MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

Microsoft Enterprise Windows illesztőkészítő készlet

 • Windows szoftverfejlesztői készlet Windows 10-hez
 • Windows illesztőkészítő készlet (WDK) Windows 10-hez
 • Visual C++ Build Tools 2015

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation vagy (az Ön lakhelyétől függően) annak egyik társvállalata és Ön között. Kérjük, olvassa el a feltételeket. A fent megnevezett szoftverre vonatkoznak, beleértve az adathordozót is, amelyen az érkezett, ha volt ilyen. A feltételek vonatkoznak továbbá a Microsoft-termék:

 • frissítésére,
 • bővítéseire,
 • internetes szolgáltatására és
 • támogatási szolgáltatására

kivéve, ha ezen elemekre más feltételek vonatkoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A szoftver használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a szoftvert.
*******************************************************************
Ha elfogadja és betartja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett végleges jogokat biztosítják Önnek.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.
  1. Telepítés és használat. Egy felhasználó tetszőleges példányszámban telepítheti és használhatja a szoftvert az Ön eszközein az Ön eszközillesztőinek és támogató összetevőinek tervezéséhez, fejlesztéséhez és teszteléséhez a DCHU által meghatározottak szerint. Továbbá telepítheti, használhatja és/vagy üzembe helyezheti egy hálózatkezelési rendszeren keresztül vagy egy asztali lemezkép részeként a szoftver bármely számú példányát a vállalati hálózaton belüli számítógépeken az Ön Microsoft operációs rendszeren futó eszközillesztőinek és támogató összetevőinek tervezéséhez, fejlesztéséhez és teszteléséhez a DCHU által meghatározottak szerint. Minden példánynak teljesnek kell lennie, és tartalmaznia kell a szerzői jogra és védjegyekre vonatkozó megjegyzéseket. A jelen licencfeltételek elfogadtatásán felül kötelezővé kell tennie a végfelhasználók számára, hogy elfogadják a szoftvert védő feltételeket is.
  2. A szoftverhez tartozó Microsoft-programok. A szoftver egyéb Microsoft-programokat is tartalmaz. Ezek használatára a jelen licencfeltételek vonatkoznak.
  3. Segédprogramok. A szoftver tartalmaz bizonyos összetevőket, amelyek a következő webhelyen található Segédprogramok listán szerepelnek: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. A szoftver adott kiadásától függően a szoftverrel kapott Segédprogramfájlok száma nem biztos, hogy megegyezik a Segédprogramok listán felsorolt Segédprogramok számával. Amennyiben a Segédprogramok listája adott fájlok esetén máshogy nem rendelkezik, lemásolhatja és telepítheti a szoftverrel kapott Segédprogramokat harmadik félhez tartozó gépekre. Ezen Segédprogramok kizárólag a jelen szoftver segítségével kifejlesztett programok és adatbázisok hibakereséséhez és üzembe helyezéséhez használhatók. A harmadik félhez tartozó gépre telepített összes Segédprogramot törölni kell, (i) ha végzett a programok hibakeresésével vagy üzembe helyezésével; vagy (ii) harminc (30) nappal a Segédprogramok a gépre való telepítését követően, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Elképzelhető, hogy időnként további fájlokat adunk hozzá ehhez a listához.
  4. Lemezképfájl-kiszolgálók listája. A szoftver tartalmazza a Visual C++ Build Tools 2015 alkalmazást. A szoftver olyan összetevőket is tartalmaz, amelyek a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838 webhelyen található Lemezképfájl-kiszolgálók listában vannak azonosítva. A Visual C++ Build Tools 2015 példányait, valamint a Lemezképfájl-kiszolgálók listában felsorolt fájlok példányait kizárólag az eszközillesztők fordítása, felépítése, ellenőrzése és archiválása céljából telepítheti a lemezképfájl-gépeire. Ezen összetevők kizárólag az Ön szervezetén belüli buildkészítő rendszerek létrehozásához és konfigurálásához használhatók az Ön belső buildkörnyezetének támogatása érdekében. Ezen összetevők nem biztosítanak külső forgalmazási jogokat egyik szoftverhez sem, és nem engedélyezik buildkörnyezetek szolgáltatásként való biztosítását harmadik felek számára. Elképzelhető, hogy időnként további fájlokat adunk hozzá ehhez a listához.
  5. Harmadik féltől származó programok. A szoftver olyan, harmadik féltől származó kódot is tartalmazhat, amelyek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, nem pedig a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó kóddal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál, és a szoftverhez tartozó credits.rtf vagy ThirdPartyNotices.txt fájlban található.
