon, josta päivityksen voi ladata. Windowsin sovellusten sertifiointipakettia saa käyttää ainoastaan ohjelmien testaamiseen, ennen kuin ne lähetetään Microsoft Windows -sertifioitaviksi ja lisättäviksi Microsoft Storeen. Asiakkaan saamat tulokset ovat vain tiedoksi. Microsoft ei ole velvollisuutta (i) tarjota asiakkaan ohjelmille Windows-sertifiointia tai ii) lisätä asiakkaan ohjelmaa Microsoft Storeen.
     • Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallinta ja Silverlight .
      Jos asiakas käyttää Silverlightin kautta Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallinnalla (DRM) suojattua sisältöä, sisällön toiston sallimiseksi ohjelmisto voi automaattisesti
      • pyytää mediakäyttöoikeuksia Internetissä sijaitsevasta käyttöoikeuspalvelimesta
      • ladata ja asentaa saatavilla olevat DRM-päivitykset.
      Lisätietoja tästä ominaisuudesta sekä ohjeita automaattisten päivityksen käytöstä poistamiseen on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Verkkosisältöominaisuudet. Ohjelmiston sisältämät ominaisuudet voivat noutaa Microsoftilta asiaan liittyvää sisältöä asiakkaan käyttöön. Jotta sisältö voidaan tarjota, ominaisuudet lähettävät Microsoftille tietoja käyttöjärjestelmän tyypistä, käytettävän ohjelmiston nimestä ja versiosta, selaintyypistä ja sen laitteen kielikoodista, johon ohjelmisto on asennettu. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi ClipArt-kuvat, mallit, verkkopohjainen koulutus, online-tuki, ohjetoiminto ja sovelluskohtaiset ohjeet. Näitä verkkosisältöominaisuuksia ei ole pakko käyttää.
   2. Tietojen käyttäminen. Microsoft saattaa käyttää tietokoneen tietoja, virheraportteja ja käyttömukavuuden kehitysohjelman tietoja ohjelmistojensa ja palvelujensa kehittämiseen. Tietoja saatetaan jakaa myös esimerkiksi laitteisto- ja ohjelmistotoimittajille, jotka voivat näiden tietojen avulla parantaa tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.
   3. Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää näitä palveluja tavalla, josta voi aiheutua haittaa palveluille tai niiden käytölle. Asiakas ei saa yrittää hankkia palveluiden kautta luvattomasti käyttöönsä mitään palvelua, tietoja, käyttäjätilejä tai verkkoa millään tavalla.
 14. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ohjelmistoa tietyin rajoituksin. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Asiakas saa käyttää ohjelmistoa vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, ellei paikallinen lainsäädäntö salli asiakkaalle muita, tästä rajoituksesta riippumattomia oikeuksia. Tässä tapauksessa asiakkaan on noudatettava ohjelmiston teknisiä rajoituksia, jotka sallivat sen käytön vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa
  1. kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia;
  2. selvittää sovelluksen valmistustapaa eikä purkaa tai hajottaa sovellusta, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin
  3. tehdä ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää
  4. julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi
  5. vuokrata tai lainata ohjelmistoa
  6. siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle
  7. käyttää ohjelmistoa kaupallisiin ohjelmistojen isännöintipalveluihin.
 15. .NET FRAMEWORK -OHJELMISTO. Ohjelmisto sisältää Microsoftin .NET Framework -ohjelmiston, joka on osa Windowsia. Windowsin käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat .NET Framework -ohjelmiston käyttöä.
 16. VARMUUSKOPIO. Asiakas saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion, jota saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasennukseen.
 17. OHJEET. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida ja käyttää ohjeita asiakkaan sisäisissä tarkoituksissa.
 18. VIENTIRAJOITUKSET. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltain vientiä koskevia lakeja ja säännöksiä. Sinun on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.
 19. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto tarjotaan ”sellaisenaan”, joten sille ei välttämättä ole tukipalveluja.
 20. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus sekä asiakkaan käyttämiä täydennyksiä, päivityksiä, Internet-pohjaisia palveluita ja tukipalveluita koskevat ehdot muodostavat koko ohjelmistoa ja tukipalveluja koskevan sopimuksen.
 21. SOVELLETTAVA LAKI.
  1. Yhdysvallat. Jos ohjelmisto on hankittu Yhdysvalloissa, tämän sopimuksen tulkintaan ja sopimusrikkomuksia koskeviin vaateisiin sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia sääntöjä. Kaikkiin muihin vaateisiin, jotka liittyvät muun muassa kuluttajasuojaa, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja oikeudenloukkauksia koskeviin lakeihin, sovelletaan asiakkaan asuinpaikan lakeja Yhdysvalloissa.
  2. Yhdysvaltojen ulkopuoliset alueet. Jos sovellus on hankittu jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja.
 22. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa on kuvattu tiettyjä laillisia oikeuksia. Paikallisten lakien sinulla voi olla muita oikeuksia. Sinulla voi olla myös oikeuksia sen osapuolen suhteen, jolta olet hankkinut ohjelmiston. Tämä sopimus ei muuta paikallisten lakien mukaisia asiakkaan oikeuksia, jos asiakkaan asuinmaat lait eivät sitä salli.
 23. EI TAKUITA. Ohjelmiston käyttöoikeus annetaan ”sellaisenaan”. Asiakas käyttää ohjelmistoa omalla riskillään. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisia takuita, vakuutuksia tai ehtoja. Asiakkaalla saattaa olla asuinmaansa kuluttajasuojalainsäädännön nojalla muitakin oikeuksia tai lakisääteisiä takuita, joita tämän käyttöoikeuden ehdot eivät voi rajoittaa. Microsoft torjuu paikallisten lakien sallimassa määrin epäsuorat takuut ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuudesta.
  AUSTRALIA – Asiakkaalla on Australian kuluttajansuojalaista johtuvia takuita, joihin näiden ehtojen ei ole tarkoitus vaikuttaa.
 24. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Asiakas voi vaatia Microsoftilta ja sen toimittajilta korvauksia vain suorista vahingoista ja enintään 5,00 USD:n arvosta. Asiakas ei voi vaatia mitään muita vahingonkorvauksia välillisistä vahingoista, menetetyistä tuotoista tai erityisistä, epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista.
  1. Tämä rajoitus koskee
   1. kaikkia kolmannen osapuolen verkkosivustoilla olevia ohjelmistoja, palveluja ja sisältöä (koodi mukaan lukien) tai kolmansien osapuolten ohjelmia
   2. vaateita, jotka perustuvat sopimus- tai takuurikkomuksiin, sitoumuksiin tai ehtoihin, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai muuhun oikeudenloukkaukseen, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.
   Tätä sovelletaan, vaikka Microsoft olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske asiakasta, jos hänen asuinmaansa lainsäädäntö ei salli satunnaisten, välillisten tai muiden vahinkojen korvauksien poissulkemista tai rajoittamista.

Huomautus: Jos tätä ohjelmistoa jaellaan Quebecissä, nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat jäljempänä ranskaksi.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Oliko tästä sivusta hyötyä?
Lisäpalautetta?
Kiitos. Arvostamme palautettasi.
Seuraa meitä Twitter Blogi Facebook Twitter Blogi Facebook WeChat viiva