תנאי רשיון התוכנה של MICROSOFT

ערכת מנהל התקן ארגונית של Microsoft עבור Windows

 • ערכת מפתח תוכנה של Windows עבור Windows 10
 • ערכת מנהל התקן של Windows עבור Windows 10
 • Visual C++ Build Tools 2015

תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בין Microsoft (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך) לבינך. קרא אותם. הם חלים על התוכנה ששמה מופיע לעיל, שכוללת את המדיה שבה קיבלת אותה, אם בכלל. התנאים חלים גם על כל גירסה

 • עדכונים,
 • תוספות,
 • שירותים מבוססי-אינטרנט, וכן
 • שירותי תמיכה,

עבור תוכנה זו, אלא אם כן מתלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. אם זה המצב, תנאים אלה חלים.

על-ידי שימוש בתוכנה, אשר מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בתוכנה.
*******************************************************************אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות הקבועות שלך מתוארות להלן.

 1. התקנה וזכויות שימוש.
  1. התקנה ושימוש. משתמש אחד רשאי להתקין ולהשתמש במספר בלתי מוגבל של עותקים של התוכנה במכשירים שלך כדי לתכנן, לפתח ולבדוק את התוכנות שלך. בנוסף, אתה רשאי להתקין, להשתמש ו/או לפרוס באמצעות מערכת ניהול רשת או כחלק מתמונת שולחן עבודה במספר בלתי מוגבל של עותקים של התוכנה במחשבים ברשת הארגונית הפנימית שלך כדי לתכנן, לפתח ולבדוק את התוכנות שלך שפועלות במערכת הפעלה של Microsoft. על כל עותק להיות שלם, כולל כל הודעות זכויות היוצרים והסימנים המסחריים. עליך לדרוש ממשתמשי הקצה להסכים לתנאים שמגנים על התוכנה באופן דומה לתנאי רשיון אלה.
  2. תוכנות Microsoft כלולות. התוכנה מכילה תוכנות אחרות של Microsoft. תנאי רשיון אלה שולטים בשימוש שלך בתוכנות Microsoft הכלולות.
  3. תוכניות שירות. התוכנה מכילה רכיבים מסוימים המזוהים ברשימת תוכניות השירות הזמינה בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. בהתאם למהדורה הספציפית של התוכנה, ייתכן שמספר הקבצים של תוכניות השירות שאותן אתה מקבל עם התוכנה לא יהיה זהה למספר תוכניות השירות המפורטות ברשימת תוכניות השירות. אלא אם צוין אחרת ברשימת תוכניות השירות עבור קבצים ספציפיים, אתה רשאי להעתיק ולהתקין את תוכניות השירות שאותן קיבלת עם התוכנה במחשבים אחרים של גורמי צד שלישי. אתה רשאי להשתמש בתוכניות שירות אלה רק כדי לאתר באגים ולפרוס את התוכנות ומסדי הנתונים שפיתחת באמצעות התוכנה. עליך למחוק את תוכניות השירות שהותקנו במחשב של צד שלישי (i) לאחר סיום איתור הבאגים או פריסת התוכנות שלך; או (ii) שלושים (30) יום לאחר התקנת תוכניות השירות במחשב זה, המוקדם מביניהם. אנו עשויים להוסיף מעת לעת קבצים נוספים לרשימה זו.
  4. רשימת שרתי בנייה. התוכנה מכילה רכיבים מסוימים המזוהים ברשימת שרתי הבנייה הזמינה בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. אתה רשאי להתקין עותקים של הקבצים שמצוינים בה, במחשבי הבנייה שלך, רק למטרות הידור, בנייה, אימות ואחסון בארכיון של התוכנות שלך. ניתן להשתמש ברכיבים אלה רק כדי ליצור ולהגדיר מערכות בנייה פנימיות בארגון שלך כדי לתמוך בסביבת הבנייה הפנימית שלך. רכיבים אלה אינם מספקים זכויות הפצה חיצונית לאף אחת מהתוכנות והם אינם מאפשרים לך לספק סביבת בדיקה כשירות עבור גורמי צד שלישי. אנו עשויים להוסיף מעת לעת קבצים נוספים לרשימה זו.