 2. TOVÁBBI LICENCKÖVETELMÉNYEK ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSI JOGOK.
  1. Terjeszthető kód. A szoftver olyan kódot tartalmaz, melyet az alábbi feltételek betartása mellett terjeszthet az Ön által fejlesztett programokban.
   1. Használati és terjesztési jogok. A kód és az alább felsorolt szövegfájlok elnevezése a „Terjeszthető kód”.
    1. REDIST.TXT fájlok. Másolhatja és terjesztheti a REDIST.TXT fájlokban felsorolt kódokat objektumkód formájában, illetve a következő webhelyen található REDIST listán szereplő bármely fájlt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Harmadik fél általi terjesztés. Az Ön programjainak terjesztői az adott programok részeként másolhatják és terjeszthetik a Terjeszthető kódot
   2. Terjesztési követelmények. Az Ön által terjesztett bármilyen Terjeszthető kód esetében Önnek az alábbiakat kell tennie:
    1. saját programjaiban a kódot jelentős elsődleges funkcionalitással kell bővítenie;
    2. bármely, .lib fájlkiterjesztésű Terjeszthető kód esetén csak az ilyen Terjeszthető kód futtatásának eredményeit terjeszteni a programhoz mellékelt kapcsolószerkesztőn keresztül;
    3. egy telepítőprogramban felhasznált Terjeszthető kódot csak a telepítőprogram részeként, módosítások nélkül terjeszteni;
    4. kötelezővé kell tennie a terjesztők és a külső végfelhasználók számára az olyan feltételek elfogadását, amelyek legalább olyan mértékben védik a Terjeszthető kódot, mint ez a szerződés;
    5. saját szerzői jogi megjegyzéseit megfelelően szerepeltetnie kell a programokban; valamint
    6. a Microsoftot kártalanítania, mentesítenie és védenie kell minden olyan követeléstől (ideértve az ügyvédi munkadíjakat is), amely az Ön programjainak forgalmazásából vagy használatából ered.
   3. Terjesztési megkötések. Ön nem jogosult a következőkre
    1. a Terjeszthető kódban található bármilyen szerzői jogi figyelmeztetés, illetve szabadalmi vagy védjegyre vonatkozó megjegyzés módosítása;
    2. a Microsoft védjegyeinek a saját programjai nevében, illetve olyan módon történő használata, ami azt sugallja, hogy a programjai a Microsofttól származnak vagy azokat a Microsoft támogatja;
    3. a Terjeszthető kód terjesztése Windows-platformtól eltérő platformon való futtatás céljából;
    4. a Terjeszthető kód rosszindulatú, megtévesztő vagy törvényellenes programokban való felhasználása; illetve
    5. a Terjeszthető kód forráskódjának módosítása vagy terjesztése oly módon, hogy bármely része egy Kizárt licenc hatálya alá kerüljön. Kizárt licenc bármely olyan licenc, amely a hatálya alá eső szoftver használatára, módosítására vagy terjesztésére vonatkozó feltételben előírja azt, hogy
     1. az ilyen kódot forráskód formájában kell közzétenni vagy terjeszteni; illetve
     2. mások is rendelkeznek a kód módosításának jogával.
