LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

Microsoft Enterprise Windows Driver Kit

 • Windows Software Developer Kit for Windows 10
 • Windows Driver Kit for Windows 10
 • Visual C++ Build Tools 2015

Disse lisensvilkårene representerer en avtale mellom Microsoft Corporation (eller, avhengig av hvor du bor, et av Microsoft Corporations tilknyttede selskaper), og deg. Les disse vilkårene. De gjelder ovennevnte programvare som omfatter mediet som du mottok den på, hvis aktuelt. Vilkårene gjelder også for Microsofts

 • oppdateringer
 • tillegg
 • Internett-baserte tjenester
 • kundestøttetjenester

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse elementene. I så fall gjelder de vilkårene.

Ved å bruke programvaren godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar dem, kan du ikke bruke programvaren.
*******************************************************************
Hvis du overholder disse lisensvilkårene, har du de permanente rettighetene som er oppført nedenfor.

 1. RETTIGHETER FOR INSTALLASJON OG BRUK.
  1. Installasjon og bruk. Én bruker kan installere og bruke et hvilken som helst antall eksemplarer av programvaren på enhetene for å utforme, utvikle og teste programmene. Du kan dessuten installere, bruke og/eller distribuere via et system for nettverksadministrasjon eller som en del av en avbildning for PC-er, et hvilken som helst antall eksemplarer av programvaren på PC-enheter i det bedriftsinternt nettverket, for å utforme, utvikle og teste programmene som kjører på et Microsoft-operativsystem. Hvert eksemplar må være fullstendig, inkludert alle merknader om opphavsrett og varemerke. Du må kreve at sluttbrukere godtar vilkårene som beskytter programvaren like godt som disse lisensvilkårene.
  2. Inkluderte Microsoft-programmer. Programvaren inneholder andre Microsoft-programmer. Disse lisensvilkårene bestemmer din bruk av inkluderte Microsoft-programmer.
  3. Verktøy. Programvaren inneholder bestemte komponenter som vises i verktøylisten på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524839. Avhengig av den spesifikke utgaven av programvaren, kan det hende at antall verktøyfiler som du får med programvaren, ikke er lik antall verktøy som vises i verktøylisten. Bortsett fra som ellers angitt i verktøylisten for bestemte filer, kan du kopiere og installere verktøyene du får med programvaren på andre tredjepartsmaskiner. Disse verktøyene kan bare brukes til å feilsøke og distribuere programmer og databaser du har utviklet med programvaren. Du må slette alle verktøy som tidligere er installert på en tredjepartsmaskin (i) når du er ferdig med å feilsøke eller distribuere programmene, eller (ii) tretti (30) dager etter installasjon av verktøyene på denne maskinen. Vi kan fra tid til annen legge til flere filer til denne listen.
  4. Byggeserverlisten. Programvaren inneholder bestemte komponenter som er vises i byggeserverlisten på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=524838. Du kan installere kopier av filene i den, til dine byggemaskiner, utelukkende for det formål å kompilere, bygge, kontrollere og arkivere programmene dine. Disse komponentene kan bare brukes for å opprette og konfigurere byggesystemer internt i organisasjonen for å støtte det interne byggemiljøet. Disse komponentene gir ikke rettigheter til ekstern distribusjon av noe av programvaren eller å levere et byggemiljø som en tjeneste til tredjeparter. Vi kan fra tid til annen legge til flere filer til denne listen.
  5. Tredjepartsprogrammer. Programvaren kan inneholde tredjepartskode som Microsoft, ikke tredjepart, lisensierer til deg i henhold til denne avtalen. Eventuelle merknader for tredjepartskoden er inkludert bare til informasjon, og de finnes i filen Credits.rtf eller ThirdPartyNotices.txt som er tilknyttet programvaren.
 2. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER.
