Steven Murawski

DevOps

Connect

Biografi

Steven er en Principal Cloud Developer Advocate ved Microsoft. Steven fokuserer på DevOps-scenarier med Azure (mer fra operasjonsiden). Steven er et aktivt medlem av fellesskapene Chef og WinOps og en vedlikeholder av flere åpen kilde-prosjekter, inkludert Chef, Habitat og Test-Kitchen.

Før han begynte hos Microsoft var Steven Principal Software Development Engineer ved Chef og en Site Reliability Engineer ved Stack Overflow. Da han jobbet ved Stack Overflow, var Steven banebryter for bruken av PowerShell Desired State Configuration.

Du finner Steven ved flere konferanser, i tillegg til at han er en hyppig gjest i podcaster som handler om emner rundt operasjoner og DevOps.

Ferdigheter

  • Utviklingsoperasjoner
  • Build og lansering
  • Distribuerte systemer
  • PowerShell
  • Ruby
  • Rust
  • Windows Server
  • Linux

Mine prosjekter