מדריך למשתמש באפליקציה 3D Builder

טעינת אובייקט

מסך התחל של האפליקציה 3D Builder מסך התחל של 3D Builder

ניתן לטעון אובייקטים תלת-מימדיים באמצעות שלוש שיטות שונות. ניתן לבחור מודל מספריית 3D Builder, לטעון אותם מקובץ חיצוני או ליצור אובייקט חדש מסריקה באמצעות חיישן Kinect v2 (ראה 3D Scan).

ניתן לטעון אובייקט מקובץ על-ידי לחיצה על סמל התמונה 'טעינה'. האפליקציה 3D Builder תומכת כרגע בתבניות הקובץ הבאות:

  • 3MF (טעינה ושמירה)
  • VRML (טעינה בלבד)
  • OBJ (טעינה ושמירה)
  • PLY (טעינה ושמירה)
  • STL (טעינה ושמירה)

צלם תמונות במצלמת האינטרנט והפוך אותן לתלת-ממדיות, או השתמש בקבצי BMP‏, JPG‏, PNG ו- TGA.

תנועת המצלמה

פעולה עכבר מגע
סיבוב המצלמה גרירה עם לחצן שמאלי

גרירה באצבע אחת

סיבוב המצלמה

תנועת מצלמה אופקית גרירה עם לחצן ימני

גרירה בשתי אצבעות, גרירה בשלוש אצבעות (עם נעילה של שינוי גודל התצוגה)

תנועת מצלמה אופקית

שינוי גודל התצוגה במצלמה גלילת העכבר

כיווץ ומתיחה

מחוות כיווץ לשינוי גודל התצוגה במצלמה מחוות מתיחה לשינוי גודל התצוגה במצלמה

מיקוד לחיצה כפולה

הקשה כפולה

סיבוב המצלמה

מצב אובייקט

פקד תיאור קיצור דרך

מצב אובייקט

הפעלת מצב אובייקט

הפעלה/ביטול הפעלה של מצב אובייקט. ללא

שכפול

יצירת שכפול של האובייקט שנבחר

יצירת שכפול של האובייקט התלת-ממדי שנבחר Ctrl + Shift + C

מחיקה

מחיקת האובייקט שנבחר

מחיקת האובייקט שנבחר Ctrl + X

מיקום

מיקום אופקי של האובייקט שנבחר על משטח ההדפסה

מאפשר לך למקם ולהניח אופקית את האובייקט שנבחר על משטח ההדפסה. ללא

קיבוץ

קיבוץ האובייקטים שנבחרו

קיבוץ הבחירה. Ctrl + G

ביטול קיבוץ

ביטול הקיבוץ של האובייקטים שנבחרו

ביטול הקיבוץ של הבחירה. Ctrl + Shift + G

תצוגה מרכזית

מירכוז המצלמה על האובייקט שנבחר

מירכוז המצלמה על האובייקט התלת-ממדי שנבחר. Ctrl + O

‏‏מצב קובץ

פקד תיאור קיצור דרך

קובץ

הפעלת מצב קובץ

הפעלה/ביטול הפעלה של מצב קובץ. לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני

סצינה חדשה

מחיקת אובייקטים בסצינה הנוכחית

מחיקת כל האובייקטים בסצינה הנוכחית. Ctrl + N

הוספת חלק

הוספת קובץ חדש למודל

הוספת קובץ חדש למודל. Ctrl + L

שמירה

שמירת מודל בקובץ

שמירת המודל התלת-ממדי שלך בקובץ 3MF, STL, OBJ או PLY. Ctrl+S

אודות מודל זה

שינוי המידע אודות המודל

מאפשר לך לשנות מידע אודות המודל (לדוגמה, כותרת ותיאור).

