Optimaliser appens oppdagbarhet i Microsoft Store på Windows

Rumsha Siddiqui

Gratulerer med å starte appens reise inn i Microsoft Store! Du har en flott app, og neste trinn er å sørge for at kundene kan finne og lære mer om den.

På samme måte som metadata og sideinformasjon er viktig for å oppdage egenskapene dine på nettet, er metadataene du oppgir gjennom Partnersenter, avgjørende for oppdagelse og kundeengasjement i Microsoft Store på Windows.

Vurder følgende anbefalte fremgangsmåter for å sikre at produktoppføringen inneholder omfattende og relevant informasjon, noe som gjør det enklere for kundene å finne Windows-appen:

Produktnavn

  • Dette er navnet som vises som tittelen på appen i hele Store, inkludert søkeresultater.
  • Bruk et enkelt og unikt navn for å hjelpe kunder med å identifisere og skille mellom produktet.
  • Ikke bruk et generisk uttrykk for appens navn, for eksempel «Spill», «Produktivitet» eller «Helse». Bruk i stedet et navn som hjelper appen til å skille seg ut!
  • Appikonet er det første visualobjektet kundene ser og bruker til å identifisere og forholde seg til appen. Invester i å utforme et særegent og gjenkjennelig ikon for å hjelpe kunder med raskt å finne og koble til Windows-appen.

Beskrivelse

  • Opprett en fengende kort beskrivelse eller slagord for raskt å engasjere brukere når de besøker appens PDP.
  • Invester tid i å sikre at den lange beskrivelsen inneholder følgende: (1) Relevante nøkkelord og informasjon om appen, for eksempel funksjoner, unike funksjoner, hvordan du abonnerer og annen informasjon som kan hjelpe kundene med å forstå funksjonen og funksjonene i appen på en bedre måte. (2) Oppdatert informasjon om appen ved å sørge for at informasjonen blir sann for fremtidige versjoner av appen og ved å opprette en ny innsending for den oppdaterte versjonen av appen. (3) Hvis appen tilbyr medier, bør du vurdere å inkludere populære sjangere som tilbys.

Søkeord

  • Inkluder variasjoner av appnavnet som kunder kan bruke til å referere til det. Vurder for eksempel akronymer eller kortformnavn for appen. Vurder akronymer eller kortformnavn for appen. En kunde kan for eksempel søke etter Microsoft Teams ved hjelp av begrepene «Teams», «Windows Teams» eller «MS Teams».
  • Fokuser på begreper som er relevante for appen, samtidig som du unngår generiske termer som kan gjelde for de fleste andre produkter. Et relevant begrep for appen kan for eksempel være «labyrint», mens et generisk begrep ville vært «spill».
  • Send inn enkeltord som gjenspeiler appen din på egen hånd. Prøv for eksempel «penn» i stedet for «penneverktøy».

Skjermbilder

  • Selv om skjermbilder ikke forbedrer synligheten per se, er de viktige for å engasjere kunder og konvertere dem til brukere av appen din. Vurder å vise de viktigste funksjonene og funksjonene i Windows-appen for å hjelpe brukerne med å forstå hva produktet tilbyr. Vi anbefaler minst fire skjermbilder.

Planlegging av informasjonen som skal vises som metadata for appen, er et viktig trinn i publiseringsprosessen. Kontroller at du også følger Microsoft Store-policyer når du planlegger metadataene dine.

Hvis du vil ha mer veiledning om hvordan du navigerer gjennom Partnersenter, kan du se partnersenterdokumentasjonen.