Lims Wang

Oppstartsbedrifter/produktadministerasjon/arkitektur

Connect

Biografi

Jeg er for tiden CTO for Microsoft Scalup Beijing, ansvarlig for oppstartsvirksomhetteknologi innen Azure, industrielle innovasjonsløsninger og bygging av oppstarts-økosystemet i Kina. Jeg har arbeidet i Microsoft i seks år, som pioner for Microsofts skyteknologi i KIna, ansvarlig for Azureskyen og relaterte produktlandinger, salgsfremmende tiltak og strategisk samarbeid med partnere. Før jeg arbeidet for Microsoft, arbeidet hos Intel, Dell, HP og andre større foretak som arbeidet med ledelsesposisjoner i entrepriseløsninger.

Ferdigheter

  • Hypersky-arkitektur og design
  • Produktadministrasjon
  • IOT