  1. Distribuerbar kode. Programvaren inneholder kode som du har tillatelse til å distribuere i programmer som du utvikler, hvis du overholder lisensavtalen nedenfor.
   1. Retten til å bruke og distribuere. Koden og tekstfilene som vises nedenfor er «Distribuerbar kode».
    1. REDIST.TXT-filer. Du kan kopiere og distribuere objektkodedelen av koden som vises i REDIST. TXT-filer pluss noen av filene som vises i REDIST-listen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=294840.
    2. Distribusjon av tredjeparts. Du kan gi distributører av programmene dine tillatelse til å kopiere og distribuere den distribuerbare koden som en del av disse programmene.
   2. Krav for distribusjon. Hvis du distribuerer eventuell distribuerbar kode, må du
    1. legge til betydelig primærfunksjonalitet for den i programmene dine;
    2. distribuere bare resultatene av å kjøre slik distribuerbar kode gjennom en linker med programmet, for en hvilken som helst distribuerbar kode med filtypen LIB;
    3. distribuere distribuerbar kode som er inkludert i et installasjonsprogram bare som en del av dette installasjonsprogrammet uten endring;
    4. kreve at distributører og eksterne sluttbrukere godta vilkårene som beskytter den minst like godt som denne avtalen;
    5. vise den gyldige opphavsretten på dine programmer, og
    6. forsvare, beskytte og holde Microsoft skadesløs fra eventuelle krav, herunder advokatutgifter, relatert til distribusjon eller bruk av programmene dine.
   3. Begrensninger for distribusjon. Du har ikke rett til å
    1. endre opphavsrettigheter, varemerker eller patentmerknader i den distribuerbare koden;
    2. bruke Microsofts varemerker i programnavnene dine eller på en måte som antyder at programmene kommer fra eller er godkjent av Microsoft;
    3. distribuere distribuerbar kode for kjøring på en annen plattform enn Windows-plattformen;
    4. Inkludere distribuerbar kode i skadelig, villedende eller ulovlig programmer, eller
    5. endre eller distribuere kildekoden for en hvilken som helst distribuerbar kode, slik at en del av blir en del av en utelukket lisens. En utelukket lisens er en som krever, som et vilkår for bruk, endring eller distribusjonen, som
     1. krever at koden videreformidles eller distribueres i kildekodeformat, eller
     2. at andre har rett til å endre den.
   4. Distribusjonsrettigheter for funksjoner gjort tilgjengelig med programvaren.
    1. Krav til Windows-apper. Hvis du har tenkt å gjøre programmet tilgjengelig i Microsoft Store, må programmet overholde sertifiseringen som definert og beskrevet i Avtale for apputviklere, som er tilgjengelig på: msdn.microsoft.com/nb-no/library/windows/apps/hh694058.aspx.
    2. Bing-kart. Programvaren kan inneholde funksjoner som henter innhold, for eksempel kart, bilder og andre data, gjennom programmeringsgrensesnittet for Bing-kart (eller varemerket etterfølger) («Bing-kart API-et») for å opprette rapporter som viser data på kart, flyfoto og hybridbilder. Hvis disse funksjonene er inkludert, kan du bruke disse funksjonene til å opprette og vise dynamisk eller statisk dokumenter bare i forbindelse med og gjennom metoder og tilgang som er integrert i programvaren. Du kan ikke på annen måte kopiere, lagre, arkivere eller opprette en database med enhetsinformasjon, herunder virksomhetsnavn, adresser og geokoder som er tilgjengelige via API-et for Bing-kart. Du kan ikke bruke API-et for Bing-kart til å gi sensorbasert veiledning/ruting, og heller bruke API-et for veitrafikkdata eller fugleperspektiv, og tilknyttet innhold er også underlagt tilleggsvilkårene og betingelsene på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=21969.