   4. A szoftverrel elérhetővé tett szolgáltatásokra vonatkozó terjesztési jogok.
    1. Windows-alkalmazásokra vonatkozó követelmények. Ha a programját elérhetővé kívánja tenni a Microsoft Store áruházban, akkor annak az Alkalmazásfejlesztői szerződésben leírtak és meghatározottak szerint meg kell felelnie a Minősítésnek. Az Alkalmazásfejlesztői szerződés jelenleg a következő címen érhető el: msdn.microsoft.com/hu-hu/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing Térképek. A szoftver olyan szolgáltatásokat tartalmazhat, amelyek tartalmakat (térképeket, képeket és egyéb adatokat) kérhetnek le a Bing Térképek (vagy annak jogutódja) alkalmazásprogramozási felületén (a „Bing Térképek API-n”) keresztül a térképeken, illetve légi és hibrid felvételeken adatokat megjelenítő jelentések létrehozása céljából. Ha ezek a szolgáltatások elérhetők, akkor csak a szoftverbe integrált módszerek és hozzáférési módok segítségével használhatja azokat dinamikus vagy statikus dokumentumok létrehozásához vagy megtekintéséhez. Egyéb módokon nem másolhat, tárolhat, archiválhat és nem hozhat létre adatbázist az entitásadatokról, beleértve a vállalatok Bing Térképek API-n keresztül elérhető nevét, címét és geokódját. Nem használhatja a Bing Térképek API-t érzékelőn alapuló helymeghatározás/útvonaltervezés biztosításához, és nem használhatja a Közúti forgalmi adatok vagy a Madártávlati térképek API-jait sem. A kapcsolódó tartalmak szintén a következő webhelyen található feltételek és kikötések hatálya alá esnek: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. További térképezési API-k. A szoftver alkalmazásprogramozási felületeket tartalmazhat, amelyek nem a Bing által kínált térképeket és kapcsolódó térképezési funkciókat és szolgáltatásokat biztosítanak („További térképezési API-k”). Ezek a További térképezési API-k további feltételek és kikötések hatálya alá esnek, valamint díjfizetési kötelezettséget vonhatnak maguk után a Microsoft és/vagy külső szolgáltatók részére a További térképezési API-k használata vagy a használatuk mértéke alapján. Ezeket a feltételeket és kikötéseket a További térképezési API-k használatához szükséges licenckulcsok beszerzésekor, vagy a használatukra vonatkozó dokumentáció áttekintésekor vagy kézhezvételekor kapja meg.
 4. Leküldéses értesítések. A Microsoft leküldéses értesítéseket kezelő szolgáltatása nem használható kritikus vagy létfontosságú ügyeket befolyásoló értesítések küldésére, korlátozás nélkül beleértve az orvostechnikai eszközökkel vagy egészségügyi állapottal kapcsolatos kritikus értesítéseket is. A MICROSOFT KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA, HOGY A MICROSOFT LEKÜLDÉSES ÉRTESÍTÉSEKET KEZELŐ SZOLGÁLTATÁSA VAGY A MICROSOFT LEKÜLDÉSES ÉRTESÍTÉSEKET KEZELŐ SZOLGÁLTATÁSA ÉRTESÍTÉSEINEK KÉZBESÍTÉSE FOLYAMATOS, HIBA NÉLKÜLI VAGY GARANTÁLTAN VALÓS IDŐBEN TÖRTÉNIK.
 5. Beszédfelismerési névtér API-ja. A beszédfelismerési funkcionalitásnak a Beszédfelismerési névtér API-jain keresztül egy programban történő használatához egy beszédfelismerési szolgáltatás támogatására van szükség. A szolgáltatásnak a felismerés idejére hálózati kapcsolatra lehet szüksége (pl. előre meghatározott szintaxis használatakor). Ezenfelül a szolgáltatás beszéddel kapcsolatos adatokat is gyűjthet a szolgáltatás biztosítása és fejlesztése érdekében. A beszéddel kapcsolatos adatok többek között a szintaxis méretével kapcsolatos adatokat és a szintaxisban szereplő karakterlánc-kifejezéseket tartalmazhatják.

  Emellett a telefonok beszédfelismerés funkciójának használatához a felhasználónak először el kell fogadnia bizonyos használati feltételeket. A használati feltételek tájékoztatják a felhasználót arról, hogy a rendszer adatokat gyűjt a beszédfelismerési szolgáltatás használatával kapcsolatban a szolgáltatás biztosítása és fejlesztése érdekében. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a használati feltételeket, és az alkalmazás megkísérli a beszédfelismerést, a művelet nem lesz végrehajtva, és a rendszer hibaüzenetet küld vissza az alkalmazásnak.
 6. Az API használata. Elképzelhető, hogy a Microsoft termékeinek és szolgáltatásainak biztosítása, fejlesztése és személyre szabása érdekében megfigyeljük egy program API-használatát és adatokat gyűjtünk róla. A Microsoft által a program API-használatával kapcsolatos adatainak megfigyelése és gyűjtése során szerzett végfelhasználói adatokra a Microsoft felhasználói adatvédelmi nyilatkozata érvényes.
 7. Helymeghatározási keretrendszer. A szoftver helymeghatározási keretrendszer összetevőt tartalmazhat, amely engedélyezi a helymeghatározási szolgáltatások támogatását a programokban. A jelen szerződés egyéb korlátozásai mellett a helymeghatározási keretrendszer összetevő vagy a szoftver többi részének használatakor be kell tartania minden vonatkozó helyi jogszabályt és szabályozást.
