רות יאקובו

נתונים / בינה מלאכותית

Connect

ביוגרפיה

CDA זו עדיין לא סיפקה ביוגרפיה.

כישורים

  • נתונים