 3. Tilleggs-API-er for tilordning. Programvaren kan inneholde programmeringsgrensesnitt som gir kart og andre relaterte tilordningsfunksjoner og -tjenester som ikke leveres av Bing («Tilleggs-API-er for tilordning»). Disse tilleggs-API-ene for tilordning er underlagt tilleggsvilkår og -betingelser og kan kreve betaling av gebyrer til Microsoft og/eller tredjepartsleverandører, basert på bruk eller volum for bruk av slike tilleggs-API-er for tilordning. Disse vilkårene og betingelsene får når du henter eventuelle nødvendige lisensnøkler for å bruke slike tilleggs-API-er for tilordning, eller når du se gjennom eller motta dokumentasjon som er relatert til bruken av slike tilleggs-API-er for tilordning.
 4. Push-varslinger. Microsoft Push Notification-tjenesten kan ikke brukes til å sende varslinger som er viktige eller på annen måte kan påvirke liv eller død, inkludert, men ikke begrenset til, viktige varslinger som er knyttet til en medisinsk enhet eller tilstand. MICROSOFT FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OM AT BRUK AV MICROSOFT PUSH NOTIFICATION-TJENESTEN ELLER LEVERING AV VARSLINGER VIA MICROSOFT PUSH NOTIFICATION-TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, UTEN FEIL, ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKJE I SANNTID.
 5. API for talenavneområdet. Bruk av funksjonalitet for talegjenkjenning via API-er for talenavneområdet i et program, krever støtte for en talegjenkjenningstjeneste. Tjenesten kan kreve nettverkstilkobling på tidspunktet for talegjenkjenning (for eksempel ved bruk av forhåndsdefinert grammatikk). I tillegg kan tjenesten også samle inn talerelaterte data for å levere og forbedre tjenesten. De talerelaterte dataene kan for eksempel omfatte informasjon relatert til grammatikkstørrelse og strengsuttrykk i grammatikk.

  Brukere må først godta bestemte vilkår for bruk for å bruke talegjenkjenning på telefonen. Vilkår for bruk varsler brukeren om at data relatert til bruken av tjenesten for talegjenkjenning samles inn og brukes for å levere og forbedre tjenesten. Hvis en bruker ikke godtar vilkårene for bruk og talegjenkjenning forsøkes av programmet, fungerer ikke operasjonen og en feil returneres til programmet.
 6. Bruk av API. Vi kan overvåke og samle inn data relatert til et programs bruk av API-er for å levere, forbedre og tilpasse Microsofts produkter og tjenester. Sluttbrukerinformasjon som samles inn av Microsofts overvåking og datainnsamling knyttet til programmets bruk av API-er, er underlagt Microsofts personvernerklæring for forbrukere.
 7. Rammeverk for posisjon. Programvaren kan inneholde en rammeverkskomponent for posisjon som aktiverer støtte for posisjonstjenester i programmer. I tillegg til andre begrensningene i denne avtalen, må du overholde all gjeldende lokal lovgivning og forskrifter når du bruker rammeverkkomponenten for posisjon eller resten av programvaren.
 8. Tilgang til enhets-ID. Programvaren kan inneholde en komponent som gir programmer tilgang til enhets-ID-en til enheten som kjører programmet. I tillegg til andre begrensningene i denne avtalen, må du overholde all gjeldende lokal lovgivning og forskrifter når du bruker komponenten for tilgang til enhets-ID eller resten av programvaren.
 9. PlayReady-støtte. Programvaren kan inneholde Windows-emulatoren, som inneholder teknologi for tilgang til Microsoft PlayReady-innhold. Innholdseiere bruker teknologi for tilgang til Microsoft PlayReady-innhold for å beskytte immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne programvaren bruker PlayReady-teknologi for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Microsoft kan bestemme seg for å oppheve programvarens mulighet til å bruke PlayReady-beskyttet innhold av årsaker som inkluderer, men ikke er begrenset til, (i) hvis brudd eller potensielle brudd på PlayReady-teknologi oppstår, (ii) for proaktivt å sikre en robust forbedring, og (iii) hvis innholdseiere krever opphevelsen fordi programvaren ikke greier å håndheve begrensninger for bruk av innhold. Opphevelse skal ikke påvirke ubeskyttet innhold eller innhold som er beskyttet av annen teknologi for innholdstilgang. Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få tilgang til innholdet. Hvis du avslår en oppgradering, får du ikke tilgang til innhold som krever oppgraderingen og kan kanskje ikke installere andre oppdateringer eller oppgraderinger for operativsystemet.
