Jessica Frazelle

Linux / åpen kilde

Connect

Biografi

Jessie Frazelle har jobbet som vedlikeholder av Docker, bidragsyter for Runc, Golang, Kubernetes og Linux-kjernen i tillegg til andre prosjekter. Hun er kjent for sitt arbeid med Docker-prosjektet, hennes arbeid med å gjøre beholdere sikrere og for å kjøre alt i beholdere på skrivebordmaskinen sin.

Hun bygde nettstedet contained.af for å vise at beholdere kan sikres hvis de er riktig konfigurert og for å lære mennesker om oppbygningen til Linux.

Hun er veldig glad i syscalls og seccomp. Hun elsker også LDFLAGS og LD_PRELOAD og syns at kompilering av binærtall på mange millioner forskjellige måter og terribadhacking er moro.

Ferdigheter

  • Beholdere
  • Sikkerhet
  • Linux
  • Åpen kilde