  5. תוכנות של צד שלישי. התוכנה עשויה להכיל קוד של צד שלישי ש- Microsoft, ולא הצד השלישי, מעניקה לך רשיון בהתאם להסכם זה. הודעות, אם ישנן, עבור הקוד של הצד השלישי כלולות לידיעתך בלבד וניתן למצוא אותן בקובץ credits.rtf או ThirdPartyNotices.txt המצורף לתוכנה.
 2. דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות.
  1. קוד הניתן להפצה. התוכנה מכילה קוד שאתה רשאי להפיץ בתוכנות שאתה מפתח אם אתה עומד בתנאים להלן.
   1. זכות לשימוש ולהפצה. הקוד וקבצי הטקסט המצוינים להלן הם 'קוד הניתן להפצה'.
    1. קבצי REDIST.TXT. אתה רשאי להעתיק ולהפיץ את צורת קוד האובייקט של הקוד המצוין בקבצים REDIST.TXT בנוסף לכל אחד מהקבצים המצוינים ברשימה REDIST שנמצאת בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. הפצה של צד שלישי. אתה רשאי להרשות למפיצי התוכנות שלך להעתיק ולהפיץ את הקוד הניתן להפצה כחלק מתוכנות אלה.
   2. דרישות הפצה. עבור כל קוד הניתן להפצה שאתה מפיץ, עליך
    1. להוסיף פונקציונליות ראשונית משמעותית שלו בתוכנות שלך;
    2. עבור כל קוד הניתן להפצה בעל סיומת קובץ של .lib, הפץ רק את התוצאות של הפעלת קוד כזה הניתן להפצה באמצעות מקשר עם התוכנה שלך;
    3. להפיץ את הקוד הניתן להפצה הכלול בתוכנית ההתקנה רק כחלק מתוכנית ההתקנה ללא שינוי;
    4. לדרוש מהמפיצים וממשתמשי קצה חיצוניים להסכים לתנאים המגנים עליו לפחות כמו הסכם זה;
    5. להציג את הודעת זכויות היוצרים החוקית בתוכנות שלך; וכן
    6. להבטיח, להגן ולפטור מחבות את Microsoft מכל תביעה, כל דמי טרחה, הקשורה להפצה או לשימוש בתוכנות שלך.
   3. הגבלות הפצה. אינך רשאי
    1. לשנות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות פטנט בקוד הניתן להפצה;
    2. להשתמש בסימנים המסחריים של Microsoft בשמות התוכנות שלך או בדרך שרומזת שהתוכנות מגיעות או מקודמות על-ידי Microsoft;
    3. להפיץ את הקוד הניתן להפצה להפעלה בפלטפורמה שונה מפלטפורמת Windows;
    4. לכלול את הקוד הניתן להפצה בתוכנות זדוניות, מטעות או בלתי חוקיות; או
    5. לשנות או להפיץ את קוד המקור של קוד הניתן להפצה כך שחלקים ממנו נתונים לרשיון שאינו נכלל. רשיון שאינו נכלל הוא רשיון שדורש, כתנאי לשימוש, שינוי או הפצה,
     1. שהקוד ייחשף או יופץ בצורת קוד מקור; או
     2. שלאחרים תהיה הזכות לשנות אותו.
   4. זכויות הפצה עבור תכונות זמינות עם התוכנה.