 10. Pakkebehandling. Programvaren kan inneholde pakkbehandling, for eksempel NuGet, som gir deg mulighet til å laste ned andre programvarepakker fra Microsoft og tredjepart som skal brukes med programmet. Disse pakkene er underlagt sine egne lisenser og ikke denne avtalen. Microsoft distribuerer ikke, lisensierer ikke eller gir ingen garantier for noen av tredjepartspakkene.
 11. Skriftkomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skriftene til å vise og skrive ut innhold. Du kan bare bygge inn skrifter i innhold i samsvar med innebyggingsbegrensninger i skriften, og midlertidig laste dem ned til en skriver eller andre utmatingsenheter for å skrive ut innhold.
 12. Merknad om H.264/AVD Visual Standard og VC-1 Video Standard. Denne programvaren kan inneholde dekodingsteknologi for H.264/MPEG-4 AVC og/eller VD-1. MPEG-LA, L.L.C. krever følgende merknad:
  • DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR AVC OG VC-1, FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV SLUTTBRUKERE, FOR (I) Å KODE VIDEO I SAMSVAR MED DE OVENNEVNTE STANDARDENE («VIDEOSTANDARDER») OG/ELLER (II) Å DEKODE AVC OG VC-1 SOM BLE KODET AV EN SLUTTBRUKER SOM EN DEL AV PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, ELLER SOM BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER NOEN ANDRE PRODUKTER, UAVHENGIG AV HVORVIDT SLIKE PRODUKTER ER INKLUDERT SAMMEN MED DETTE PRODUKTET I ÉN VARE. LISENS ER VERKEN GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅS FOR ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN ANSKAFFES FRA MPEG-LA, L.L.C. SE WWW.MPEGLA.COM.
  For avklaringsformål, denne merknaden begrenser eller hindre ikke bruk av programvaren til vanlig forretningsbruk som er personlig for dette forretningsformålet, som ikke inkluderer (i) videredistribusjon av programvaren til tredjeparter, eller (ii) opprettelse av innhold med de kompatible VIDEOSTANDARDENE for distribusjon til tredjeparter.
 13. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med programvaren. De kan endres eller avbrytes når som helst.
  1. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvaren kobler til datasystemer for Microsoft eller tjenesteleverandør via Internett. I noen tilfeller mottar du ikke en separat melding når de kobler til. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller ikke bruke dem. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=522457. Ved å bruke programvaren godtar du at Microsoft kan samle inn og bruke informasjonen din, slik det er beskrevet i personvernerklæringen.
   1. Informasjon om datamaskinen. Følgende funksjon bruker Internett-protokoller, som sender det aktuelle systemets informasjonen om datamaskinen, for eksempel Internett-protokolladressen, typen operativsystem, nettleser og navnet på og versjon av programvaren du bruker, og språkkoden for enheten der du installerte programvaren. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre Internett-baserte tjenester tilgjengelig for deg.
    • Program for forbedret kundeopplevelse (CEIP). Denne programvaren bruker CEIP. CEIP sender automatisk informasjon til Microsoft om maskinvaren og hvordan du bruker programvaren. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. CEIP laster også regelmessig ned en liten fil til datamaskinen. Denne filen hjelper oss med å samle inn informasjon om problemer som oppstår under bruk av programvaren. Når tilgjengelig, kan ny hjelpeinformasjon om feilene også lastes ned automatisk. Hvis du vil finne ut mer om CEIP og hvordan du deaktiverer det, kan du se http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=525878.
    • Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene bekrefter identiteten til Internett-brukere ved å sende krypteringsinformasjon i henhold til X.509-standarden. De kan også brukes til å digitalt signere filer og makroer for å bekrefte integritet og opprinnelse for innholdet i filen. Programvaren henter sertifikater og sertifikatopphevelseslister ved hjelp av Internett, når de er tilgjengelige.
    • Feilrapporter. Denne programvaren sender automatisk feilrapporter til Microsoft. Disse rapportene inkluderer informasjon om problemer som oppstår i programvaren. Noen ganger inneholder rapporter informasjon om andre programmer som samhandler med programvaren. Rapporter kan utilsiktet inneholde personlige opplysninger. Eksempel: En rapport som inneholder et øyeblikksbilde av minnet på en datamaskin, kan omfatte navnet ditt. En del av et dokument du arbeidet med, kan også inkluderes. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. Hvis du vil finne ut mer om feilrapporter, kan du se http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp.
    • Windows Application Certification Kit. For å sikre at du har de nyeste sertifiseringstestene vil denne programvaren ved oppstart regelmessig kontrollere en Windows Application Certification Kit-fil på download.microsft.com, for å se om en oppdatering er tilgjengelig. Hvis det finnes en oppdatering, blir du bedt om og følger en kobling til et nettsted der du kan laste ned oppdateringen. Du kan bruke Windows Application Certification Kit utelukkende til å teste programmene før du sender dem inn for en potensiell Microsoft Windows-sertifisering og inkludering i Microsoft Store. Resultatene du mottar, er bare til informasjonsformål. Microsoft har ingen forpliktelse til å (i) gi deg Windows-sertifisering for programmene og/eller (ii) inkludere programmet i Microsoft Store.
     • Microsoft Digital Rights Management for Silverlight .
      Hvis du bruker Silverlight til å få tilgang til innhold som er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), for å la deg spille av innholdet, kan programvaren automatisk
      • be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett og
      • laste ned og installere tilgjengelige DRM-oppdateringer.
      Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, inkludert instruksjoner for å deaktivere automatiske oppdateringer, kan du gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147032.
    • Webinnholdsfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente relatert innhold fra Microsoft og sende det til deg. For å levere innholdet sender disse funksjonene type operativsystem, navn og versjon av programvaren du bruker, type nettleser og språkkode for enheten der du installerte programvaren, til Microsoft. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk opplæring, elektronisk hjelp, hjelp og appintern hjelp. Du kan velge ikke å bruke disse webinnholdsfunksjonene.
   2. Bruk av informasjon. Vi kan bruke datamaskininformasjon, feilrapporter og CEIP-informasjon til å forbedre programvaren og tjenestene våre. Vi kan også dele den med andre, for eksempel maskinvare- og programvareleverandører. De kan bruke informasjonen til å forbedre hvordan produktene kjører sammen med Microsoft-programvare.
   3. Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du kan ikke bruke disse tjenestene på måter som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du kan ikke bruke tjenestene til på noen måte å forsøke å oppnå uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk.
 14. LISENSENS OMFANG. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg visse rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre den gjeldende lovgivningen gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, kan du bare bruke programvaren i samsvar med det som uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du må respektere eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare gir deg rett til å bruke programvaren på bestemte måter. Du har ikke rett til å
  1. omgå tekniske begrensninger i programvaren,
  2. foreta omvendt utvikling av, dekompilere eller demontere applikasjonen, unntatt, og bare i den grad gjeldende lovgivning uttrykkelig tillater det, til tross for denne begrensningen;
  3. fremstille flere kopier enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som tillates av gjeldende lovgivning til tross for denne begrensingen;
  4. publisere programvaren slik at andre kan kopiere den;
  5. leie ut, lease ut eller låne bort programvaren;
  6. overføre programvaren eller denne avtalen til tredjeparter, eller
  7. bruke programvaren til kommersielle vertstjenester for programvare.
