Verktøy

Bruk WinDbg til å feilsøke Win32-apper og Windows-drivere.

Bruk feilsøkingsprogrammet i Visual Studio til å se virkemåten for kjøring av appen og finne logiske feil.

Generelle retningslinjer for feilsøking

Opprett et grunnleggende, hendelsesdrevet feilsøkingsprogram som venter på feilsøkingshendelser, forårsaker stoppunktsunntak og overfører kontrollen til feilsøkingsprogrammet.

Legg til feilbehandlingskode i appen for å gjenopprette uventede feil på en elegant måte.

Bruk et XML-manifest for å definere hendelsene du ønsker å publisere i kanal eller ETW-økt for å spore eller logge hendelser for feilsøking.

Kontroller håndteringen av programvare og maskinvareunntak, og tilby støtte for feilsøkingsprogrammer, på tvers av alle programmeringsspråk og maskiner.

Diagnostiser om app henger og vranglåses ved å hente en ventekjede for én eller flere tråder og synkroniseringsobjekter.

Gå til og behandle informasjon om utvidet prosessorfunksjon og -status, inkludert Intel AVX. Denne funksjonen er for apper som gjør mye bruk av flytpunktsberegning.

Feilsøking i Visual Studio

Bruk vanlige teknikker for feilsøking for apper som bruker CLR (Common Language Runtime) som mål.

Bruk vanlige feilsøking teknikker for opprinnelige apper og Win32-apper som er skrevet i C++.

Diagnoseverktøyene for grafikk hjelper deg med å feilsøke grafikkfeil i DirectX-spillet eller -appen.

Var denne siden nyttig?
Har du flere tilbakemeldinger?
Takk! Vi setter pris på at du gir oss tilbakemelding.