Garry Trinder, Cloud Developer Advocate

Garry Trinder

Development on Microsoft 365

Connect

Biografie

Garry is een Cloud Developer Advocate bij Microsoft, gericht op Microsoft 365. Voordat hij bij het Advocacy-team kwam werken, werkte hij meer dan tien jaar voor verschillende Microsoft-partners, als ontwikkelaar, consultant en architect, te beginnen met SharePoint en recenter met Microsoft 365 en Azure. In die tijd werd hij een Microsoft MVP van Office Development en ook lid van het Microsoft 365 Platform Community (PnP)-team. Hij werkte samen met de community om kennis en best practices te delen, door bijdragen te leveren aan open source projecten en te spreken op lokale conferenties over gebruikersgroepen&.

Vaardigheden

  • Microsoft 365 Business Applications (SharePoint Framework & React, Power Apps)
  • Microsoft 365-integratie (Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Automation, Power Automate, Microsoft Graph API, SharePoint Online API)
  • Microsoft 365-verificatie (Azure AD, Azure Managed Identity)
  • Microsoft SharePoint Administration & Development (2010, 2013, 2016, 2019, Online)
  • GitHub & Azure DevOps
  • TypeScript, JavaScript, Node.js, PowerShell, C#

Mijn projecten