    1. דרישות האפליקציות של Windows. אם אתה מתכנן להפוך את התוכנה שלך לזמינה ב- Microsoft Store, על התוכנה להתאים לאישור כפי שהוגדר ותואר בהסכם למפתחי אפליקציות, הזמין כרגע בכתובת: msdn.microsoft.com/he-il/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. מפות Bing. התוכנה עשויה להכיל תכונות שמקבלות תוכן כגון מפות, תמונות ונתונים אחרים באמצעות ממשק פיתוח האפליקציות ("API של 'מפות Bing'") של 'מפות Bing' (או מיתוג קודם) כדי ליצור דוחות המציגים נתונים מעל מפות, צילומי אוויר ותמונות משולבות. אם תכונות אלה כלולות, אתה רשאי להשתמש בתכונות אלה כדי ליצור ולהציג מסמכים דינמיים או סטטיים רק בשילוב ובאמצעות השיטות ואמצעי הגישה הכלולים בתוכנה. אינך רשאי להעתיק, לאחסן, לאחסן בארכיון או ליצור מסד נתונים של פרטי הישות הכוללים שמות, כתובות וקודים גאוגרפיים של עסקים הזמינים דרך ה- API של 'מפות Bing'. אתה רשאי להשתמש ב- API של 'מפות Bing' כדי לספק הוראות הגעה/ניתוב מבוססות חיישנים, ולא להשתמש בנתוני תנועה או ב- API של מפות במבט ממעוף הציפור ובתוכן המשויך, שנתונים אף הם לתנאים ולהתניות הנוספים הזמינים בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. ממשקי API נוספים של מיפוי. התוכנה עשויה להכיל ממשקי תכנות אפליקציות שמספקים מפות ותכונות מיפוי ושירותים נוספים שאינם מסופקים על-ידי Bing ("ממשקי API נוספים של מיפוי"). ממשקי API נוספים אלה של מיפוי נתונים לתנאים ולהתניות נוספים ועלולים להצריך תשלומים ל- Microsoft ו/או לספקי צד שלישי בהתאם לשימוש או להיקף השימוש בממשקי API נוספים אלה של מיפוי. תנאים והתניות אלה יסופקו כאשר תשיג את מפתחות הרשיון הנחוצים לשימוש בממשקי API נוספים אלה של מיפוי או כאשר תסקור או תקבל מסמכים הקשורים לשימוש בממשקי API נוספים כאלה של מיפוי.
 4. דחיפת הודעות. אין להשתמש בשירות דחיפת ההודעות של Microsoft כדי לשלוח הודעות הקריטיות לפעילות העסקית או כאלה העלולות להשפיע על נושאים של חיים ומוות, כולל אך ללא הגבלה, הודעות חיוניות הקשורות למכשיר או למצב רפואי. MICROSOFT דוחה מפורשות תביעות שהשימוש בשירות דחיפת ההודעות של MICROSOFT או אספקת הודעות באמצעות שירות דחיפת ההודעות של MICROSOFT יהיה ללא הפרעה, נטול שגיאות או מובטח לאספקה בזמן-אמת.
 5. API של מרחב שמות של דיבור. השימוש בפונקציונליות של זיהוי דיבור באמצעות ה- API של מרחב שמות של דיבור בתוכנה דורש תמיכה של שירות זיהוי דיבור. השירות עשוי לדרוש קישוריות רשת בזמן הזיהוי (למשל, בעת שימוש בדקדוק שהוגדר מראש). בנוסף, השירות עשוי לאסוף גם נתונים הקשורים לדיבור כדי לספק ולשפר את השירות. הנתונים הקשורים לדיבור עשויים להכיל, לדוגמה, מידע הקשור לגודל הדקדוק וצירופי מילים של מחרוזות בדקדוק.

  בנוסף, כדי שהמשתמש יוכל להשתמש בזיהוי דיבור בטלפון, עליו לקבל תחילה תנאי שימוש מסוימים. תנאי השימוש יודיעו למשתמש שהנתונים הקשורים לשימוש שלו בשירות זיהוי הדיבור ייאספו וישמשו לאספקה ולשיפור של השירות. אם המשתמש לא יקבל את תנאי השימוש והאפליקציה תנסה לבצע זיהוי דיבור, הפונקציה לא תפעל ותוחזר שגיאה לאפליקציה.
 6. שימוש ב- API. אנו עשויים לנטר ולאסוף נתונים הקשורים לשימוש של התוכנה ב- API כדי לספק, לשפר ולהתאים אישית מוצרים ושירותים של Microsoft. פרטי משתמש הקצה שנאספים על-ידי הניטור ואיסוף הנתונים של Microsoft הקשורים לשימוש של התוכנה שלך בממשקי API נתונים להצהרת הפרטיות הצרכנית של Microsoft.
 7. מסגרת מיקום. התוכנה עשויה להכיל רכיב של מסגרת מיקום המאפשר תמיכה בשירותי מיקום בתוכנות. בנוסף להגבלות האחרות בהסכם זה, עליך לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים התקפים בעת שימוש ברכיב מסגרת המיקום או בשאר התוכנה.