 8. Hozzáférés az eszközazonosítóhoz. Előfordulhat, hogy a szoftver egy olyan összetevőt tartalmaz, amely engedélyezi a programok számára az azokat futtató eszköz eszközazonosítójához való hozzáférést. A jelen szerződés egyéb korlátozásai mellett az eszközazonosító hozzáférési összetevő vagy a szoftver többi részének használatakor be kell tartania minden vonatkozó helyi jogszabályt és szabályozást.
 9. PlayReady-támogatás. A szoftver részét képezheti a Windows Emulator, amely tartalmazza a Microsoft PlayReady tartalom-hozzáférési technológiáját. A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady tartalom-hozzáférési technológia használatával védik meg szellemi tulajdonukat, beleértve a szerzői jog védelme alatt álló tartalmakat. Ez a szoftver a PlayReady technológia használatával fér hozzá a PlayReady- és/vagy WMDRM-védelemmel ellátott tartalmakhoz. A Microsoft úgy dönthet, hogy visszavonja a szoftver PlayReady-védelemmel ellátott tartalmak felhasználására vonatkozó képességét, többek között a következő okokból: (i) a PlayReady technológia feltörése vagy feltörésére tett kísérlet, (ii) proaktív robosztussági fejlesztések vagy (iii) ha a Tartalomtulajdonosok a visszavonást kérik, mert a szoftver nem képes megfelelően betartatni a tartalom használatára vonatkozó korlátozásokat. A visszavonás nincs hatással a nem védett vagy az egyéb tartalom-hozzáférési technológiák által védett tartalmakra. A tartalomtulajdonosok a PlayReady frissítését igényelhetik a tartalmaikhoz való hozzáféréshez. Ha elutasítja a frissítést, akkor nem férhet hozzá a frissítést igénylő tartalmakhoz, továbbá előfordulhat, hogy nem telepítheti az operációs rendszer egyéb frissítéseit.
 10. Csomagkezelők. A szoftver csomagkezelőket tartalmazhat (pl. NuGet), amelyek lehetővé teszik a Microsofttól vagy harmadik féltől származó egyéb szoftvercsomagok letöltését az alkalmazással való használatra. A csomagokra a saját licencük, és nem a jelen szerződés vonatkozik. A Microsoft nem terjeszti, nem licenceli és nem vállal garanciát semmilyen harmadik féltől származó csomagra.
 11. Betűtípus összetevők. Amíg a szoftver fut, használhatja a betűtípusait tartalmak megjelenítésére és nyomtatására. Csak a betűtípusok beágyazási korlátozásainak megfelelően ágyazhat be betűtípusokat a tartalmakba; és töltheti le azokat ideiglenesen egy nyomtatóra vagy egyéb kimeneti eszközre a tartalom nyomtatásának elősegítése érdekében.
 12. A H.264/AVD képi szabvánnyal és a VC-1 videoszabvánnyal kapcsolatos értesítés. Ez a szoftver tartalmazhatja a H.264/MPEG-4 AVC és/vagy a VD-1 dekódolási technológiát. Az alábbi értesítést az MPEG LA, L.L.C. elvárásainak eleget téve közöljük:
  • EZT A TERMÉKET AZ AVC ÉS A VC-1 SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA EGY MAGÁNSZEMÉLYNEK ADJUK LICENCBE (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC ÉS VC-1 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FOGYASZTÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY ILYEN VIDEOANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. A LICENCEK EGYIKE SEM TERJED KI SEMMILYEN MÁS TERMÉKRE, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY JELEN TERMÉK ILYEN TERMÉKET TARTALMAZ-E. MÁS FELHASZNÁLÁSRA A JOGTULAJDONOS NEM BIZTOSÍT KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT LICENCET. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON AZ MPEG LA, LLC-HEZ. LÁSD: WWW.MPEGLA.COM.
  Kizárólag a félreértések elkerülése érdekében: a jelen jogi nyilatkozat nem korlátozza és nem tiltja meg a szoftver olyan normál üzleti célú használatát, amely személyes használatnak minősül az adott vállalkozásra nézve, feltéve, hogy ez a használat nem terjed ki a következőkre: (i) a szoftver továbbterjesztésére harmadik felek számára, illetve (ii) a VIDEOSZABVÁNYOKNAK megfelelő technológiákkal harmadik feleknek terjesztendő anyag létrehozására.
 13. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a szoftverrel együtt internetalapú szolgáltatásokat is nyújt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.
  1. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. A szoftver az interneten keresztül csatlakozik a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszeréhez. Bizonyos esetekben nem kap külön értesítést a csatlakozásról. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. A Microsoft az adatokat nem használja azonosításra és kapcsolatfelvételre. További információért tekintse át a következő webhelyen található Adatvédelmi nyilatkozatot: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. A szoftver használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft adatokat gyűjtsön Önről, és felhasználja azokat az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett módon.
