Asim Hussain

JavaScript / Node.js / Python

Connect

ביוגרפיה

את התוכנית הראשונה שלי כתבתי בגיל 11 במחשב Sharp MZ-700, העבודה הראשונה שלי אחרי האוניברסיטה הייתה במרכז הפיקוח של European Space Agency. מאז עבדתי זמן מה בחברת Morgan Stanley‏, JP Morgan וכן קצת עבודה כקבלן משנה ב- Google. יש לי ניסיון במגוון עשיר של טכנולוגיות, אבל בימים אלה אני מתמקד ב- Python ו- JavaScript. יש לי רקע עשיר בייעוץ, ובשנים האחרונות הקדשתי זמן רב לפעילות בקהילות השונות של JavaScript בכתיבה, ביצירת קורסים מקוונים ובהרצאות ברחבי אירופה, ארצות הברית והמזרח התיכון.

כישורים

  • JavaScript
  • Node.js
  • Python