Joylynn Kirui

Cybersecurity

Connect

Biografi

Joylynn Kirui er forkjemper for informasjonssikkerhet og tror på å styrke utviklere og brukere generelt i anbefalt fremgangsmåte for sikkerhet. Hun har lang erfaring med sikkerhetstesting av nett- og mobilapper, DevSecOps og GSM-sikkerhet gjennom å fra før av ha jobbet i telekombransjen i 6 år. Hun er opptatt av å gi veiledning, og av å gi studenter opplæring og styrke. Hun holdt innlegg på flere konferanser der hun har delt kunnskapen om cybersikkerhet og programvareutvikling. Hun er blant de 50 beste kvinnelige finalistene i Cyber Security Africa 2020 og ble årets kvinnelige hacker i Afrika i 2020. Hun er senior talsperson for skysikkerhet hos Microsoft, basert i Nairobi, Kenya.

Ferdigheter

  • DevSecOps
  • Programsikkerhet
  • Sikkerhet for infrastruktur
  • Mobilappsikkerhet
  • IoT-sikkerhet
  • Sikkerhetsanalyse
  • Inntrengingstesting