 8. גישה למזהה המכשיר. התוכנה עשויה להכיל רכיב המאפשר לתוכנות לגשת למזהה המכשיר של המכשיר שבו פועלת התוכנה. בנוסף להגבלות האחרות בהסכם זה, עליך לציית לכל החוקים והתקנות המקומיים התקפים בעת שימוש ברכיב הגישה למזהה המכשיר או בשאר התוכנה.
 9. תמיכה ב- PlayReady. התוכנה עשויה להכיל את האמולטור של Windows, המכיל את טכנולוגיית הגישה לתוכן של Microsoft PlayReady. בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן של Microsoft PlayReady כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, כולל תוכן המוגן בזכויות יוצרים. תוכנה זו משתמשת בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן המוגן באמצעות PlayReady ו/או לתוכן המוגן באמצעות WMDRM. Microsoft עשויה לשלול את היכולת של התוכנה לצרוך תוכן המוגן באמצעות PlayReady מסיבות הכוללות אך אינן מוגבלות ל- (i) במקרה של הפרה או הפרה אפשרית של טכנולוגיית PlayReady, (ii) שיפורים נרחבים יזומים, וכן (iii) אם בעלי התוכן דורש את השלילה מפני שהתוכנה אינה מצליחה לאכוף כהלכה מגבלות על שימוש בתוכן. אסור לשלילה להשפיע על תוכן לא מוגן או על התוכן המוגן באמצעות טכנולוגיות אחרות לגישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תדחה שדרוג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש את השדרוג וייתכן ולא תוכל להתקין עדכונים או שדרוגים אחרים של מערכת ההפעלה.
 10. מנהלי חבילות. התוכנה עשויה להכיל מנהלי חבילות, כגון NuGet, שמאפשרים לך להוריד חבילות תוכנה אחרות של Microsoft ושל גורמי צד שלישי אחרים לשימוש עם האפליקציה שלך. חבילות אלה נמצאות תחת רשיונות משלהן ואינן מכוסות בהסכם זה. Microsoft אינה מפיצה, מעניקה רשיון או מספקת אחריות לאף אחת מחבילות התוכן של צד שלישי.
 11. רכיבי גופנים. במהלך הפעלת התוכנה, אתה רשאי להשתמש בגופנים שלה כדי להציג ולהדפיס תוכן. אתה רשאי להטביע גופנים בתוכן רק בהתאם להגבלות ההטבעה בגופנים; ולהוריד אותם זמנית למדפסת או להתקן פלט אחר כדי לסייע בהדפסת תוכן.
 12. הודעה אודות התקן החזותי של H.264/AVD ותקן הווידאו של VC-1. תוכנה זו עשויה להכיל את טכנולוגיית הפענוח H.264/MPEG-4 AVC ו/או VD-1. ל- MPEG LA, L.L.C. נדרשת הודעה זו:
  • מוצר זה ניתן ברשיון במסגרת רשיונות תיק הפטנט של VC-1 עבור שימוש אישי ולא מסחרי של צרכן לצורך (i) קידוד וידאו בהתאם לתקנים שלעיל ("תקני וידאו״) ו/או (ii) פענוח וידאו של AVC‏ ו- VC-1 שקודד על-ידי צרכן העוסק בפעילות אישית ולא מסחרית או שהתקבל מספק וידאו שניתן לו רשיון לספק וידאו מסוג זה. אף אחד מהרשיונות לא חל על מוצר אחר כלשהו, גם אם מוצר כזה נכלל עם מוצר זה באותו פריט בודד. לא מוענק רשיון, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. מידע נוסף ניתן לקבל מ- MPEG LA, L.L.C. ראה WWW.MPEGLA.COM.
  למטרות הבהרה, הודעה זו אינה מגבילה או אוסרת את השימוש בתוכנה לשימושים עסקיים רגילים שהם אישיים לעסק זה ושאינם כוללים (i) הפצה מחדש של התוכנה לגורמי צד שלישי, או (ii) יצירה של תוכן באמצעות הטכנולוגיות התואמות לתקני וידאו לצורך הפצה לגורמי צד שלישי.
 13. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.
  1. הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. התוכנה מתחברת למערכות המחשב של Microsoft או של ספק שירות דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. במקרים מסוימים, באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. שימושך בתוכנה מהווה הסכמה שלך לכך ש- Microsoft עשויה לאסוף ולהשתמש במידע שלך כמתואר בהצהרת הפרטיות.
