Mike James

Xamarin

Connect

ביוגרפיה

מייק מפתח אפליקציות למכשירים ניידים מאז 2011 והוא הצטרף ל- Microsoft כחלק מהרכישה של Xamarin ב- 2016. כחלק מהצוות של Xamarin, הוא שימש במגוון תפקידים, כולל אוונגליזם, שבמסגרתם שכלל את כישוריו בבניית אפליקציות מחוברות לענן וחוצות פלטפורמות המיועדות למכשירים ניידים, באמצעות C#‎. מאז הצטרפותו ל- Microsoft, הוא מתמקד במינוף של Azure להפעלת אפליקציות מקוריות חכמות באמצעות Xamarin ו- Swift. הוא אוהב מאוד את תחום ההוראה ושיתוף הידע והוא תמיד עסוק במספר פרויקטים במקביל, שניתן לקרוא עליהם בחשבון שלו ב- GitHub.

כישורים

  • Xamarin
  • ‎.NET ו- C#‎
  • MvvM