David N. Blank-Edelman

SRE

Connect

Biografi

David har over 30 års erfaring innenfor SRE/DevOps/-systemadministrasjonsfeltet i store flerplattformmljøer. Han er forfatteren av O'Reilly Otter-boken (Automating Systems Administration with Perl) og redaktøren/kuratoren for «Seeking SRE: Conversations on Running Production Systems at Scale» (utgitt av O'Reilly i august 2018). David er en med-grunnleggerne av det nå globale settet av SREcon-konferanser.

Ferdigheter

  • Site Reliability Engineering (SRE)
  • DevOps/SysAdmin
  • Beste praksiser for Operations
  • Perl