   1. פרטי מחשב. התכונה הבאה משתמשת בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירות מבוסס האינטרנט.
    • התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP). תוכנה זו משתמשת ב- CEIP. CEIP שולח באופן אוטומטי מידע ל- Microsoft אודות החומרה שלך והאופן שבו אתה משתמש בתוכנה. איננו משתמשים במידע זה כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר. CEIP יוריד באופן תקופתי גם קובץ קטן למחשב שלך. קובץ זה מסייע לנו לאסוף מידע אודות בעיות שבהן אתה נתקל במהלך השימוש בתוכנה. כאשר קיים מידע עזרה חדש זמין אודות הבעיות הוא יהיה ניתן להורדה אף הוא. כדי ללמוד עוד אודות CEIP וכיצד לבטל את הפעלתו, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • אישורים דיגיטליים. התוכנה משתמשת באישורים דיגיטליים. אישורים דיגיטליים אלה מאשרים את הזהות של משתמשי אינטרנט השולחים מידע הצפנה בתקן X.509. ניתן להשתמש בהם גם כדי לחתום באופן דיגיטלי על קבצים ופקודות מאקרו כדי לאמת את השלמות והמקור של תוכן הקבצים. התוכנה מקבלת אישורים ומעדכנת רשימות ביטולי אישורים באמצעות האינטרנט, כאשר הוא זמין.
    • דוחות שגיאה. התוכנה שולחת באופן אוטומטי דוחות שגיאה ל- Microsoft. דוחות אלה כוללים מידע אודות בעיות המתרחשות בתוכנה. לעתים הדוחות מכילים מידע אודות תוכנות אחרות המקיימות אינטראקציה עם התוכנה. הדוחות עשויים להכיל מידע אישי באופן לא מכוון. לדוגמה, דוח המכיל תמונת מצב של זיכרון מחשב עשוי להכיל את שמך. חלק ממסמך שאתה עובד עליו עשוי גם הוא להיכלל. Microsoft לא משתמשת במידע זה כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר. לקבלת מידע נוסף על דוחות שגיאה, ראה http://oca.microsoft.com/he/dcp20.asp.
    • ערכת אישור אפליקציות של Windows. כדי להבטיח שיש ברשותך את בדיקות האישור העדכניות ביותר, בעת הפעלתה, תוכנה זו בודקת באופן תקופתי את הקובץ של ערכת אישור האפליקציות של Windows באתר download.microsft.com כדי לבדוק אם קיים עדכון זמין. כשימצא עדכון, תוצג בפניך בקשה ויסופק לך קישור לאתר אינטרנט שבו תוכל להוריד את העדכון. אתה רשאי להשתמש בערכת אישור האפליקציות של Windows רק כדי לבדוק את התוכנות שלך לפני שליחתן לאישור אפשרי של Microsoft Windows ולצורך הכללתה ב- Microsoft Store. התוצאות שתקבל הן למטרות ידיעה בלבד. Microsoft אינה מחויבת (i) לספק לך אישור של Windows עבור התוכנות שלך ו/או (ii) לכלול את התוכנה שלך ב- Microsoft Store.
     • ניהול זכויות דיגיטלי של Microsoft עבור Silverlight.
      אם אתה משתמש ב- Silverlight כדי לגשת לתוכן המוגן באמצעות ניהול הזכויות הדיגיטלי (DRM) של Microsoft, כדי לאפשר לך להפעיל את התוכן, התוכנה עשויה באופן אוטומטי
      • לדרוש זכויות לשימוש במדיה משרת זכויות באינטרנט וכן
      • להוריד ולהתקין עדכוני DRM זמינים.
      למידע נוסף אודות תכונה זו, כולל הוראות לביטול ההפעלה של עדכונים אוטומטיים, עבור אל http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • תכונות Web Content. באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך. כדי לספק את התוכן, תכונות אלה שולחות ל- Microsoft את סוג מערכת ההפעלה, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש ואת סוג הדפדפן וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון, עזרה ו- Appshelp. באפשרותך לבחור לא להשתמש בתכונות אלה של תוכן אינטרנט.
