Hulpprogramma's

Gebruik WinDbg om fouten op te sporen in Win32-apps en Windows-stuurprogramma’s.

Gebruik de functie voor foutopsporing van Visual Studio om te kijken hoe een app zich op het moment van uitvoering gedraagt en om logische fouten op te sporen.

Algemene richtlijnen voor foutopsporing

Schrijf een eenvoudig, gebeurtenisgestuurd programma voor foutopsporing dat luistert naar gebeurtenissen voor foutopsporing, uitzonderingen op onderbrekingspunten veroorzaakt en de besturing van de uitvoering overdraagt aan het programma voor foutopsporing.

Voeg code voor foutafhandeling toe aan uw app om onverwachte fouten op een prettige manier af te handelen.

Gebruik een XML-manifest om de gebeurtenissen te definiëren die je wilt publiceren naar een kanaal of naar een ETW-sessie om zo gebeurtenissen te traceren of vast te leggen voor probleemoplossing.

Beheer de afhandeling van software- en hardware-uitzonderingen en bied ondersteuning voor programma’s voor foutopsporing, voor alle programmeertalen en machines.

Stel de oorzaak van vastgelopen apps en deadlocks door een Wait Chain op te halen voor een of meer threads en synchronisatie-objecten.

Raadpleeg en wijzig gegevens en statusinformatie over uitgebreide processorfuncties, inclusief Intel AVX. Deze voorziening is bedoeld voor apps die intensief gebruikmaken van berekeningen met drijvende komma.

Foutopsporing in Visual Studio

Gebruik gangbare technieken voor foutopsporing voor apps die worden uitgevoerd in de CLR (Common Language Runtime).

Gebruik gangbare technieken voor foutopsporing voor native en Win32-apps die zijn geschreven in C++.

Met de hulpprogramma’s van Graphics Diagnostics kun je fouten met graphics opsporen in uw DirectX-game of -app.

Was deze pagina nuttig?
Aanvullende feedback?
Bedankt! We stellen je feedback op prijs.