Steven Murawski

Cloud Native

Connect

Biografi

Steven er en Principal Cloud Developer Advocate ved Microsoft. Steven er en åpen kilde-utvikler som utforsker grensene til WebAssembly i det skybaserte økosystemet.

Før han begynte hos Microsoft var Steven Principal Software Development Engineer ved Chef og en Site Reliability Engineer ved Stack Overflow. Da han jobbet ved Stack Overflow, var Steven banebryter for bruken av PowerShell Desired State Configuration.

Du finner Steven ved flere konferanser, i tillegg til at han er en hyppig gjest i podcaster som handler om emner rundt operasjoner og DevOps.

Ferdigheter

  • Utviklingsoperasjoner
  • Distribuerte systemer
  • PowerShell
  • Ruby
  • Rust
  • WebAssembly

Mine prosjekter