Garry Trinder, Cloud Developer Advocate

Garry Trinder

Development on Microsoft 365

Connect

Biografie

Garry is een Cloud Developer Advocate bij Microsoft, gericht op Microsoft 365. Voordat hij bij het Advocacy-team kwam werken, werkte hij al meer dan tien jaar als ontwikkelaar, consultant en architect, te beginnen met SharePoint en recenter met Microsoft 365 en Azure. In die tijd werd hij een Microsoft MVP van Office Development en ook lid van het Microsoft 365 Platform Community (PnP)-team, werkte hij samen met de community om kennis en best practices te delen, door bijdragen te leveren aan opensource-projecten en te spreken op lokale gebruikersgroepen en conferenties.

Vaardigheden

  • Microsoft 365 Business-toepassingen (SharePoint Framework & React, Power Apps)
  • Microsoft 365-integratie (Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Automation, Power Automate, Microsoft Graph API, SharePoint Online API)
  • Microsoft 365-verificatie (Azure AD, Azure Managed Identity)
  • Microsoft SharePoint Beheer istration & Development (2010, 2013, 2016, 2019, Online)
  • GitHub & Azure DevOps
  • TypeScript, JavaScript, Node.js, PowerShell, C#

Mijn projecten