Ctrl+B

Alt + Enter

דיווח על בעיה

מתן משוב ל- Microsoft

מאפשר לך לספק משוב ל- Microsoft אודות בעיה. ללא

הגדרות

שינוי הגדרות סצינה

מאפשר לך לשנות הגדרות סצינה (לדוגמה, יחידות והגדרות של עיבוד תלת-ממדי). Ctrl + T

מצב עריכה

מצב עריכה: פקדים כלליים

פקד תיאור קיצור דרך

הבלטה

מעבר למצב הבלטה

מעבר למצב הבלטה שמאפשר לך להבליט טקסט או קווי מיתאר באובייקט התלת-ממדי שנבחר. ללא

פיצול

מעבר למצב גזירת מישור

מעבר למצב גזירת מישור, שמאפשר לך לגזור את האובייקט התלת-ממדי שנבחר. ללא

פישוט

פישוט העיבוד של אובייקטים שנבחרו

הפחתת מספר המשולשים שמשמשים לעיבוד האובייקט התלת-ממדי שנבחר. ללא

החלקה

החלקת פני השטח של האובייקטים שנבחרו

חישוב ממוצע של פני השטח של האובייקטים התלת-ממדיים שנבחרו כדי להחליק אותם. ללא

חיסור

העלמת הצטלבויות עם האובייקטים שנבחרו

העלמת כל מה שמצטלב כעת עם האובייקט התלת-ממדי שנבחר. ללא

הצלבה

שמירה על ההצטלבות של האובייקטים שנבחרו

שמירה על ההצטלבות של אובייקטים תלת-מימדיים מרובים שנבחרו. ללא

מיזוג

מיזוג האובייקטים שנבחרו

יצירת אובייקט אחד על-ידי מיזוג אובייקטים תלת-מימדיים מרובים שנבחרו. ללא

הבלטה כלפי מטה

הבלטה כלפי מטה של חומרים מתחת לסף

מאפשר לך לבחור סף גובה במודל, ולהבליט מטה את החומרים מתחת לסף זה עד להגעה ללוח הבנייה. ללא

מצב עריכה: הבלטה

פקד תיאור קיצור דרך

הבלטת טקסט

הזנת טקסט להבלטה

מאפשר לך להזין טקסט להבלטה. ללא

הבלטת קווי מיתאר

יצירת הבלטה מקובץ או מסמל

מאפשר לך ליצור הבלטה המבוססת על סמל או קובץ.

הערה: הדגשת קווי מיתאר פועלת באופן מיטבי עם סמלים בינאריים פשוטים.

ללא

הטלה מישורית

מיטוב עבור פני שטח מישוריים

מיטוב ההבלטה עבור פני שטח מישוריים. Z

הטלה גלילית

הטלה גלילית

מיטוב ההבלטה עבור פני שטח גליליים. X

הטלה כדורית

מיטוב עבור פני שטח כדוריים

מיטוב ההבלטה עבור פני שטח כדוריים. C

קבל

החלת ההבלטה

החלת ההבלטה על האובייקט התלת-ממדי. Enter

ביטול

יציאה ממצב הבלטה

יציאה ממצב הבלטה. Escape


מצב עריכה: גזירה מישורית

פקד תיאור קיצור דרך

מצב העברה

העברת המישור בממד אחד

מאפשר להעביר את המישור בממד אחד. R

מצב סיבוב

סיבוב המישור

מאפשר לסובב את המישור. E

השארת החלק העליון

גזירת האובייקט והשארת החלק מעל למישור

גזירת האובייקט והשארת החלק שמעל למישור בלבד. Z

השארת החלק התחתון

גזירת האובייקט והשארת החלק מתחת למישור

גזירת האובייקט והשארת החלק שמתחת למישור בלבד. X

השארת שני החלקים

גזירת האובייקט והשארת שני החלקים

גזירת האובייקט והשארת שני החלקים. C

קבל

החלת ההבלטה

החלת גזירת המישור על האובייקט. Enter

ביטול

יציאה ממצב גזירת מישור

יציאה ממצב גזירת מישור וביטול הפעולות. Escape
האם דף זה היה שימושי?
משוב נוסף?
תודה לך! אנו מודים לך על המשוב שסיפקת.
עקוב אחרינו Twitter בלוג Facebook Twitter בלוג Facebook WeChat שורה