Ari Bornstein

Data / AI / ML

Connect

ביוגרפיה

אני מעריץ נלהב של בינה מלאכותית ויש לי עניין עז בטכנולוגיות חדשות, בהיסטוריה וברפואה חישובית.

כישורים טכניים

 • Python / נתונים / למידת מכונה / למידה עמוקה / בינה מלאכותית

שעות פעילות

 • תמיד שמח לשתות קפה ולדבר על טכנולוגיה/בינה מלאכותית. צור איתי קשר ב-LinkedIn

הפרויקטים שלי בעבר

 • Microsoft VoTT, מספק תמיכה מקצה-לקצה ליצירת ערכות נתונים ולאימות מודלים לאיתור אובייקטים מנכסי וידאו ותמונות.
 • ULIS Library מאפשר לבוטים של צ'אט להבין טוב יותר שפות LUIS שאינן נתמכות, כמו למשל עברית.
 • Smart conversational client מטמון LUIS עם זמן שהייה קצר לרובוטים בחלל דיור מוגן. פותח בישראל והשיג השפעה על מפתחים עד סין.
 • Realtime ML model לאיתור חריגות בחיישנים במתקנים לטיהור שפכים. בתהליך פריסה בקנדה.
 • Python API עבור Eventhubs EPH.
 • Key vault secret service להגנה על סודות API לנתונים גנטיים.
 • TFJS4Azure פרויקט לדוגמה המיועד להדגים כיצד לשרת אפליקציות tfjs בעזרת Azure.
 • Minesweeper Hololens - גרסת HoloLens למשחק הקלאסי 'שולה המוקשים'
 • Project Bethesda מודל סיווג שמזהה את שלב המחקר במאמרי PubMed השייכים לגנטיקה מנדלית במטא-נתונים של Medline.
 • Networked Vending Machine