   2. השימוש במידע. אנו עשויים להשתמש בפרטי המחשב, בדוחות שגיאה ובמידע CEIP כדי לשפר את התוכנות והשירותים שלנו. אנו גם עשויים לשתף אותם עם אחרים, כגון ספקי חומרה וספקי תוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של Microsoft.
   3. שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה בכל אופן שהוא העלול לפגוע בהם או לפגוע בשימוש של אחרים בהם. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, נתונים, חשבונות או רשתות כלשהם באמצעים כלשהם.
 14. היקף הרשיון. התוכנה מותקנת ברשיון ואינה נמכרת. הסכם זה מעניק לך רק זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. אלא אם כן החוק החל מעניק לך זכויות נוספות למרות הגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. כדי לעשות זאת, עליך לציית לכל ההגבלות הטכניות בתוכנה שמאפשרות לך להשתמש בה רק בדרכים מסוימות. אינך רשאי
  1. לעקוף הגבלות טכניות בתוכנה;
  2. לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק את התכונה, למעט במידה שמתיר החוק החל במפורש, למרות הגבלה זו;
  3. ליצור מספר רב יותר של עותקים מכפי שצוין בהסכם או מותר על-פי החוק החל, למרות הגבלה זו;
  4. לפרסם את התוכנה כדי לאפשר העתקתה על-ידי אחרים;
  5. להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה;
  6. להעביר את התוכנה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו; או
  7. להשתמש בתוכנה עבור שירותי אירוח תוכנות מסחריות.
 15. תוכנת ‎.NET FRAMEWORK. התוכנה מכילה את תוכנת Microsoft .NET Framework. תוכנה זו היא חלק מ- Windows. תנאי הרשיון של Windows חלים על השימוש שלך בתוכנת .NET Framework.
 16. עותק גיבוי. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של התוכנה. באפשרותך להשתמש בו כדי להתקין מחדש את התוכנה.
 17. תיעוד. כל אדם בעל גישה חוקית למחשב או לרשת פנימית עשוי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות עיון פנימי.
 18. הגבלות ייצוא. התוכנה כפופה לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב. עליך לציית לכל החוקים ותקנות הייצוא הפנימיים והבינלאומיים שחלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות בנוגע ליעדים, למשתמשי קצה ולשימוש קצה. לקבלת מידע נוסף, ראה www.microsoft.com/exporting.
 19. שירותי תמיכה. משום שתוכנה זו מסופקת "כפי שהיא", ייתכן שלא נספק שירותי תמיכה עבורה.
 20. ההסכם בשלמותו. הסכם זה, ותנאי התוספות, העדכונים, השירותים מבוססי האינטרנט ושירותי התמיכה שאתה משתמש בהם, הם ההסכם בשלמותו עבור התוכנה ושירותי התמיכה.
 21. החוק החל.
  1. ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא תלות בהתנגשויות בין חוקים. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ולעוולות, כפופות לחוקי המדינה שבה אתה גר.
  2. מחוץ לארצות הברית אם רכשת את התוכנה במדינה אחרת, החוקים של מדינה זו חלים.
 22. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לגורם שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת.
 23. הגבלת אחריות וחיובים. הרישיון לתוכנה מסופק "כמות שהיא". אתה נוטל את הסיכון הכרוך בשימוש בה. Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, Microsoft מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה.
  עבור אוסטרליה - מוקנות לך זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואף תנאי מתנאים אלה אינו מיועד להשפיע על זכויות אלה.
 24. הגבלה והחרגה של סעדים ופיצויי נזיקין. תוכל לקבל פיצוי מ- Microsoft ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של $5.00 של ארה“ב . לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.
  1. מגבלה זו חלה על
   1. כל נושא בהקשר לתוכנות, לשירותים, לתוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי או לתוכניות של צד שלישי; וכן
   2. טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.
   הגבלה זו חלה גם אם Microsoft ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינה חלה עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

לתשומת לבך: היות ותוכנה זו מופצת בקוויבק, קנדה, תנאי רשיון אלה מסופקים להלן בצרפתית.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

האם דף זה היה שימושי?
משוב נוסף?
תודה לך! אנו מודים לך על המשוב שסיפקת.
עקוב אחרינו Twitter בלוג Facebook Twitter בלוג Facebook WeChat שורה