Brian Ketelsen

Linux

Connect

ביוגרפיה

ככל הנראה בריאן קטלסן מוכר לרבים בזכות תפקידו בקהילת Go: שותף לארגון Gophercon, שותף להגשת הפודקאסט GoTime.FM ושותף בכתיבת Go in Action עבור Manning Press. הוא התחיל לתכנת בגיל 10 ב- TI-99 4A. הרקע העשיר שלו כולל תפקידי DBA, מפתח, מנהל מידע ראשי וכמעט כל מה שביניהם. בריאן פיתח את הפצת Linux המותאמת הראשונה שלו בשנת 2007. מטרתה הייתה לסייע לעמיתים ולחברות כמו IBM כדי להקל על הפיתוח באמצעות Ruby ב- Rails. התרומה הגדולה ביותר לקוד הפתוח: SkyDNS, שמפעילה גילוי שירותים ב- Kubernetes.

כישורים

  • Linux
  • Go
  • מרכיבים מכילים