Inndata og enheter

Ikoner for inndata og enhet for UWP-apper

UWP-apper håndterer en rekke inndata og kjører på en rekke enheter automatisk. Du trenger ikke gjøre noe ekstra for å aktivere inndata via berøring eller få appen til å kjøre på en telefon, for eksempel.

Men det finnes tilfeller der du kanskje vil optimalisere appen for bestemte typer inndata eller enheter. Hvis du for eksempel oppretter en malingsapp, vil du kanskje tilpasse måten du håndterer inndata for pennen på.

Utformings- og kodingsinstruksjonene i denne delen hjelper deg med å tilpasse UWP-appen for bestemte typer inndata og enheter.

Inndata og samhandlinger

UWP bruker et system for "smart" kontekstavhengig samhandling, som i de fleste tilfeller fjerner behovet for individuell håndtering av unike typer inndata som mottas av appen.

Hvis du gjør deg kjent med hver type inndataenhet og dens virkemåter, funksjoner og begrensninger når den er knyttet til en bestemt formfaktor, vil det hjelpe deg med å bestemme om plattformkontrollene og -fordelene er tilstrekkelige for appen, eller om du bør formidle tilpassede samhandlingsfunksjoner.

Enheter

Hvis du gjør deg kjent med enheter som støtter UWP-apper, vil det hjelpe deg med å formidle den beste brukeropplevelsen for hver formfaktor. Når du utformer for en bestemt enhet, må du ta viktige hensyn, for eksempel hvordan appen vil vises på den enheten, hvor, når og hvordan appen skal brukes på enheten, og hvordan brukeren skal kommunisere med enheten.

Var denne siden nyttig?
Har du flere tilbakemeldinger?
Takk! Vi setter pris på at du gir oss tilbakemelding.