Koodiesimerkit

Katso, miten voit kehittää upeita Windows-sovelluksia kokeilemalla esimerkkiemme avulla. Esimerkeissä esitellään eri ominaisuuksien toimintaa, ja niiden avulla pääset nopeasti alkuun omien universaalin Windows-ympäristön (UWP) sovellusten ja perinteisten työpöytäsovellusten luomisessa.

kysely luokka kieli ympäristö
tulosta kohteelle . Palauta.
tulosta.
Nimi Kuvaus

Suositellut esimerkit

Ostoskori-sovellusesimerkki
Ostoskori

UWP-pienoissovellusesimerkki, joka esittelee hymiön hakemista ja ostamista maksupyynnön ohjelmointirajapintojen ja Model-View-ViewModel (MVVM) -kuvioon perustuvan monisivuisen XAML-peruskäyttöliittymän avulla.

Annotated Audio -sovellusesimerkki
Annotated Audio

UWP-sovellusesimerkki, jossa esitellään ääneen, käsinkirjoitukseen ja OneDriven datayhteyksien verkkovierailuun liittyviä skenaarioita.

UWP-asiakastilaustietokantaesimerkki
UWP-asiakastilaustietokantaesimerkki

Tämä koodi esittelee Azuressa ylläpidetyn, C#- ja XAML-kielillä toteutetun, toimivan asiakastilaustietokannan, joka on valmis toimimaan Windows-kaupan yrityssovelluksen pohjana.

UWP-sovelluskäyttökokemusten koodiesimerkin näyttökuva
UWP-sovelluskäyttökokemukset

Kauniita, laitteidenvälisiä ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia sovellusesimerkkejä, jotka havainnollistavat UWP-ympäristön todellisia sovellusskenaarioita muun muassa tietokoneissa, Xboxissa ja mobiililaitteissa. Artikkeli ja lyhyt yleiskatsausvideo.

Muut Microsoft-esimerkit

Windows-tehtävien koodikatkelmat

Käyttövalmiin koodin katkelmia, jotka suorittavat pieniä mutta hyödyllisiä tehtäviä UWP-sovelluskehittäjille. Nämä koodikatkelmat esittelevät yksinkertaisia ratkaisuja yleisiin ongelmiin ja helppoja tapoja, joilla voit ottaa käyttöön uusia sovellusominaisuuksia.

Windows-käyttöliittymän kehitysharjoitukset

Tämä säilö sisältää koodiesimerkkejä, esittelyjä, kokeita, prototyyppejä ja kokeiluja, jotka havainnollistavat, miten Windows.UI.Xaml:n ja Windows.UI.Compositionin avulla voi luoda kauniita UWP-sovelluksia.

Windows 10 -esimerkit IoT-ratkaisuille

Koodiesimerkkejä, joiden avulla voit aloittaa kehittämisen Windowsille eri laitteissa.

UWP Community Toolkit

UWP Community Toolkit on kokoelma aputoimintoja, mukautettuja ohjausobjekteja ja sovelluspalveluita. Se yksinkertaistaa ja havainnollistaa Windows 10:lle rakennettavien UWP-sovellusten yleisiä kehittäjätehtäviä.

Win2D

Win2D on helppokäyttöinen Windowsin suorituspalvelun ohjelmointirajapinta 2D-grafiikan välittömään hahmontamiseen grafiikkasuorittimen kiihdytyksen avulla. Win2D:tä voivat käyttää C#- ja C++ -kehittäjät. Se hyödyntää Direct2D:n tehoa, ja sen voi integroida saumattomasti XAML:ään ja CoreWindowiin.

DirectX 12 -grafiikkaesimerkit

DirectX 12 -grafiikkaesimerkkejä, jotka esittelevät, miten grafiikkaa hyödyntäviä Windows-sovelluksia luodaan.

Windowsin työpöytäsovellusten esimerkit

Työpöytäsovellusten koodiesimerkkejä Win32- ja .NET-kehityksen tueksi. Nämä esimerkit kattavat useita aiheita verkkotoiminnoista UPnP-sovelluskehykseen.

Windows 8.1 -sovellusesimerkit

Esimerkkejä, jotka toimivat Windows 8.1:ssä ja Windows Phone 8.1:ssä ja esittelevät Windows 8.1:ssä käytettävissä olevat ohjelmointimallit, ominaisuudet ja komponentit.

Oliko tästä sivusta hyötyä?
Lisäpalautetta?
Kiitos. Arvostamme palautettasi.
Seuraa meitä Twitter Blogi Facebook Twitter Blogi Facebook WeChat viiva