John Papa

JavaScript / Node.js / Web

Connect

Biografi

John Papa er en dedikert far og ektemann, en Principal Developer Advocate ved Microsoft og en alumnus av programmene Google Developer Expert, Microsoft RD og MVP. Hans lidenskaper er utvikling og undervisning av moderne Internett-teknologier og alt som har å gjøre med Disney i sammen med familien. John er en av vertene av den populære podcasten Adventures in Angular, forfatter av Angular Style Guide og mange populære Pluralsight-kurs.

Ferdigheter

  • JavaScript
  • Node.js
  • Vinkelformet
  • Vue
  • TypeScript
  • Arkitektur

Mine prosjekter