 15. .NET FRAMEWORK-PROGRAMVARE. Programvaren inneholder Microsoft .NET Framework-programvare. Denne programvaren er en del av Windows. Lisensvilkårene for Windows gjelder for din bruk av .NET Framework-programvare.
 16. SIKKERHETSKOPI. Du kan lage én sikkerhetskopi av programvaren. Du kan bare bruke den til å installere programvaren på nytt.
 17. DOKUMENTASJON. Personer som har gyldig tilgang til din datamaskin eller ditt interne nettverk kan kopiere og bruke dokumentasjonen for dine interne referanseformål.
 18. EKSPORTBEGRENSNINGER. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må følge alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter begrensninger for destinasjoner, sluttbrukere og bruk. Du finner mer informasjon på www.microsoft.com/exporting.
 19. KUNDESTØTTETJENESTER. Fordi programvaren leveres "som den er", kan vi ikke tilby støttetjenester for den.
 20. FULLSTENDIG AVTALE.. Denne avtalen og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og støttetjenester du benytter, utgjør hele avtalen for programvaren og støttetjenestene.
 21. GJELDENDE LOVGIVNING.
  1. USA. Hvis du anskaffet deg programvaren i USA, styrer loven i delstaten Washington tolkningen av denne avtalen og gjelder ved krav om brudd på den, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt. Lovene i delstaten du bor i, styrer alle andre krav, inkludert krav i henhold til delstatslover om forbrukerbeskyttelse, lover om urettferdig konkurranse og ved erstatningsansvar utenfor kontrakt.
  2. Utenfor USA. Hvis du anskaffet deg programvaren i et annet land, gjelder lovene i dette landet.
 22. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte juridiske rettigheter. Lovgivningen der du bor, kan gi deg andre rettigheter. Du kan også ha rettigheter knyttet til parten du anskaffet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til lovgivningen der du bor, hvis rettighetene ikke er forenlige med den aktuelle lovgivningen.
 23. GARANTIFRASKRIVELSE. Programvaren er lisensiert uten noen form for garanti. Du bærer risikoen ved å bruke den. Microsoft gir ingen uttrykte garantier. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter eller lovfestede garantier under lokal lovgivning som denne avtalen ikke kan endre. I den grad ikke annet følger av lokal lovgivning, fraskriver Microsoft seg alle underforståtte garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilte formål og krenkelse av tredjeparts rettigheter.
  FOR AUSTRALIA – Du har lovfestede garantier i henhold til australsk forbrukerlovgivning, og ingen av disse vilkårene er ment å påvirke disse rettighetene.
 24. BEGRENSNING OG UTELUKKELSE AV BEFØYELSER OG SKADER. Du kan få erstatning fra Microsoft og dets leverandører, bare for direkte skader på opptil USD 5,00. Du får ikke erstatning for andre skader, inkludert følgeskader, tapt inntekt, særlige skader, indirekte eller tilfeldige skader.
  1. Denne begrensningen gjelder
   1. alt som er knyttet til programvaren, tjenester eller innholdet (inkludert koden) på tredjepartens nettsteder eller i tredjepartens programmer; og
   2. krav om brudd på kontrakten, brudd på garantier eller betingelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsansvar utenfor kontrakt, så langt gjeldende lover tillater det.
   Begrensningen gjelder også selv om Microsoft var klar over eller burde vært klar over risikoen for skadene. Hvis lovgivningen der du bor, ikke tillater utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader, gjelder begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kanskje ikke for deg.

Obs! Siden denne programvaren distribueres i Quebec, Canada, beskrives disse lisensvilkårene nedenfor på fransk.
Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers ; et
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Var denne siden nyttig?
Har du flere tilbakemeldinger?
Takk! Vi setter pris på at du gir oss tilbakemelding.