   1. Számítógép-információk. Az alábbi szolgáltatások internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszereknek számítógép-információkat küldenek. Ilyen információk az IP-címe, az operációs rendszer és a böngésző típusa, a használt szoftver neve és verziója, valamint azon eszköz nyelvi kódja, amelyre a szoftvert telepítette. A Microsoft az internetalapú szolgáltatásai biztosításához használja ezeket az információkat.
    • Felhasználói élmény fokozása program (CEIP). Ez a szoftver CEIP-et használ. A CEIP automatikusan adatokat küld a Microsoftnak a hardveréről és a szoftverhasználati szokásairól. Ezeket az adatokat nem használjuk azonosításra és kapcsolatfelvételre. A CEIP rendszeresen letölt egy kisméretű fájlt is a számítógépére. Ez a fájl a szoftver használata során felmerülő problémákkal kapcsolatos adatokat segít összegyűjteni. A program új súgóinformációkat is automatikusan letölt a hibákról, ha vannak. További információ a CEIP-ről és a kikapcsolásáról: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitális tanúsítványok. Ez a szoftver digitális tanúsítványokat használ. Ezek a digitális tanúsítványok az X.509-es szabványos titkosítási információk küldésével erősítik meg az internetes felhasználók identitását. Ezek használhatók fájlok és makrók digitális aláírására is a fájltartalmak sértetlenségének és eredetének igazolásához. A szoftver lekéri a tanúsítványokat, és frissíti a visszavont tanúsítványok listáit az internetről, ha van elérhető frissítés.
    • Hibajelentések. A szoftver automatikusan hibajelentéseket küld a Microsoftnak. Ezek a jelentések a szoftverben előforduló problémákról tartalmaznak információkat. Bizonyos esetekben a jelentések más, a szoftverrel kommunikáló programokról is tartalmaznak információkat. A jelentések egyes esetekben nem szándékosan személyes adatokat is tartalmazhatnak. Például egy, a számítógép memóriájáról készült pillanatfelvételt tartalmazó jelentésben szerepelhet a neve. Bekerülhet a jelentésbe egy éppen használt dokumentum valamely része is. A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására vagy kapcsolatfelvételre. További információ a hibajelentésekről: http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Windows alkalmazásminősítő készlet. Annak biztosításához, hogy a legújabb tanúsítványtesztekkel rendelkezzen, a szoftver elinduláskor rendszeresen ellenőrzi a Windows alkalmazásminősítő készlet fájljához elérhető frissítéseket a download.microsoft.com webhelyen. Ha van elérhető frissítés, a program jelzi ezt, és felajánl egy hivatkozást, amely arra a webhelyre mutat, ahonnan letöltheti a frissítést. A Windows alkalmazásminősítő készlet kizárólag arra használható, hogy tesztelje a programjait, mielőtt beküldené őket a Microsoft Windows tanúsítvány megszerzése, valamint a Microsoft Store-ba való bekerülés céljából. A kapott eredmények csak tájékoztatásul szolgálnak. A Microsoft nem köteles (i) Windows tanúsítványt biztosítani a programjaihoz és/vagy (ii) felvenni a programját a Microsoft Store-ba.
     • Microsoft digitális jogkezelési technológia a Silverlight esetében.
      Ha Silverlight segítségével nyit meg a Microsoft digitális jogkezelési technológiával (DRM) védett tartalmat, hogy azt lejátssza, előfordulhat, hogy a szoftver automatikusan
      • médiahasználati jogokat kér egy internetes jogkezelő kiszolgálóról, és
      • letölti és telepíti a DRM frissítéseit.
      További információ erről a szolgáltatásról, egyebek között az Automatikus frissítések kikapcsolására szolgáló utasítások: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Webes tartalmat biztosító szolgáltatások. A szoftver szolgáltatásai képesek letölteni kapcsolódó tartalmakat a Microsofttól, és biztosítani azokat Ön számára. A tartalom biztosításához ezek a szolgáltatások elküldik a Microsoftnak az operációs rendszer típusát, a használt szoftver nevét és verzióját, a böngésző típusát és annak az eszköznek a nyelvi kódját, amelyre telepítette a szoftvert. Ilyen szolgáltatások például a ClipArt, a sablonok, az online oktatás, a súgó és az Alkalmazássúgó. Dönthet úgy is, hogy nem kívánja használni ezeket a webes tartalmat biztosító szolgáltatásokat.
   2. Az adatok felhasználása. A számítógép-információkat, a hibajelentéseket és a CEIP-információkat a szoftver és a szolgáltatások javítására használjuk. Az információkat másokkal, például hardver- és szoftver-forgalmazókkal is megoszthatjuk. Az információkat arra használhatják, hogy a termékeik jobban működjenek együtt a Microsoft-szoftverekkel.
   3. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Tilos ezen szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amelynek következtében azok károsodhatnak, illetve amely zavarhatja e szolgáltatások bármely más fél általi használatát. A szolgáltatásokkal semmilyen módon nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni egyetlen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz sem.
 14. A LICENC HATÓKÖRE. A szoftvert csak licenceli, nem vásárolta meg. A jelen szerződés csupán a szoftver használatára biztosít Önnek bizonyos jogokat. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak Önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Be kell tartania az alábbi korlátozásokat:
  1. nem kerülheti meg a szoftver semelyik technikai korlátozását;
  2. nem fordíthatja, és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik;
  3. nem készíthet több másolatot az szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;
  4. nem teheti közzé a szoftvert azért, hogy azt mások lemásolják;
  5. nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe a szoftvert;
  6. nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre; továbbá
  7. nem használhatja a szoftvert kereskedelmi szoftverüzemeltetési szolgáltatásokra.
 15. .NET-KERETRENDSZER SZOFTVER. A szoftver tartalmazza a Microsoft .NET-keretrendszer szoftvert. Ez a szoftver a Windows része. A Windows licencfeltételei vonatkoznak a .NET-keretrendszer szoftver használatára is.
 16. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egy biztonsági másolatot készíthet. Csak a szoftver újratelepítéséhez használhatja.
 17. DOKUMENTÁCIÓ. A dokumentációt belső használatra, tájékoztatási céllal bárki másolhatja és használhatja, akinek érvényes hozzáférése van a számítógépéhez.
 18. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és ‑előírásai vonatkoznak. Ön köteles betartani minden országos és nemzetközi törvényi előírást és más jogszabályt, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és használatra vonatkozó korlátozásokat is. További tudnivalók: www.microsoft.com/exporting.
 19. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotban” áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.
 20. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések és az Ön által használt internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.
 21. ALKALMAZANDÓ JOG.
  1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésében és annak megsértésével kapcsolatos panaszok tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb panasz tekintetében az Ön lakhely szerinti államának törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos panaszokat, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a vétségeket.
  2. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.
 22. HATÁLYOS JOG. Ezen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Lehetséges, hogy az Ön országának jogszabályai egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának jogszabályai ezt nem engedélyezik.
 23. FELELŐSSÉGELHÁRÍTÁS. A licenc a szoftverre annak „adott állapotában” vonatkozik. A szoftver használatából eredő kockázatokat a felhasználó viseli. A Microsoft nem vállal semmilyen kifejezett jótállást, garanciákat vagy feltételeket. A helyi jogszabályok szerint Ön további fogyasztói jogokkal vagy törvényes garanciákkal is rendelkezhet, amelyeket a szerződés nem módosíthat. A Microsoft ezúton, a helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a forgalmazhatóságra, az adott célra való megfelelőségre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármiféle vélelmezett szavatosságot.
  AUSZTRÁLIÁBAN – Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen feltételeknek nem célja ezen jogainak csorbítása.
 24. KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A Microsofttól és a beszállítóitól csak közvetlen, legfeljebb 5 amerikai dolláros kár esetén követelhet kártérítést. Nem követelhet kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a rendkívüli, a közvetett és a véletlenszerű károkat is.
  1. A jelen korlátozás a következőkre érvényes:
   1. bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) és harmadik fél programjával kapcsolatos ügy; továbbá
   2. szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más vétséggel kapcsolatos panaszra a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.
   Ez akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Lehetséges, hogy a fenti korlátozás, illetve kizárás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Ne feledje: Minthogy a szoftvert Kanada Quebec államában is terjesztik, a licencfeltételek alább franciául is megtalálhatók.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

A Windows 10 1703-as verziójához készült EWDK a Visual C++ Build Tools 2015 szoftverrel

A Windows 10 1607-es verziójához készült EWDK a Visual C++ Build Tools 2015 szoftverrel

Hasznos volt ez az oldal?
Van további visszajelzése?
Köszönjük. Nagyra értékeljük visszajelzését.
Kövessen minket Twitter Blog Facebook Twitter Blog Facebook WeChat line